ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Κοινή ευρωπαϊκή μονάδα κυβερνοασφάλειας μπαίνει στα σκαριάΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα που καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης του δυναμικού μιας κοινής μονάδας κυβερνοχώρου. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο δίνει έμφαση στην ανάγκη ενοποίησης των υφιστάμενων δικτύων και καθιέρωσης χαρτογράφησης των πιθανών κενών και αναγκών ανταλλαγής πληροφοριών εντός και μεταξύ κυβερνοχώρων.

Αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να οδηγήσει σε συμφωνία σχετικά με πιθανούς πρωταρχικούς στόχους και προτεραιότητες μιας πιθανής κοινής μονάδας κυβερνοχώρου. Είναι μια σταδιακή, διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία που είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Το Συμβούλιο έχει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία χάραξης πολιτικής και συντονισμού σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο και θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα παρέχει καθοδήγηση για τη συμπλήρωση αυτού του πλαισίου.

Το Συμβούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη καθιέρωσης κατάλληλων μεθόδων εργασίας και διακυβέρνησης που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στις συζητήσεις, την ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μια πιθανή κοινή μονάδα κυβερνοχώρου θα πρέπει να σέβεται τις ικανότητες, τις εντολές και τις νομικές εξουσίες των πιθανών μελλοντικών συμμετεχόντων της και οποιαδήποτε συμμετοχή των κρατών μελών θα είναι εθελοντικής φύσης.

Το Συμβούλιο ζητεί περαιτέρω σκέψη για επιμέρους στοιχεία της σύστασης για την κοινή μονάδα κυβερνοχώρου, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών των ομάδων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και ενός σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών και κρίσεων.ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια