ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Έμμεσοι φόροι: Πάνω από τον στόχο τα έσοδα, λόγω… ΑΕΠ

Νίκος ΖαργάνηςΛίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στο οποίο θα αποτυπώνονται οι αναθεωρημένοι στόχοι για την πορεία των φορολογικών εσόδων, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 8μηνο. Ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης αποτυπώνεται στα έσοδα από τους έμμεσους φόρους που ξεπερνούν τους στόχους. Όσο για τους άμεσους φόρους, μπορεί να υπολείπονται του στόχου, ωστόσο αυτό φαίνεται να οφείλεται στις παρατάσεις που δόθηκαν για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος.

Θετικό το γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει αποδώσει πάνω από τον στόχο παρά τις παρατάσεις. Έτσι, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τις παρατάσεις και του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ, θα φανεί η υπέρβαση που προκαλείται στα φορολογικά έσοδα από το μεγαλύτερο ΑΕΠ, η οποία με τη σειρά της χρηματοδοτεί τα νέα μέτρα στήριξης.

Τα έσοδα από φόρους

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 28,716 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 183 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 5,1%,
ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 76 εκατ. ευρώ ή 0,8%,
ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,9%,
ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 21,3%,
Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 11,7%,
Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 70 εκατ. ευρώ ή 196,8%,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 83 εκατ. ευρώ ή 1,3%,
Μεταβιβάσεις κατά 2.849 εκατ. ευρώ ή 72,8% όπως προαναφέρθηκε,
Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,7% εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 61 ή εκατ. ευρώ 10,7%

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 55 εκατ. ευρώ ή 2,2%,
Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 13 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 307 εκατ. ευρώ ή 19,9%,
Φόροι κεφαλαίου κατά 17 εκατ. ευρώ ή 12,1%,
Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 175 εκατ. ευρώ ή 11,5%,
Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,7%, εξαιτίας της καταγραφής του τιμήματος από την πώληση του Ελληνικού ως χρηματοοικονομική συναλλαγή, όπως προαναφέρθηκε.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,824 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 89 εκατ. ευρώ από το στόχο (2,912 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,404 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 292 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι φόροι τον Αύγουστο 2021

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,342 δισ. ευρώ, μειωμένα μόλις κατά 83 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025, λαμβανομένης υπόψη της παράτασης που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στα φυσικά και νομικά πρόσωπα και την συνακόλουθη παράταση πληρωμής της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Αύγουστο 2021, είναι οι κάτωθι:
ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 17 εκατ. ευρώ,
ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ,
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 10 εκατ. ευρώ,
Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 15 εκατ. ευρώ,
Μεταβιβάσεις κατά 3,065 δισ. ευρώ, εξαιτίας της είσπραξης του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και των αυξημένων εσόδων Π.Δ.Ε.,
Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 40 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 14 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Αύγουστο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:
ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 16 εκατ. ευρώ,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 144 εκατ. ευρώ,
Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 10 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2021 ανήλθαν σε 332 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 73 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (405 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.227 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 735 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια