ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Έτσι θα λειτουργεί ο νέος ΕΛΑΠΕ: «Δυναμικό ΕΤΜΕΑΡ» στον «καινούργιο» Λογαριασμό

Κώστας Δεληγιάννης

Καινούριες πηγές εσόδων και δικλείδες ασφαλείας για τη μακροπρόθεσμη «θωράκιση» των εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ, θέτει σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση του ΕΛΑΠΕ και η κατάτμησή του σε «νέο» και «παλιό» Λογαριασμό, η οποία κατέστησε δυνατή τη χρηματοδότηση με 202 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στο πλαίσιο των δομικών αλλαγών που φέρνει η χρηματοδότηση, προβλέπεται πως στον «νέο» Λογαριασμό θα υπάρξει μία καινούρια και αποκλειστική πηγή εσόδων, με τη μορφή μίας καινούριας Δυναμικής Χρέωσης υπέρ ΑΠΕ (Dynamic Renewable Charge, DRC). Τα έσοδα που πρέπει να εισρεύσουν από τη χρέωση αυτή θα καταβάλλονται σε πρώτη φάση από τους προμηθευτές ρεύματος στον ΔΑΠΕΕΠ (ανάλογα με το μερίδιό τους), οι οποίοι θα πρέπει στη συνέχεια υποχρεωτικά να τα μετακυλίουν στους πελάτες τους.

Από την άλλη πλευρά, στον «παλιό» Λογαριασμό θα παραμείνουν οι υφιστάμενες πηγές εσόδων (όπως το ΕΤΜΕΑΡ), αλλά και το «πράσινο» τέλος 0,03 ευρώ/λίτρο στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης, το οποίο είχε δρομολογηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Νοέμβριο του 2020.

Για την οικονομική επίσης βιωσιμότητα του «παλιού» Λογαριασμού, και την πρόληψη της εκ νέου δημιουργίας ελλειμμάτων σε αυτόν, προορίζεται ο μηχανισμός ισόποσης αυξομείωσης μεταξύ της Χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) και του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), ο οποίος είχε αναγγελθεί και αυτός τότε το ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της κατάτμησης του ΕΛΑΠΕ, ο «νέος» Λογαριασμός θα περιλαμβάνει τα έργα που τίθενται σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2021. Αντίθετα, οι μονάδες που ήδη λειτουργούν θα παραμείνουν στον «παλιό» Λογαριασμό.

Παροχή Εγγυήσεων Προέλευσης στους προμηθευτές

Όσον αφορά τη Δυναμική Χρέωση υπέρ ΑΠΕ για το «νέο» σκέλος, σκοπός της είναι να αποφέρει έσοδα στον «νέο» ΕΛΑΠΕ, ώστε αυτός να καλύπτει την αποζημίωση των καινούριων μονάδων (με βάση τις «ταρίφες» που έχουν κατακυρώσει) η οποία απομένει από τη συμμετοχή τους στις χονδρεμπορικές αγορές. Η Χρέωση αυτή θα είναι δυναμική, καθώς το ποσοστό της αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ που θα μένει ακάλυπτο, θα εξαρτάται κάθε φορά από τα έσοδά τους απο την αγορά και, κατά συνέπεια, από το ύψος στο οποίο κινούνται οι χονδρεμπορικές τιμές.

Έτσι, ο ΔΑΠΕΕΠ θα επαναπροδιορίζει τις οικονομικές ανάγκες του «νέου» Λογαριασμού σε τακτική βάση (π.χ. μηνιαία), ενώ θα προβαίνει σε πλήρη εκκαθάρισή του κάθε χρόνο. Κάτι που σημαίνει πως η Χρέωση θα αυξομειώνεται αναλόγως, (τρόπον τινά σαν ένα «δυναμικό ΕΤΜΕΑΡ»), με γνώμονα να μην υπάρξει αρνητικό ισοζύγιο στον «νέο» ΕΛΑΠΕ.

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της εισαγωγής της νέας Δυναμικής Χρέωσης, επιστρατεύονται τα «πράσινα» τιμολόγια, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος προμηθευτής να επιμερίζει οριζόντια στο πελατολόγιό του το ποσό που κάθε φορά θα καταβάλλει στον ΕΛΑΠΕ. Κι αυτό γιατί για το ποσό που θα εισφέρει, θα λαμβάνει «πράσινα πιστοποιητικά» ισόποσης αξίας.

Με αυτά τα «πράσινα πιστοποιητικά» θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος, για όσους πελάτες τους θέλουν να στηρίξουν εθελοντικά τη διείσδυση των ΑΠΕ, καταβάλλοντας ένα επιπλέον αντίτιμο. Από αυτά τα επιπλέον έσοδα σε εθελοντική βάση, οι εταιρείες προμήθειας θα έχουν επομένως τη δυνατότητα να καλύπτουν ένα μέρος των ποσών που αποδίδουν στον «νέο» ΕΛΑΠΕ, επιμερίζοντας μόνο το υπόλοιπο στους καταναλωτές του χαρτοφυλακίου τους.

Ο ρόλος της «ένεσης» από το Ταμείο Ανάκαμψης

Όσο περισσότερο ωριμάζει η αγορά των «πράσινων» τιμολογίων, όπως είναι φυσικό, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό από τις απαιτούμενες εισροές στον «νέο» ΕΛΑΠΕ (μέσω της Δυναμικής Χρέωσης), θα προκύπτουν από την εθελοντική επιλογή «πράσινων» τιμολογίων, και όχι από την υποχρεωτική μετακύλιση αυτής της νέας επιβάρυνσης στους καταναλωτές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η «ένεση» των 202 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προορίζεται να αποτελέσει οικονομική «γέφυρα» έως το 2025, δίνοντας επαρκές χρονικό περιθώριο για την περαιτέρω διείσδυση των «πράσινων» τιμολογίων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκροές του «νέου» ΕΛΑΠΕ το 2021 θα καλυφθούν κατά 75% από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατά 25% από την εφαρμογή της νέα Δυναμικής Χρέωσης. Τα ποσοστά αυτά θα γίνουν 65% από το RRF και 35% μέσω της DRC το 2022, 60% από το RRF και 40% μέσω της DRC το 2023, και 50% από το RRF και 50% μέσω της DRC το 2024 – τελευταίο έτος χρηματοδότησης.

«Σύμμαχος» της μικρής επιβάρυνσης από τη νέα Χρέωση είναι επίσης το μικρό ύψος αποζημιώσεων των νέων έργων ΑΠΕ, καθώς στη συντριπτική τους πλειονότητα πρόκειται για έργα FiP, τη στιγμή που οι «ταρίφες» μέσω διαγωνισμών αποκλιμακώνονται δραστικά χρόνο με τον χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες, οι εκροές του «νέου» ΕΛΑΠΕ το χρονικό διάστημα 2021-2030 δεν πρόκειται κανένα έτος να υπερβούν τα 150 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενες στο 1,2 δισ. ευρώ περίπου για όλη αυτή την περίοδο.

Ο «παλιός» Λογαριασμός

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τον «παλιό» Λογαριασμό, η εφεδρεία του μηχανισμού ΥΚΩ-ΕΤΜΕΑΡ θα λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλείδα για την αποτροπή τυχόν εκ νέου ελλειμμάτων, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω άμεσης επιβάρυνσης των καταναλωτών. Κι αυτό γιατί με την «ενεργοποίηση» του μηχανισμού, μέρος των προβλεπόμενων μειώσεων των ΥΚΩ (λόγω των διασυνδέσεων των νησιών) θα μετατραπεί σε ισόποση αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, ώστε το «καθαρό» ισοζύγιο των δύο χρεώσεων να παραμείνει ουδέτερο.

Για τον «παλιό» Λογαριασμό, προβλέπεται η δημιουργία ενός ψηφιακού «συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης», ο οποίος θα παρακολουθεί τις εισροές και τις εκροές του. Έτσι, το σύστημα αυτό θα προβλέψει έγκαιρα τυχόν απόκλιση στις χρηματοροές του «παλιού» ΕΛΑΠΕ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η μεταφορά χρεώσεων από τις ΥΚΩ στο ΕΤΜΕΑΡ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια