ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Διαγωνισμό για τη ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ προκήρυξαν, χάθηκαν όμως 45 εκατ. ευρώ…

Την προκήρυξη κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» ανακοίνωσε στις 4 Ιουλίου 2020 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και
η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 62 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%).

Φυσικά η εξέλιξη είναι εξαιρετικά θετική, όμως μία αναφορά στο κείμενο της προκήρυξης είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εξοργιστική για τον φορολογούμενο.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αναφέρει (η έμφαση προστέθηκε): «Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2019ΣΕ15000002, ΣΑΕ 150), ύψους #62.000.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:.63741/19-06-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΤΛΡ-4ΔΚ) Απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ.Τ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λάβει συγχρηματοδότηση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027.»

Τι σημαίνει αυτή η αναφορά; Πολύ απλά ότι η συγχρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% (περί τα 45 εκατ. ευρώ)… χάθηκε! Που χάθηκε;

Στην κινούμενη άμμο της ανικανότητας, σκοπιμοτήτων ή όποιων άλλων κινήτρων που χαρακτηρίζει το σύγχρονο ελληνικό κράτος και τους εκάστοτε διαχειριστές της κυβερνητικής εξουσίας.

Δανειζόμαστε τα στοιχεία από το άρθρο «Το «Παρεάκι του ΕΣΟΘΕ» …. και η γόνιμη παρακαταθήκη του» που αναρτήθηκε στην εξειδικευμένη (για θέματα Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής) πύλη “www.limenikanea.gr”.

>Το 2011 που αποφασίσθηκε η ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ.
>Τον Δεκέμβριο του 2014 το πρόγραμμα ενσωματώθηκε στον σχεδιασμό του Πολυετούς Προγράμματος Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 2014-2020.
>Τον Αύγουστο του 2016, γίνεται η υποβολή / ένταξη του του ΕΣΟΘΕ στο πολυετές πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ακολούθησαν διαβουλεύσεις επί των προδιαγραφών (τουλάχιστον δύο φορές τον Ιούλιο του 2017 και τον Αύγουστο του 2018), όμως το καθοριστικό τελικό βήμα δεν έγινε ποτέ!

Ο διαγωνισμός δεν προκηρύχθηκε έγκαιρα ώστε η παράδοση του έργου να λάβει χώρα εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα να χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014 – 2020.

Γιατί δεν προκηρύχθηκε έγκαιρα ο διαγωνισμός ώστε να μην χαθεί η συγχρηματοδότηση; Άγνωστο. Το γεγονός είναι ότι ο Έλληνας φορολογούμενος θα πρέπει τώρα να καταβάλλει το σύνολο του κόστους και να ελπίζει ότι θα γίνει πραγματικότητα αυτό που αναφέρεται στην προκήρυξη του 2020: «Η παρούσα σύμβαση δύναται να λάβει συγχρηματοδότηση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027».

Τι αφορά ο διαγωνισμός
Σκοπός της ανάπτυξης του ΕΣΟΘΕ είναι η έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Maritime Domain Awareness) σε πραγματικό χρόνο και επί 24ώρου βάσεως.

Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΣΟΘΕ, πέραν της προστασίας των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε., θα συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας και παραβατικότητας στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο.

Επίσης, θα θωρακίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την αποτελεσματική παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και, παράλληλα, θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε όλη την περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το ΕΣΟΘΕ θα αποτελείται από:
α) 35 σταθερούς σταθμούς αισθητήρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων (προκειμένου να παρέχεται φυσική ασφάλεια), οι οποίοι θα αποτελούνται από ραντάρ, σταθμό βάσης AIS, μετεωρολογικό σταθμό, αναμεταδότη VHF, και ηλεκτρο-οπτικό αισθητήρα σε 26 εξ αυτών,

β) 2 αυτοκινούμενους σταθμούς αισθητήρων αντίστοιχων επιδόσεων, εγκατεστημένους επί οχήματος εκτός δρόμου για την κάλυψη επιχειρησιακών κενών,

γ) 1 κύριο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ) με κέντρο δεδομένων (Data Center) στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

δ) 1 εφεδρικό ΚΔΕ στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου με απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων,

ε) Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής με είκοσι δύο (22) ραδιοζεύξεις, 419 χλμ. οπτικής ίνας και πέντε (05) μισθωμένες γραμμές για τη διασύνδεση των σταθμών επιτήρησης με τα ΚΔΕ μέσω του δικτύου των Ενόπλων Δυνάμεων

στ) λογισμικό που θα ολοκληρώνει το σύνολο των αισθητήρων και συστημάτων.

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παρέχει:
α) τουλάχιστον 3 χρόνια εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας (με βαθμολογούμενο κριτήριο την παροχή έως επιπλέον 2 ετών),
β) κέντρο τεχνικής υποστήριξης επί 24ώρου βάσεως,
γ) αμοιβούς αισθητήρες και εξοπλισμό,
δ) εκπαίδευση προσωπικού.

https://www.defence-point.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια