ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Ο Bill Gates ΔΕΝ πρότεινε την μείωση του πληθυσμού


Ισχυρισμός:

Σε παλαιότερη ομιλία του ο Bill Gates πρότεινε την μείωση του πληθυσμού μέσω των εμβολίων.

Συμπέρασμα:

Στην ομιλία του ο Bill Gates ανέλυσε το μαθηματικό μοντέλο που έχει δημιουργήσει για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Σε κανένα σημείο της ομιλίας του δεν γίνεται λόγος για ηθελημένη θανάτωση ανθρώπων με σκοπό την πληθυσμιακή συρρίκνωση. Το μόνο που αναφέρθηκε στην ομιλία είναι πως εργαλεία όπως τα εμβόλια καθώς και οι υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού, θα μειώσουν την αυξητική τάση κι όχι τον ανθρώπινο πληθυσμό σε απόλυτους αριθμούς.
Αποσπάσματα από παλαιότερη ομιλία του Bill Gates εντοπίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά αφήνεται να εννοηθεί ότι προτείνει την μείωση του πληθυσμού μέσω των εμβολίων. Ωστόσο ο εν λόγω ισχυρισμός αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Μία από τις δημοσιεύσεις που εντοπίστηκαν στο Facebook.
Κάποιες από τις δημοσιεύσεις συνοδεύονται από το βίντεο που ακολουθεί.

Βίντεο που ανακτήθηκε από το Facebook.

Η ομιλία στο Ted

Η ομιλία που έδωσε στο Ted το 2010 o Bill Gates επικεντρωνόταν στην ενέργεια και το κλίμα και πιο συγκεκριμένα στους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρει σε αυτήν, το ίδρυμα του προσπαθεί μέσα από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων που αφορούν εμβόλια και σπόρους να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η κλιματική αλλαγή, η οποία σχετίζεται με τις αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δυσχεραίνει τη ζωή αυτών των ανθρώπων.

Για το λόγο αυτό, έχει αναπτύξει έναν μαθηματικό τύπο, τον CO2 =P * S * E * C, βάσει του οποίου υπολογίζεται το συνολικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας σε διοξείδιο του άνθρακα. Επειδή κάθε συντελεστής επηρεάζει τις συνολικές εκπομπές του διοξειδίου, για να μειωθεί το CO2 θα πρέπει ένας από αυτούς να είναι τείνει προς το μηδέν.

Οι συντελεστές είναι:
Ο αριθμός των ανθρώπων που κατοικούν στον πλανήτη (P)
Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιεί κάθε άνθρωπος κατά μέσο όρο (S)
Η απαιτούμενη ενέργεια ανά υπηρεσία κατά μέσο όρο (E)
Το CO2 που εκπέμπεται ανά μονάδα ενέργειας (C)

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Bill Gates αναφέρει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός (1ος συντελεστής) θα συνεχίζει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, επομένως δεν είναι ο συντελεστής που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, μπορεί να οδηγήσουν σε μία μείωση 10-15% της προβλεπόμενης αύξησης του πληθυσμού.

Επομένως, τα εμβόλια καθώς και οι υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού, θα μειώσουν την αυξητική τάση κι όχι τον ανθρώπινο πληθυσμό σε απόλυτους αριθμούς.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Bill Gates στην σχετική ομιλία του:

[03:45]

Η εξίσωση έχει τέσσερις συντελεστές. Και λίγο πολλαπλασιασμό. Αριστερά έχουμε το διοξείδιο του άνθρακα που θέλουμε να μηδενίσουμε το οποίο θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των ανθρώπων, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο ο καθένας μας, την ενέργεια που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε κάθε υπηρεσία και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται ανά μονάδα ενέργειας.

Ας κοιτάξουμε το κάθε ένα από αυτά για να δούμε πώς μπορούμε να το μειώσουμε στο μηδέν. Πιθανώς, ένας από αυτούς τους αριθμούς θα πρέπει να πλησιάσει το μηδέν. Ας θυμηθούμε την άλγεβρα από το σχολείο και ας δούμε τι γίνεται.

Κατ’ αρχάς έχουμε τον πληθυσμό. Σήμερα ο κόσμος έχει 6,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και τείνει προς τα 9 δισεκατομμύρια περίπου. Αν έχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά τα νέα εμβόλια, την περίθαλψη και τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, μπορούμε ίσως να μειώσουμε τον αριθμό κατά 10% ή 15% αλλά και πάλι θα υπάρχει αύξηση 1,3 περίπου.“Οι υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, για τις οποίες έκανε λόγο ο Bill Gates, συγκαταλέγονται στις πολιτικές του οικογενειακού προγραμματισμού. Σύμφωνα με τη σύσταση 21 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως οικογενειακός προγραμματισμός νοούνται, η εξασφαλισμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η διαθεσιμότητα υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού, η διαθεσιμότητα ασφαλών και αξιόπιστων μεθόδων αντισύλληψης, η ελεύθερη διάθεση των κατάλληλων μέσων για την εθελούσια ρύθμιση της γονιμότητας με γνώμονα την υγεία και την ευημερία όλων των μελών της οικογένειας.

Επίσης, στο Άρθρο 16 της “σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών” των Ηνωμένων Εθνών που υπογράφηκε το 1979 αναφέρεται χαρακτηριστικά:

1. Τα κράτη μέλη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις και ειδικότερα θα διασφαλίζουν, με βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών.

ε) Τα ίδια δικαιώματα να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για τον αριθμό και τα χρονικά διαστήματα που θα φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους και το δικαίωμα τους για πληροφόρηση, μόρφωση και λήψη των μέσων που θα τις καταστήσουν ικανές να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα.

Οι καμπάνιες ενημέρωσης που αφορούν τον οικογενειακό προγραμματισμό σε συνδυασμό με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας έχουν συμβάλει στην μείωση των θανάτων παιδιών ανά τον κόσμο. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε ότι η θνησιμότητα έχει μειωθεί από 64,5 θανάτους παιδιών ανά 1.000 γεννήσεις το 1990 σε 28,2 το 2019.

Όπως απεικονίζεται στο χάρτη που ακολουθεί τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας παρουσιάζονται κυρίως στις χώρες της Αφρικής.Σύμφωνα με τον ίδιο, η δραματική μείωση του CO2 που εκπέμπεται ανά μονάδα ενέργειας (4ος συντελεστής) θα συμβάλει στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό το λόγο, το 2015 ο Bill Gates μαζί με άλλους επενδυτές ίδρυσαν το Breakthrough Energy το οποίο υποστηρίζει καινοτόμες προτάσεις που θα οδηγήσουν σε μηδενικές εκπομπές με σκοπό την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής και την άμβλυνση των επιπτώσεων αυτής στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του πλανήτη μας.
Συμπέρασμα

Στην ομιλία του στο Ted ο Bill Gates ανέλυσε το μαθηματικό μοντέλο που έχει δημιουργήσει και αφορά την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Σε κανένα σημείο της ομιλίας του δεν γίνεται λόγος για ηθελημένη θανάτωση ανθρώπων με σκοπό την πληθυσμιακή συρρίκνωση μέσω των εμβολίων ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Το μόνο που αναφέρθηκε στην ομιλία είναι πως εργαλεία όπως τα εμβόλια καθώς και οι υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού, θα μειώσουν την αυξητική τάση κι όχι τον ανθρώπινο πληθυσμό σε απόλυτους αριθμούς.


Σπυριδούλα Μάρκου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια