ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Δύο διεθνείς Συνθήκες… δεν επιτρέπουν παραχώρηση ούτε χιλιοστού στην Τουρκία

Μια συμφωνία Ελλάδος – Τουρκίας τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει;

Μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα, θέλει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, όχι εντάσεις και αυτή πλέον πρέπει να είναι η νέα εποικοδομητική στρατηγική της Τουρκίας εάν θέλει κάτι να κερδίσει.
Η Τουρκία προκαλεί, χρησιμοποιεί την διπλωματία των κανονιοφόρων, επιχειρεί με μεθόδους αμφισβήτησης διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών να επαναχαράξει τα θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα και όλα αυτά… επειδή εικάζει ότι ορισμένα θαλάσσια οικόπεδα έχουν φυσικό αέριο ή πετρέλαιο.
Η μεγάλη ιδέα της Γαλάζιας Πατρίδας -Mavi Vatan- αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση των διεθνώς αναγνωρισμένων Συνθηκών και Συμβάσεων.
Πρόκειται για την Συνθήκη της Λωζάνης που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας με παρουσία εγγυητριών δυνάμεων το 1923 και βεβαίως την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας ή Σύμβαση του Montego Bay της Jamaica ή στα αγγλικά United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) που υπεγράφη στις 10 Δεκεμβρίου του 1982.
Με βάση αυτές τις δυο αδιαμφισβήτητες Συνθήκες και Συμβάσεις η Ελλάδα δεν θα πρέπει να παραχωρήσει ούτε χιλιοστό στην Τουρκία στα δικαιώματα της στην Θάλασσα.

Η Τουρκία μπορεί να αμφισβητεί σχεδόν τα πάντα αλλά τι αναφέρει η Συνθήκη της Λωζάνης;

-Οι αιρέσεις της Τουρκίας για τα νησιά που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία ή ακόμη και το Καστελόριζο ορίζονται ρητώς στην Συνθήκη της Λωζάνης.
Μεταξύ Ρόδου, Αστυπάλαιας, Τήλου, Νισύρου, Χάλκης, Καλύμνου, Κω, Λέρου και άλλων νησιών περιλαμβάνεται και το Καστελόριζο.
-Στην Συνθήκη της Λωζάνης άρθρο 6 ορίζεται ότι τα θαλάσσια όρια μεταξύ νησιών ή βραχονησίδων που έχουν απόσταση μικρότερη των 3 μιλιών θα λαμβάνεται υπόψη η μέση γραμμή.
-Στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι νησιά ή νησίδες σε απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων παραμένουν στην τουρκική κυριαρχία, πλην ορισμένων περιπτώσεων όπως το Καστελόριζο όπου απέχει 2,02 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Τουρκία.
-Στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι στα Νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία δεν θα χρησιμοποιηθούν για ναυτικές βάσεις ή δεν θα ανεγερθούν οχυρωματικά έργα.
Επίσης δεν θα επιτρέπεται στην Ελλάδα να πετάει με πολεμικά αεροπλάνα πάνω από την Τουρκία.
Το άρθρο 15 ορίζει ότι η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου για 13 νησιά, νησίδων και βραχονησίδων έως και του Καστελόριζου.
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας ή Σύμβαση του Montego Bay της Jamaica
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας ή Σύμβαση του Montego Bay επειδή υπογράφηκε στην πόλη της  Jamaica Montego Bay έχει υπογραφή από την Ελλάδα αλλά όχι από την Τουρκία.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η κυριαρχία του παράκτιου κράτους εκτείνεται, πέρα από την ηπειρωτική του επικράτεια και τα εσωτερικά του ύδατα και, στην περίπτωση αρχιπελαγικού κράτους, πέρα από τα αρχιπελαγικά του ύδατα, στην παρακείμενη θαλάσσια ζώνη που ορίζεται ως χωρική θάλασσα
Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χωρικής του θάλασσας.
Το εύρος αυτό δεν υπερβαίνει τα δώδεκα ναυτικά μίλια, μετρούμενα από γραμμές βάσεως καθοριζόμενες σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.
Το σύστημα των ευθειών γραμμών βάσεως δεν δύναται να εφαρμόζεται από ένα κράτος κατά τρόπο ώστε να αποκόπτει τη χωρική θάλασσα άλλου κράτους από την ανοικτή θάλασσα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Στην περίπτωση που οι ακτές δύο κρατών κείνται έναντι αλλήλων ή συνορεύουν, κανένα από τα δύο κράτη δεν δικαιούται, ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ τους, να εκτείνει την χωρική του θάλασσα πέραν της μέσης γραμμής της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσεως από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας καθενός από τα δύο κράτη. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όμως όπου λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων ειδικών περιστάσεων παρίσταται ανάγκη να οριοθετηθούν οι χωρικές θάλασσες των δύο κρατών κατά διαφορετικό τρόπο.
Το άρθρο 19 παράγραφος 2
Η διέλευση ξένου πλοίου θεωρείται ότι διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους, εάν, ευρισκόμενο στη χωρική θάλασσα, προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) σε κάθε απειλή ή χρήση βίας κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του παράκτιου κράτους, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατά παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου που περιέχονται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
β) σε κάθε άσκηση ή γυμνάσια με όπλα οποιουδήποτε είδους
κ)σε διεξαγωγή έρευνας ή υδρογραφικών εργασιών

https://doguakdenizpolitik.com/wp-content/uploads/2020/08/jy.jpg
Τι θα μπορούσε να συμβεί με την Τουρκία;
Είναι προφανές ότι με βάση την Συνθήκη της Λωζάνης και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας ή Σύμβαση του Montego Bay της Jamaica η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα, πλήρως αποσαφηνισμένα θαλάσσια σύνορα, σαφή δικαιώματα.
Η Τουρκία είναι ξεκάθαρα ο παραβάτης.
Αλλά γιατί όμως είναι παραβάτης η Τουρκία;
Α) Η Τουρκία γνωρίζοντας ότι κάθε ελληνικό νησί και είναι ελληνικό νησί το Καστελόριζο – όπως και η Τουρκία αναγνωρίζει – μπορεί να έχει ΑΟΖ Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και Υφαλοκρηπίδα που εκτείνεται 200 ναυτικά μίλια από την αιγιαλίτιδα ζώνη.
Κατά τους Τούρκους ένα νησί όπως το Καστελόριζο με 10,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση που απέχει 2,02 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Τουρκία και 580 χιλιόμετρα από την Ελλάδα δεν μπορεί να έχει ΑΟΖ διεκδικώντας 40 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Το επιχείρημα της Τουρκίας ενώ έχει λογική, απαντάται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, το Καστελόριζο μπορεί να έχει ΑΟΖ, όπως και όλα τα νησιά.
Β) Η Τουρκία αμφισβητεί την μεταβίβαση των νησιών από την Ιταλία στην Ελλάδα – των Δωδεκανήσων – αλλά η Συνθήκη της Λωζάνης είναι επίσης ξεκάθαρη.
Γ) Η Τουρκία αναφέρει ότι η Ελλάδα παραβιάζει την Συνθήκη της Λωζάνης καθώς έχει στρατιωτικοποιήσει πολλά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο.
Αυτό είναι αλήθεια, έχει παραβιαστεί η Συνθήκη της Λωζάνης αλλά μπορεί η Ελλάδα να έχει απέναντι της μια διαχρονικά επιθετική και θρασύτατη Τουρκία και να μην πάρει προληπτικά στρατιωτικά μέτρα;
Δ) Η Τουρκία θέτει επίσης θέμα υφαλοκρηπίδας, η υφαλοκρηπίδα ουσιαστικά είναι η νοητή έκταση από την ακτογραμμή έως και 200 ναυτικά μίλια – η νομική υφαλοκρηπίδα εκτείνεται περισσότερο – και καλύπτει ηπειρωτική και νησιωτική γη.
Αυτό σημαίνει ότι ένα νησί έχει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, σε αντίθεση με το επιχείρημα της Τουρκίας ότι δεν μπορούν να έχουν τα νησιά ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.
Ε) Η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια από 6 που είναι τώρα γιατί τότε το 90% της ΑΟΖ του Αιγαίου θα ανήκει στην Ελλάδα.
Το Αιγαίο Πέλαγος ως αρχιπέλαγος δίνει την δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αλλά μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν το έχει πράξει όχι από φόβο όπου μπορεί να θεωρεί η Τουρκία αλλά για λόγους ισονομίας.
Για την Τουρκία είναι αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αλλά είναι νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδος.
Ωστόσο είναι ορθό το επιχείρημα ότι επέκταση στα 12 μίλια της Ελλάδος στο Αιγαίο θα σηματοδοτήσει τον πλήρη αποκλεισμό της Τουρκίας από το Αιγαίο που αποκαλεί Θάλασσα των Νήσων.
Στ) Για να πείσει τους διεθνείς παρατηρητές και τις μεγάλες δυνάμεις η Τουρκία εσχάτως επικαλείται με προπαγανδιστικά χαρακτηριστικά 7 αποφάσεις που έχει λάβει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που αναφέρει ότι για τον προσδιορισμό ΑΟΖ όταν παρευρίσκεται μεταξύ ηπειρωτικών ακτών ένα νησί λαμβάνονται υπόψη οι ηπειρωτικές ακτές, όχι η νησιωτική ακτή (π.χ. Ρουμανία – Ουκρανία, Μάλτα – Λιβύη, Ερυθραία – Υεμένη, Γαλλία – Βρετανία κ.α.).
Ενώ είναι αλήθεια ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει λάβει τέτοιες αποφάσεις με στόχο την δικαιοσύνη και ισότητα, αυτό δεν διασφαλίζει ότι εάν η Ελλάδα προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν θα δικαιωθεί σε πολλά.
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας ή Σύμβαση του Montego Bay της Jamaica είναι πολύ υποστηρικτική για τις ελληνικές θέσεις πλην ίσως της περίπτωσης ενός νησιού όπως το Καστελόριζο που βρίσκεται 2,02 χιλιόμετρα από την Τουρκία και 580 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Ελλάδα.
Image
Αυτοί είναι οι 7 χάρτες των ακραίων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και  τη Μεσόγειο economico.gr | Ειδήσεις | Νέα | Επικαιρότητα
Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια συμφωνία Ελλάδος – Τουρκίας;
Η Ελλάδα υπό μια πολύ αυστηρή προσέγγιση δεν έχει κανένα λόγο να έρθει σε διάλογο με την Τουρκία.
Ότι κατέχει έχουν αναγνωριστεί με διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.
Η Ελλάδα είναι νομικά κατοχυρωμένη.
Όμως η Τουρκία προκαλεί και θα συνεχίσει να προκαλεί… όχι δεν θα πάει σε πόλεμο αλλά όλη αυτή η ένταση δεν βοηθάει ούτε την Ελλάδα, ούτε την Τουρκία.
Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι τι θέλει διακαώς η Τουρκία;
Θέλει την ΑΟΖ του Καστελόριζου, όχι το Καστελόριζο;
Θέλει την ΑΟΖ της Κρήτης ή μέρος της ΑΟΖ της Κρήτης όπως φάνηκε και από την συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης που δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.
Την ίδια τακτική gunboat diplomacy δηλαδή διπλωματία των κανονιοφόρων – είδος πολεμικού πλοίου – ακολουθεί και στην Κύπρο την οποία χωρίζει σε Βόρεια και Νότια Κύπρος.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση με την Τουρκία είναι ο ταραξίας της Ανατολικής Μεσογείου, δεν έχει κανένα νόημα μια διαπραγμάτευση για πράγματα τα οποία είναι νομικά κατοχυρωμένα στην Ελλάδα.
Ορισμένοι άλλοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με την Τουρκία ώστε να υπάρξει μια συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Υπό τους όρους ότι η Τουρκία, θα αναγνωρίσει όλα τα ελληνικά νησιά και βραχονησίδες, η έννοια γκρίζα ζώνη θα εξαλειφθεί.
Ελλάδα και Τουρκία θα συμφωνήσουν ότι δεν θα επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και μεταξύ άλλων η Αγία Σοφία θα δοθεί στην ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο όπου θα τελούνται και θείες λειτουργίες χριστιανών και γιατί όχι και μουσουλμάνων, σαν μι παθρησκευτική εκκλησία.
Η Τουρκία οριστικά θα σταματήσει την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου που είναι συστηματικό πρόβλημα.
Επίσης Ελλάδα και Τουρκία θα μπορούσαν σε ένα ιδεατό περιβάλλον να χρησιμοποιούσαν τα 5 ερευνητικά πλοία που διαθέτουν οι τούρκοι – Η Ελλάδα δεν διαθέτει ούτε ένα ερευνητικό πλοίο για πετρέλαιο και φυσικό αέριο – ώστε από κοινού να αξιοποιήσουν τον θαλάσσιο πλούτο.
Όλα αυτά εάν απέναντι η Ελλάδα είχε… μια σοβαρή χώρα, μια σοβαρή κυβέρνηση που σεβόταν τους κανόνες.
Μέχρι τώρα η Τουρκία έχει επιδείξει αλαζονεία, με ψευτομαγκιές επιχειρεί να αλλάξει το status quo, προσπαθεί να ανατρέψει διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.
Με τέτοιες στρατηγικές η Τουρκία δεν θα κερδίσει, οπότε εάν θέλει να έχει απέναντι της μια Ελλάδα έτοιμη για διάλογο θα πρέπει να το πάρει αλλιώς.
Με τσαμπουκάδες η Τουρκία δεν θα κερδίσει απολύτως τίποτε, ενώ τα επιχειρήματα για θαλάσσια δικαιώματα αίρονται από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.
Νομικά η επιχειρηματολογία της Τουρκίας είναι διάτρητη και το ξέρουν αυτό οι τούρκοι νομικοί.
Όμως μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα, θέλει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, όχι εντάσεις και αυτή πλέον πρέπει να είναι η νέα εποικοδομητική στρατηγική της Τουρκίας εάν θέλει κάτι να κερδίσει.
Το να επικαλείται ότι είναι η Τουρκία μια χώρα με την μεγαλύτερη ηπειρωτική ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι επιχείρημα και… η Ελλάδα έχει το Αιγαίο Πέλαγος…
www.bankingnews.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια