ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ΕΚΤ: Ακόμα 500 δισ. ευρώ στο QE πανδημίας


Την αύξηση του έκτακτου προγράμματος αγορών περιουσιακών στοιχείων απέναντι στην πανδημία (pandemic emergency purchase programme - PEPP) κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που κινητοποιεί για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού να ανέρχεται πλέον στα 1,85 τρισ. ευρώ συνολικά.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επέκτεινε τον ορίζοντα των αγορών στα πλαίσια του προγράμματος έως το τέλος του Μαρτίου του 2022 τουλάχιστον, επισημαίνοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να διενεργεί αγορές μέχρι να ολοκληρωθεί η κρίση της πανδημίας.

Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στα υπάρχοντα επίπεδά τους, δηλαδή σε 0,00%, 0,25% και -0,50%, για τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΔΣ της ΕΚΤ αναμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα ή και σε χαμηλότερα μέχρι να διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σταθερά προς το στόχο που έχει θέσει, δηλαδή κοντά αλλά κάτω του 2%.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αναβαθμίσει περαιτέρω τους όρους της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III), παρατείνοντας συγκεκριμένα την περίοδο κατά την οποία θα ισχύουν εξαιρετικά πιο ευνοϊκοί όροι έως δώδεκα μήνες, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Τρεις πρόσθετες πράξεις θα πραγματοποιηθούν επίσης μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2021, ενώ το ΔΣ αποφάσισε να αυξήσει το συνολικό ποσό που θα έχουν δικαίωμα να δανειστούν αντισυμβαλλόμενοι από το TLTRO III, από το 50% στο 55% των επιλέξιμων δανείων τους. Προκειμένου να δοθεί κίνητρο στις τράπεζες να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο τραπεζικού δανεισμού, οι αναβαθμισμένοι όροι δανεισμού TLTRO III θα διατίθενται μόνο σε τράπεζες που επιτυγχάνουν νέο στόχο απόδοσης δανεισμού, σημειώνεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ακόμα να παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο του 2022 τη διάρκεια του συνόλου των μέτρων για τη χαλάρωση των εγγυήσεων (collateral) που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 και 22 Απριλίου 2020. Η επέκταση αυτών των μέτρων θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωσυστήματος λειτουργίες ρευστότητας, ιδίως τα αναβαθμισμένα TLTRO.

Επιπλέον αποφάσισε να προσφέρει τέσσερις επιπρόσθετες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης στα πλαίσια της πανδημίας (PELTRO) το 2021.

Την ίδια ώρα, οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της εφαρμογής θα διαρκέσουν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να ενισχυθεί της διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων και θα λήξει λίγο πριν αρχίσει η ΕΚΤ να αυξάνει τα βασικά επιτόκιά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως, τα ποσά από τις αγορές του προγράμματος APP για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αφότου αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και για όσο χρειάζεται να διατηρήσει ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και άφθονο βαθμό νομισματικής διευκόλυνσης.

Η διευκόλυνση πράξεων επαναγοράς (repo) του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες και όλες οι προσωρινές γραμμές swap και repo με κεντρικές τράπεζες εκτός ευρωζώνης θα παραταθούν έως τον Μάρτιο του 2022.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει τη διεξαγωγή των τακτικών δανειοδοτικών του πράξεων ως διαδικασίες διαγωνισμού σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή στις επικρατούσες συνθήκες για όσο διάστημα ήταν απαραίτητο.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λαμβάνονται σήμερα θα συμβάλλουν στη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών κατά την περίοδο της πανδημίας, υποστηρίζοντας έτσι τη ροή πιστώσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας στήριξη την οικονομική δραστηριότητα και διασφαλίζοντας τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια