ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Σχόλιο Έλληνα πατριώτη από την Κύπρο: Ως ανεμένετο, έφυγεν ο Τσίπρας και ήλθεν ο Μητσοτάκης, δηλαδή πάλιν ο Τσίπρας

Αι θέσεις των ήσαν και είναι εν τη ουσία ταυτόσημοι επί σειράς σημαντικοτάτων θεμάτων.
Επι παραδείγματι:

1. Υπεστήριζαν και υποστηρίζουν την αλλοτρίωσιν ή αντικατάστασιν των θεμελιωδών ελληνορθοδόξων αρχών και αξιών του Έθνους των Ελλήνων, επί των οποίων ηδράζετο η ύπαρξίς του ανά τους αιώνας.

2. Υποστηρίζουν την 'λύσιν' του Κυπριακού επί τη βάσει του αννανογενούς σχεδίου 'Χριστόφια-Αναστασιάδου-Γκουτέρες', το οποίον μεταξύ άλλων:

(α) εν τη ουσία νομιμοποιεί κατ' επίφασιν την τουρκικήν επιδρομήν και τους καρπούς της, ως επί παραδείγματι την κατοχήν τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον επί τη βάσει φυλετικών και θρησκευτικών κριτηρίων εκδιωγμόν/ εκτοπισμόν των Ελλήνων Κυπρίων από τας κατοικίας και λοιπάς περιουσίας των και από τα κατεχόμενα, τον εποικισμόν των κατεχομένων και εν γένει την πλήρη τουρκοποίησίν των,

(β) διαλύει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν και 'εγκαθιδρύει' επί των ερειπίων της συνταγματικόν και γεωγραφικόν apartheid αννανοτουρκικής εκδοχής, υποβιβάζοντας τους Έλληνας της Κύπρου εις φυλήν ενός κατωτέρου θεού.

3. Συνεργούν εις την αντικατάστασιν του αυτόχθονος ελληνικού πληθυσμού από την πατρώαν γήν.

4. Υποστηρίζουν την προδοτικήν συμφωνίαν των Πρεσπών, ήτοι μεταξύ άλλων την προσβολήν της αρχεγόνου ελληνικής ταυτότητος των Μακεδόνων, την προσβολήν αιωνίων συμβόλων του Έθνους των Ελλήνων, την ένταξιν του μορφώματος των Σκοπίων εις το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, μεταξύ άλλων μετατρέποντας ένα ανίσχυρον εχθρόν εις ισχυρόν εν πλήρει αντιθέσει προς το βιβλίον του Σούν Τζού "Η τέχνη του Πολέμου".

5. Υπεστήριζαν και υποστηρίζουν την ένταξιν της εχθρικής Αλβανίας εις την ΕΕ (προηγουμένη 'αδελφή' των κυβέρνησις επέτρεψεν την ένταξιν της Αλβανίας εις το ΝΑΤΟ) πάλιν εν πλήρει αντιθέσει προς τον Σούν Τζού.

6. Υπεστήριζαν και υποστηρίζουν την υπαγωγήν της Ελληνικής Δημοκρατίας υπό τον ζυγόν των δανειακών συμβάσεων και τον όσον το δυνατόν μεγαλύτερον οικονομικόν έλεγχον της Ελληνικής Δημοκρατίας από τους ξένους μεταξύ των οποίων και Τούρκους.

7. Υπεστήριζαν και υποστηρίζουν την ευρωπαϊκήν πορείαν της εχθρικοτάτης Τουρκίας και εν τέλει την ένταξίν της εις την ΕΕ. Επί παραδείγματι ο πλέον σημαντικός λόγος που η τουρκική οικονομία (π.χ. τουρισμός, εξαγωγαί) ανήλθεν εις παγκόσμιον επίπεδον είναι η ευρωπαϊκή της πορεία (με πρώτους θιασώτας τα δύο ελληνικά κράτη), πάλιν εν πλήρει αντιθέσει προς τον Σούν Τζού. Διότι, προφανώς, εάν η Ελληνική Δημοκρατία (καθώς και η Κυπριακή Δημοκρατία) επεθύμει να επιβάλη οιουσδήποτε όρους προς την Τουρκίαν, ώφειλε να προσπαθήση να την καταστήση ασθενεστέραν από ότι ήτο και ουχί ισχυροτέραν...
Σωτήρης
loading...

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια