ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Στον δρόμο βγαίνουν 500 κινητές ομάδες υγείας

Σε λειτουργία μπαίνουν από αύριο Τετάρτη οι 500 Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες υπό την καθοδήγηση του ΕΟΔΥ θα αναλάβουν τη διενέργεια λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και την παροχή νοσηλευτικής βοήθειας κατ’ οίκον σε ύποπτα ή πιθανά κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση θα μισθωθούν 500 οχήματα και θα εκπαιδευτούν 2.000 νέοι επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ, ενώ θα γίνουν και προσλήψεις 1.000 άτομα για τις ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Οι περιοχές δραστηριοποίησής τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική των
ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Επιμέρους σημεία αυξημένης δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής επικράτειας μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες κατά την εξέλιξη της πανδημίας.

Οι συνιστώμενες ΚΟΜΥ εντάσσονται στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διασυνδέονται και με άλλες οργανικές μονάδες παροχής υγείας. Ως επόπτης κάθε ΚΟΜΥ ορίζεται ένας ιατρός της οικείας ΤΟΜΥ είτε, σε περίπτωση έλλειψης, ιατρός της οικείας ΔΥΠΕ στην οποία η οικεία ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού δραστηριοποιείται.

Κάθε ΚΟΜΥ αποτελείται από κλιμάκιο τουλάχιστον δύο ατόμων τουλάχιστον έναν νοσηλευτή και έναν οδηγό. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ και προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες:

* 500 θέσεις ΔΕ νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

* 500 θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων με δίπλωμα οδήγησης για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση των κλήσεων για τους σκοπούς των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού με υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό 100 νέων στελεχών, το οποίο θα προσληφθεί και θα εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο. Οι προσλήψεις διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΕΟΔΥ, ως φορέα υλοποίησης. Η πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του ΕΟΔΥ και στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας και μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας.

Στην πρόσκληση αναφέρεται υποχρεωτικά ο συνολικός αριθμός των θέσεων, η κατανομή τους ανά κατηγορία και κλάδο, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ο ΕΟΔΥ προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά σειρά υποβολής αίτησης, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας.

https://www.gnomip.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια