ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Προσχέδιο Συνόδου Κορυφής: Τι προβλέπει για τις σχέσεις ΕΕ –Τουρκίας και μεταναστευτικό


Tην αποδοκιμασία του σε κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης των μεταναστών εκφράζει το προσχέδιο συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού συμβουλίου ενώ χαιρετίζει την αποκλιμάκωση στην Αν.Μεσόγειο, η οποία πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021.

Όσον αφορά την τελωνειακή ένωση ΕΕ - Τουρκίας, ζητείται να έχει ισχύ για όλα τα κράτη - μέλη, που σημαίνει και την Κύπρο, ενώ ζητά τη διατήρηση του status που ισχύει στα Βαρώσια και καλεί την Άγκυρα να συμβάλει θετικά στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, στο τρίτο προσχέδιο συμπερασμάτων, υπάρχει σαφής αναφορά στη βάση λύσης του Κυπριακού με ονομαστική αναφορά στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κείμενο συμπερασμάτων αναφέρει πως η στοχοποίηση πολιτικών κομμάτων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελούν μεγάλες αποτυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιβαίνουν τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να σέβεται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των γυναικών.
Αναλυτικά τι αναφέρει το προσχέδιο για μεταναστευτικό και Τουρκία:

Σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας

Α1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανήλθε στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και υπενθύμισε το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη συνεργασίας και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με την Τουρκία. Χαιρετίζει την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021.

Α2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της ΕΕ να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, υπό την επιφύλαξη των όρων που καθορίστηκαν τον Μάρτιο και σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Α.3. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, σημειώνει την έναρξη των εργασιών σε τεχνικό επίπεδο προς μια εντολή εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης ΕΕ -Τουρκίας και υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των τρεχουσών δυσκολιών στην εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη. Μια τέτοια εντολή μπορεί να εκδοθεί από το Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη πρόσθετων οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Α.4. Σημειώνει επίσης τις προπαρασκευαστικές εργασίες για διαλόγους υψηλού επιπέδου με την Τουρκία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως μετανάστευση, δημόσια υγεία, κλίμα, αντιτρομοκρατία και περιφερειακά θέματα.

Α.5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση επίσημες προτάσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τους Σύρους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο και άλλα μέρη της περιοχής, σύμφωνα με τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2021 και στο πλαίσιο της συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Α.6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του και παραμένει πλήρως δεσμευμένο για την ολοκληρωμένη επίλυση του Κυπριακού με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑΗΕ.

Υπογραμμίζει τη σημασία του καθεστώτος στα Βαρώσια και ζητεί τον πλήρη σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως των ψηφισμάτων 550 και 789. Λυπάται που η άτυπη συνάντηση στη Γενεύη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών δεν άνοιξε το δρόμο για επανάληψη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στήριξη της διαδικασίας.

Α.7. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία παραμένουν βασικό μέλημα του Συμβουλίου. Η στοχοποίηση πολιτικών κομμάτων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελούν μεγάλες αποτυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιβαίνουν τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να σέβεται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των γυναικών. Ο διάλογος για τέτοια θέματα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.

Α.8. Σύμφωνα με το κοινό συμφέρον της ΕΕ και της Τουρκίας για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει από την Τουρκία και όλους τους παράγοντες να συμβάλουν θετικά στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων.

Μεταναστευτικό

Α1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Ενώ τα μέτρα που ελήφθησαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν μειώσει τις συνολικές παράτυπες ροές τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις σε ορισμένα δρομολόγια προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και επείγουσα δράση.

Α2. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ζωών και να μειωθεί η πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα, θα ενταθούν οι αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, ως αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσέγγιση θα είναι ρεαλιστική, ευέλικτη και εξατομικευμένη, θα κάνει συντονισμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και κινήτρων της ΕΕ και των κρατών μελών, και θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον ΙΟΜ.

Θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις διαδρομές και να βασίζεται σε μια προσέγγιση ολόκληρης της διαδρομής, να αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες, να υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους στην περιοχή, να αναπτύσσει ικανότητα διαχείρισης της μετανάστευσης, να εξαλείφει το λαθρεμπόριο και το εμπόριο, να ενισχύει τον έλεγχο των συνόρων, να συνεργάζεται στην αναζήτηση και διάσωση, αντιμετώπιση της νόμιμης μετανάστευσης με σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, καθώς και διασφάλιση της επιστροφής και της επανεισδοχής.

Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν αμέσως συγκεκριμένες δράσεις με, και απτή υποστήριξη, για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας.
καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας το φθινόπωρο του 2021, αναφέροντας σαφείς στόχους, περαιτέρω μέτρα στήριξης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τουλάχιστον το 10% του χρηματοδοτικού κονδυλίου NDICI, καθώς και τη χρηματοδότηση βάσει άλλων σχετικών μέσων, για δράσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τις προθέσεις της ως προς αυτό τον Νοέμβριο.

Α.3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει και απορρίπτει κάθε προσπάθεια τρίτων χωρών για οργάνωση των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια