ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

TO ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

“Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν µένει”- Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος
___________________________________________

1. Ο Ρυθμός Αναγέννησης του ΣύμΠαντος

Το γεγονός του σχηματισμού, του αποσχηματισμού και του μετασχηματισμού των μορφών της ζωής (ύλη + ενέργεια) μέσα στο Σύμπαν, το αντιλαμβανόμαστε συνεχώς, με αμέτρητους τρόπους και παραλλαγές.

Από τα υπο-ατομικά σωματίδια μέχρι τα υπερ-σμήνη των Γαλαξιών, ο κύκλος της γέννησης, της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης των μορφών αυτών, μας προσφέρει ένα συγκλονιστικό θέαμα, το οποίο μας αποκαλύπτεται σε ρυθμούς εξέλιξης, που η δική μας αδημονία ονομάζει "Νόμους", λόγω της Αέναης –ως προς εμάς- επανάληψής τους.

Ταυτόχρονα όμως με τους διαχωρικούς και διαχρονικούς Ρυθμούς της Σύνθεσης αυτής, το Σύμπαν μας αποκαλύπτει την ενιαία του σύλληψη, την οποίαν ο Νοήμων Άνθρωπος, μη αντιλαμβανόμενος, δεν μπορεί παρά να αποδώσει σε Έναν και Μόνον "Ύψιστο Νού", τον οποίο αποκαλεί με διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων τα συνηθέστερα είναι "Θεός", "Δημιουργός", "Συμπαντική Συνείδηση", "Παγκόσμια Δύναμη" κα.

Αυτό που οφείλουμε ως επιστήμονες να κατορθώσουμε, είναι να διαβούμε όλα τα στάδια, όλους δηλαδή τους Ρυθμούς της Εξελικτικής Πορείας του Σύμπαντος, αντικειμενικά και χωρίς παραλείψεις και άλματα διανοητικά, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε την [ Συνοχή και την Συνέχεια των Συμπαντικών αυτών Ρυθμών ].

Η εξελικτική πορεία του Σύμπαντος από το απλό στο σύνθετο, και από το σύνθετο στο πολύπλοκο, και ακόμη πιο πέρα, που πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής, θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσα στα τεράστια χρονικά διαστήματα κατά τα οποία συντελούνται οι Διαστολές και οι Συστολές του Σύμπαντος.

Η εξελικτική αυτή πορεία μας διδάσκει ακριβώς τους τρόπους και τις μεθόδους προσέγγισης της Τελικής Μορφής που θα λάβει το Σύμπαν, αλλά και της δικής μας τελικής μορφής, ως Συγκλίνουσα Ακολουθία και Αλληλουχία Συνειδητοποιήσεων, Μετασχηματισμών και Μεταμορφώσεων της Ύλης μας και της Ενέργειας που μας Ζωοποιεί.

Αυτό που αναπτύσσεται εδώ, δεν είναι ούτε μαγεία ούτε προφητεία. Είναι μια καθαρά Επιστημονική Ανακάλυψη, που συνοδεύεται από την Μαθηματική της διατύπωση αλλά και την Συναισθηματική της αξία.

Έχουμε να διανύσουμε μεγάλη πορεία!
Ο Ύψιστος Νους, με την Πανσοφία του, μας οδηγεί μέσα από την Δομή μας, Συμπαντική και Ατομική, την οποία οφείλουμε πρώτα να Γνωρίσουμε, μετά να Κατανοήσουμε και, τέλος, να Ακολουθήσουμε.

Αυτή η άποψη, δεν είναι κάποια θεοκρατική αντίληψη στην οποία καταφεύγουμε όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, κατά την διείσδυσή μας στα Μυστήρια της Εξέλιξης, Ατομικής ή Συμπαντικής, την οποία οφείλουμε να γνωρίσουμε, χωρίς να καταφεύγουμε σε αόριστες δοξασίες και παραπλανητικές εικόνες, οι οποίες παρελκύουν την Διανοητική Αναζήτηση, εξ αιτίας των ανθρώπινων υπερβολών, υστερήσεων ή επιδιώξεων για κυριαρχία.

Είναι βαθιά η πεποίθησή μας, ότι εμείς οι Έλληνες, που διδάξαμε κάποτε την Ανθρωπότητα να Σκέπτεται Φιλοσοφικά και Επιστημονικά....
Εμείς οφείλουμε να την Οδηγήσουμε και πάλι στην Ελευθερία και Ανεξαρτησία του Ορθού μας Λόγου, Συμπαντικού, Μαθηματικού ή άλλου….

______________________________________________
[ AΚΟΛΟΥΘΕΙ, το 2ο Μέρος της Επίσημης Ανακοίνωσης]
[ 06.04.2019 ] Q-Project /Advanced Physics Research,
Τhe Scientific Team / Eπιστημονική Ομάδα
“Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν µένει”- Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος
__________________________________
2. Υπολογίζοντας Eκ Nέου την [ Ενέργεια ]!

Υπάρχει ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, στο οποίο μας οδήγησε η παρούσα έρευνα και αφορά στην ύπαρξη ενέργειας στους δεκαδικούς που παραλείπονται (χάριν στρογγυλοποίησης) στους υπολογισμούς των διαφόρων μεγεθών της ενέργειας, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Από τις παρατηρήσεις μας πάνω στο θέμα αυτό, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις και ανακαλύψεις μας:
______________________________________________

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι: c_0=299792458m/s
______________________________________________
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας ισχύει ότι:
c_0^2=8.9875517873681764 ∙〖10〗^16 m^2/s^2

Η τιμή αυτή (c_0^2), εκφράζεται στους "Πίνακες Σταθερών" της εταιρείας CODATA [ "Fundamental Physical Constants" των ετών 2010 & 2014 ], με την ακόλουθη προσέγγιση, η οποία, γενικά, θεωρείται ως ανεκτή:

c_0^2=8.98755179 ∙〖10〗^16 m^2/s^2 -ή- c_0^2=8.987551787 ∙〖10〗^16 m^2/s^2

Εκφράζεται δηλαδή μόνον με 8 ή 9 δεκαδικά, αντί για 14, όπως σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους οποίους εμφανίζεται (έχουμε) επιπλέον ενέργεια (Ε_1):

c_1=0, 0000000003681764∙〖10〗^16 m^2/s^2 και
c_1^2=3.681764 ∙〖10〗^6 m^2/s^2

Αυτή είναι η [επιπλέον] Ποσότητα Ενέργειας την ύπαρξη της οποίας ανακαλύψαμε με τους αναλυτικότατους υπολογισμούς μας.

Συνεπώς δεχόμαστε ότι, η Ενέργεια που δεν υπολογίζεται με τους συμβατικούς υπολογισμούς, για κάθε μάζα m είναι :
E = m∙ c_1^2

Σύμφωνα με περαιτέρω παρατηρήσεις μας, θεωρούμε ότι η Ενέργεια που εμπεριέχεται στα πρώτα εννέα [ μέχρι 9ου ] δεκαδικά ψηφία παραμένει μέσα στην "Φανερή Ύλη", ενώ η Ενέργεια που εμπεριέχεται στα δεκαδικά ψηφία [ πέραν 9ου ] δεκαδικού ψηφίου, θεωρούμε ότι "ως πλεονασματική", Οδεύει προς την "Σκοτεινή Ύλη".
______________________________________________________
Η προσέγγισή μας αυτή, Ισχύει Νομοτελειακά για Όλες τις Ενέργειες.
Η πρόταση αυτή θα αποδειχθεί σε επόμενη ενότητα....

______________________________________________
[ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, το 3ο Μέρος της Επίσημης Ανακοίνωσης ]
[ 06.04.2019 ] Q-Project /Advanced Physics Research,
Τhe Scientific Team / η Eπιστημονική Ομάδα.
ΘΕΜΑ: TO ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
“Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν µένει”- Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος
______________________________________

[ 3.1 ] Το Σύμπαν είναι Μοναδικό και [ Κλειστό ]!
______________________________________

Η Μοναδικότητα του Σύμπαντος, μας επιβάλλει την ύπαρξη [ Τριών [3} Αρχέγονων Σταθερών ], τις οποίες έχουμε δεχθεί ως Μοναδικές, καθώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως τέτοιες -δηλ. Αρχέγονες σταθερές-, σε άλλες δομές της Φυσικής Επιστήμης.

Έχουμε ήδη διαπιστώσει [ βλ. Τheory of Inertia / Θεωρία της Αδράνειας© ], ότι οι Τρεις αυτές "Αρχέγονες Σταθερές" είναι "υπερβατικοί αριθμοί", των οποίων την μετατροπή σε "ρητούς αριθμούς" δεχθήκαμε, λόγω της Περιόδου που εκφράζουν (βλ. "Θνητότητα"), η οποία οφείλεται στον [ Νόμο της Αρχής και του Τέλους ] ο οποίος διέπει το Μοναδικό και [ Κλειστό ΣύμΠαν ] και όλες τις Μορφές Ζωής που έχουν Δημιουργηθεί Εντός του.
_____________________________________________________________

Οι "ρητοί αριθμοί" Κυβερνούν τον Ρυθμό της Ζωής των Πάντων [ Εισπνοή-Εκπνοή, Καρδιακό Παλμό, Διαστολή-Συστολή του Σύμπαντος, Σκέψη ]
_____________________________________________________________

[ Κλειστό ΣύμΠαν ] σημαίνει την καθολική ανυπαρξία "αντιδράσεων ηλεκτρικών φορτίων" εντός του.
_____________________________________________________________

Δεχόμαστε ότι τόσο ο βαρυονικός (B) όσο και ο λεπτονικός (L) αριθμός στο ΣύμΠαν, (Σταθερές B, L), ισούται με 1.

Προκειμένου να φτάσουμε στην [ Ενοποίηση των Τριών Αλληλεπιδράσεων ] ( Ηλεκτρομαγνητική, Βαρυονική & Λεπτονική ), πρέπει να "παραβιάσουμε" τις Σταθερές αυτές, αποδίδοντάς τους "διαφορετική" τιμή (πχ μηδέν 0).
_____________________________________________________________

Ο Μη Ταυτόχρονος Μηδενισμός του Ηλεκτρικού και του Μαγνητικού πεδίου, καθώς και η [ Αρχή της Απροσδιοριστίας του Heisemberg ], μας επιτρέπουν να δεχθούμε την [ Ύπαρξη Ταλάντωσης σε Όλες τις Μορφές Ζωής του Μικρόκοσμου ]

Με την [ Απόδειξη της Ταλάντωσης του Μακρόκοσμου /ΣύμΠαντος ], θα ασχοληθούμε σε επόμενη ενότητα.

_____________________________< @ >___________________________

[ 3.2 ] Η Ταλάντωση του ΣύμΠαντος
_____________________________
Ολόκληρο το ΣύμΠαν ταλαντώνεται!

Η Ταλάντωση αυτή, για να είμαστε συνεπείς με την [ Θεωρία της Διαστολής και Συστολής του ΣύμΠαντος ] του υπογράφοντα το παρόν, έχει Τέσσερις (4) Ισόχρονες υπο-Περιόδους, δηλαδή ισχύει:

Περίοδος ΣύμΠαντος Τ_ο = Τ_Δ1+Τ_Σ1+Τ_Δ2+Τ_Σ2= 4Τ_Δ1=4Τ_Σ1=4Τ_Δ2=4Τ_Σ2

Τ_διαστολής = Τ_συστολής = Το/4
_____
Όπου:

Το/4 = περίοδος Διαστολής,
Δ_1= περίοδος Διαστολής,
Σ_1= περίοδος Συστολής,
Δ_2= περίοδος Διαστολής,
Σ_21= περίοδος Συστολής
________
και ισχύει:

Τ_Δ1=Τ_Σ1=Τ_Δ2=Τ_Σ2
____________________

Οι δορυφόροι [ WMAP ] και [ PLANCK ] έχουν ερευνήσει και απεικονίσει Ολόκληρο το ΣύμΠαν και έχουν δώσει τις παρατηρήσεις τους.

Εμείς, θα ξεκινήσουμε από μια ανάλυση "διαστατική", δηλαδή μια [ Ανάλυση των Διαστάσεων ], η οποία επιβάλλει ότι:

Η Γενική Περίοδος { Τ } [βλ. Ολικός Χρόνος] του ΣύμΠαντος θα είναι "Συνάρτηση" που θα εξαρτάται από τους "Παράγοντες" του ΣύμΠαντος.

Η "Ολική Μάζα" του ΣύμΠαντος θα "καθορίζεται' από το [ Πλήθος των Πρωτονίων ], τη [ Σταθερά της Βαρύτητας ] και τη [ Ταχύτητα του Φωτός ], και ισχύει:
________________

Τ≈(G_0 M)/(c_0^3 )
________________

Με αυτόν τον τρόπο, "καθορίζουμε" όπως αναφέραμε, μια Χρονική Περίοδο του ΣύμΠαντος [ Τ ], που εκφράζεται σε [ sec ] λόγω των "διαστάσεων" που έχουν οι όροι που συνθέτουν αυτήν την σχέση.
_________
Ειδικότερα:
Η G_0 = 6.673841177 ∙ 〖10〗^(-11) m^3∙〖kg〗^(-1)∙〖 s〗^(-2)

Είναι η [ Σταθερά της Βαρύτητας© ], όπως έχει προκύψει από τη [ Τheory of Inertia / Θεωρία της Αδράνειας© ] του υπογράφοντα το παρόν.

- Το G_0 είναι η αρχική [ Σταθερά της Βαρύτητας ], την οποία θα εξετάσουμε ως προς την διατήρησή της.

- Η Σταθερά c_0=2.99792458 ∙ 〖10〗^8m ∙ s^(-1),
είναι η [ Ταχύτητα του Φωτός στο κενό ].

- Η Σταθερά [ Μ ] εκφράζει την Μάζα του ΣύμΠαντος σε [ kg ], την οποία προσδιορίζουμε από την σχέση:

Μ= 9^97∙ M_p

σύμφωνα με την [ Τheory of Inertia / Θεωρία της Αδράνειας© ] και την [ Θεωρία των Πρώτων Αριθμών© ] του υπογράφοντος το παρόν.

Το θέμα αυτό θα αναπτύξουμε, όταν απαιτηθεί.
____________________________________________________________

Θεωρούμε την Ενέργεια του Πρωτονίου:
E_p= 938272081.3eV

την οποία μετατρέπουμε με την χρήση του Συντελεστού γ_p= 0.9977534678 *
στην Eνέργεια που είχε το Πρωτόνιο [ προ ] της "Μεγάλης Διαστολής".

γ_p = Συντελεστής Μετατροπής Ενέργειας
από το Παρελθόν στο Μέλλον [ με διαίρεση ],
και από το Μέλλον στο Παρελθόν [ με πολλαπλασιασμό ].
_________
Επομένως:
〖E΄〗_p = E_p ∙ γ_p ⇒ 938272081.3 ∙ 0.9977534678 ⇒

〖E΄〗_p= 936164222.6 eV ⇒

Μ_p= 〖Ε΄〗_(p ∙ q_e )/(c_0^2 ) ⇒

Μ_p = 1.668863819 ∙ 〖10〗^(-27) kg

Όπου q_e = 1.6021766208 ∙ 〖10〗^(-19)
c = στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο.
________
Συνεπώς,
η Μάζα του ΣύμΠαντος που θεωρούμε ότι παρέχεται από το Πλήθος των Πρωτονίων θα είναι:

Μ= 9^97 ∙ Μ_p ⇒ Μ= 6.080570314 ∙ 〖10〗^65 kg.
_________
Επομένως:
Περίοδος Τ≈(G_0 M)/(c_0^3 ) ⇒
Τ= 1.506114925 ∙ 〖10〗^30s

Επειδή 1 έτος= 365 ∙ 24 ∙ 3600s ⇒
1y = 3.1536 ∙ 〖10〗^7s ,
________________________________________

θα έχουμε Τ=n4.7700866∙ 〖10〗^22y (years/έτη)
________________________________________

Αυτός ο χρόνος δείχνει το "γινόμενο" των [ n ] Περιόδων του ΣύμΠαντος

_________
Είπαμε ότι:
το ΣύμΠαν επιδεικνύει μία Ταλάντωση η οποία αποτελείται από [ Τέσσερεις (4) Ισόχρονες υπο-Περιόδους ], ήτοι:

Τ_ο = Τ_Δ1+Τ_Σ1+Τ_Δ2+Τ_Σ2= 4Τ_Δ1=4Τ_Σ1=4Τ_Δ2=4Τ_Σ2

Όπου η κάθε περίοδος έχει Τ_1 = a^(-1) ∙ 〖10〗^9y ⇒

Τ_1 = 135.035999 ∙ 〖10〗^9y ⇒

⇒ Τ_1 = 135.035999 ∙ 〖10〗^9 ∙ 3,1536 ∙ 〖10〗^7s

⇒ Τ_1 = 4.258495264 ∙ 〖10〗^18s
_______
Συνεπώς,

Τ_0 =4Τ_1 = 1.7033987 ∙ 〖10〗^19s = 5.4014399 ∙ 〖10〗^11y
____________________________________________________

Δηλαδή, Συνολικά όλες οι Περίοδοι του ΣύμΠαντος θα είναι:

n= (4.770866 〖10〗^22 y)/(5.4014399 ∙ 〖10〗^11 y) = 8,8 ∙ 〖10〗^10 Περίοδοι
_______________________________________
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι:

Oι παρατηρήσεις των δορυφόρων [ WMAP ] και [ PLANCK ] σχετικά με την "Διάρκεια Ύπαρξης του ΣύμΠαντος",
αφορούν [ μόνον ] την "Περίοδο Διαστολής" που το ΣύμΠαν διανύει [ επί του Παρόντος ].

_____________________________________________________
[ AΚΟΛΟΥΘΕΙ, το 4ο & Τελικό Μέρος της Επίσημης Ανακοίνωσης ]
[ 06.04.2019 ] Q-Project /Advanced Physics Research,
Τhe Scientific Team / Eπιστημονική Ομάδα

ΘΕΜΑ: TO ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
“Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν µένει”- Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος
___________________________________________

[ 4 ] Αντιστροφή του Λόγου της Ταχύτητας!
__________________________________

Έχουμε θεωρήσει ότι η "Eνέργεια της Kοινής Zεύξης" των [ Πέντε (5) Αλληλεπιδράσεων του ΣύμΠαντος E_coupling ], δηλαδή η [ Κοινή Σταθερά ] -ή- [ η Κοινή Ζεύξη που διέπει κάθε αλληλεπίδραση χωριστά ], είναι:

〖E΄〗_coupling= 2.718281828 ∙ 〖10〗^28 eV (ηλεκτρονιοβόλτ)

η οποία όμως λαμβάνει την τιμή:
E_coupling = 〖E΄〗_coupling/(γ_p )
όπου γ_p = 0.9977534678
________
Συνεπώς:
E_coupling = 2.718281828/0.9977534678 ⇒ 2.724402285 ∙ 〖10〗^28 eV

Αν τώρα θεωρήσουμε την [ Σταθερά του Planck ], στη μορφή:

h = 4.135667662 ∙ 〖10〗^(-15) eV ∙ s

είναι δυνατόν να υπολογίσουμε τον "Eλάχιστο Xρόνο":

T_min =h/(E_coupling)
που ισχύει σε αυτήν την διαδικασία.
_________
Eπομένως:

T_min=(4.135667662 ∙ 〖10〗^(-15) eV ∙ s)/(2.724402285 ∙ 〖10〗^28 eV)⇒
T_min= 1.518 ∙ 〖10〗^(-43)s

που είναι ο [ "Ελάχιστος Χρόνος" σε Κάθε Αλληλεπίδραση ]
_________________________________
Αν τώρα θεωρήσουμε το σημείο r_0 = r_s
[ από το οποίο σημείο πλέον,
η Tαχύτητα εκφράζεται με την Aντιστροφή του λόγου ]

υ_(r_0 ) = m/s -σε⇒ υ_(r_s ) = s/m [που μετρείται σε sec ανά m ]
____________
τότε θα έχουμε:

υ_(r_s ) = sec/m, δηλαδή υ_(r_s ) = T_min/(c_(0 )∙m) ⇒

υ_(r_s ) = (1.518 ∙ 〖10〗^(-43) s)/(2.99792458∙ 〖10〗^8 m) ⇒

υ_(r_s ) = 5.06350 ∙ 〖10〗^(-52) s/m

_______
Δηλαδή,
η Ταχύτητα είναι [σχεδόν] Μηδενική μετά το σημείο [ r_s ], σχεδόν Ακινησία.
____________________________________________________________

Συνεπώς,
κάθε "Επιστροφή της Ενέργειας" στην "Φανερή Ύλη" καθίσταται αδύνατη.
____________________________________________________________

Αυτό σημαίνει ότι:

Στο [ Τέλος της "Περιόδου Διαστολής" που διανύουμε ] (αλλά και οποιασδήποτε Περιόδου), η οποία διαρκεί:

T_(Περιόδου Διαστολής)= 135.035999 ∙ 〖10〗^9 y = 135.035999∙ 〖10〗^9∙ 31536000s ⇒

T_(Περιόδου Διαστολής ) = 4.258495264 ∙ 〖10〗^18s,

ο λόγος [ r_s= s/m ],
θα αντικατασταθεί από τον γνωστό λόγο [ m/s ]
______________
Αυτό σημαίνει ότι:

H Eνέργεια θα οδεύσει από την "Σκοτεινή Ύλη" προς την "Φανερή Ύλη",
Τροφοδοτώντας την με την απαραίτητη Ενέργεια για την Αναγέννηση, για μια ακόμη φορά, του ΣύμΠαντος.
______________________________________________________________

Είναι φυσικό, σε Γαλαξίες που έχουν δημιουργηθεί σε χρόνο μικρότερο του t= 4.259 ∙ 〖10〗^18s
[Χρόνος Διάρκειας της "Περιόδου Διαστολής" που διανύουμε],
η Ενέργεια να μην έχει φτάσει σε "Επίπεδα Πλεονάσματος" τέτοια, που να επιβάλλουν την Ροή Ενέργειας προς την "Σκοτεινή Ύλη".
_______________
Ελλάς, 06.04.2019
καθ. Δημήτριος Ε. Κάππος /Επικεφαλής Επιστημονικού Q-Project
prof. Dimitrios E. Kappos / Leading Scientist Q-Project

Κοσμολόγος /Επιστήμων-Ερευνητής
Q-Project /Advanced Physics Research Τeam

_______[ Θεωρία της Αδράνειας/ Theory of Inertia© ]______
[The Unification of the Five (5) Interactions of the Universe©]
[Η Ενοποίηση των Πέντε Αλληλεπιδράσεων του ΣύµΠαντος ]
_______________________________________________
[ TΕΛΟΣ της 2ης Επίσημης Επιστημονικής Ανακοίνωσης ]
Επόμενες Ανακοινώσεις, θα ακολουθήσουν εντός Απριλίου
___[ Θεωρία της Αδράνειας© / Theory of Inertia© ]___
[ Η Ενοποιημένη Θεωρία του Παντός σε μιαν Εξίσωση! ]
"Ανέβηκα στις Πλάτες των Προγόνων μου και Ατένισα το Μέλλον"
____________________________________[ Μahatma Gandhi

Επιστήμη!
Αιώνες πολλούς πήρε για να "φτάσουμε",,,
Τους Ευχαριστούμε και υποκλινόμαστε, με Σεβασμό και Ευγνωμοσύνη στο Έργο που επιτέλεσαν όλοι, Επιτυχώς!

Σειρά μας ήταν και ταπεινά, η Ολοκλήρωσή να επιτευχθεί και πάλι από την Ελλάδα.
Ο Κύκλος αυτός Έκλεισε, αν και ο υπερβατικός αριθμός [ π1=3,14159....] που δεν τον κλείνει ποτέ, δημιουργεί έτσι μια σπείρα ανελικτική όπου...

Με τη σειρά του, ένας Νέος Ανοίγει, Κύκλος Ελπιδοφόρος για τη Νέα Συνειδητοποιημένη Ανθρωπότητα (....)*Το περιεχόμενο αυτών είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυστηρούς νόμους καταχωρημένου Copyright, και κατά συνέπεια όποιος δημοσιεύει η χρησιμοποιεί υλικό η απόσπασμα υλικού καθοιονδηποτε τρόπο, υποχρεούται με παραπομπή άμεση και πλήρη, να αναφέρει την πηγή δηλαδή, την σελίδα, είτε με σύνδεσμο που θα πρέπει να βάζει, είτε με την πλήρη ονομασία του Q-Project με την κάθετο /Advanced Physics Research.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια