-->

Header Ads

Η απάντηση που δεν δόθηκε ποτέ στην σλαβική προπαγάνδα


Με αφορμή το άρθρο «Σλαβομακεδονία προτείνει τώρα ο Μπουτάρης» σχετικά με τις δηλώσεις Μπουτάρη περί «Σλαβομακεδονίας», θα θέλαμε να επιχειρηματολογήσουμε κατά της οποιασδήποτε σύνθετης ονομασίας.
Ας δούμε όμως τι ισχυρίζεται ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης:
«Οι Σλάβοι ήρθαν στα Βαλκάνια τον 6ο αιώνα μ. Χ. Στην περιοχή ζούσαν άλλοι λαοί, πολύ πριν από αυτούς. Το γεγονός ότι οι Σλάβοι μετακινήθηκαν και ζουν στην περιοχή αιώνες τώρα, σίγουρα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκαλούνται Μακεδόνες, όμως είναι απαραίτητο ένα ειδικό χαρακτηριστικό για να υπάρξει μία διάκριση, διότι εδώ, και πριν απ' αυτούς ζούσαν Μακεδόνες. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να γίνει σαφές σε όλους».
«...Κατά την άποψή μου, η καλύτερη ιδέα για το όνομα είναι το Σλαβομακεδονία. Η ονομασία αυτή είναι καλύτερη από το Βόρεια ή Άνω Μακεδονία».
Απάντηση
Αναφέρεται ότι «Οι Σλάβοι ήρθαν στα Βαλκάνια τον 6ο αιώνα μ. Χ. Στην περιοχή ζούσαν άλλοι λαοί, πολύ πριν από αυτούς».
Οι Σλάβοι δεν ήρθαν στα Βαλκάνια, αλλά επιτέθηκαν εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Σλάβοι έκαναν επιδρομές από το 530 μ. Χ. Σκοπός των Σλάβων δεν ήταν η εγκατάσταση τους στο έδαφος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ούτε η άλωση μεγάλων πόλεων, αλλά η λεηλασία της χώρας, η συγκέντρωση λείας, η σφαγή των κατοίκων και η σύλληψη μεγάλου αριθμού αιχμαλώτων. Μόλις οι στόχοι τους αυτοί πραγματοποιούνταν έφευγαν γρήγορα καταφεύγοντας στην πατρίδα τους βορείως του Δουνάβη. Τους αιχμαλώτους τους τούς χρησιμοποιούσανε για γεωργικές εργασίες και άλλες δευτερεύουσες της κοινωνίας τους σαν δούλους. Ήταν επιδρομές καθαρά ληστρικές.

Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

Το 540-545 έγινε μεγάλη εισβολή Σλάβων που εισέδυσαν προς την κατεύθυνση της Μακεδονίας, και κατέστρεψαν την Κασσανδρία. Το ένα τμήμα τους προέλασε προς την Θράκη και τον Ελλήσποντο ενώ το άλλο κατευθύνθηκε προς την Θεσσαλία, πέρασε τις Θερμοπύλες, έφθασε στον Ισθμό και υποχώρησε παίρνοντας πλούσια λεία και πλήθος αιχμαλώτων.

Το 546 έλαβε χώρα νέα σλαβική επιδρομή κατά της Μοισίας και Θράκης που αντιμετωπίστηκε με γερμανικά μισθοφορικά στρατεύματα.

Το 548 Σλαβική επιδρομή κατευθύνθηκε προς την ΒΔ. Βαλκανική και έφτασε μέχρι το Δυρράχιο.

Το 549, δύναμη 3.000 Σλάβων στην Θράκη και στην Ιλλυρία προκάλεσε με την επιδρομή της μεγάλες καταστροφές και σφαγές, λεηλασίες και αιχμαλωσίες μετά τις οποίες κατέφυγαν πέρα του Δούναβη.

Το 550-551 πολλοί Σλάβοι διέβησαν τον Δούναβη με κατεύθυνση την Νίσσα και την Θεσσαλονίκη. Κατάφεραν μερικοί από αυτούς να φτάσουν μέχρι τα τείχη του Αναστασίου της Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί νικήθηκαν, αλλά υποχώρησαν με πλούσια λεία, με ζώα και αιχμαλώτους –σκλάβους.

Επιπλέον επιδρομές έλαβαν χώρα το 553 και το 558 με αποτέλεσμα ο Ιουστινιανός να ανεγείρει από το 530-555, περίπου 600 φρούρια στην Βαλκανική σε δύο σειρές αμύνης.

Το 578, 100.000 Σλάβοι με Αβάρους εισέβαλαν, πέρασαν τον Δούναβη και τον Αίμο αρπάζοντας, λεηλατώντας, καταστρέφοντας την Θράκη στο διάβα τους για την Κωνσταντινούπολη, οπού τα τείχη του Αναστασίου τους σταμάτησαν. Στράφηκαν δυτικά, λεηλάτησαν την Μακεδονία και την Θεσσαλία. Πραγματοποιήθηκε και η πρώτη πολιορκία της Θεσσαλονίκης που ευτυχώς απέτυχε.
Ο Ιωάννης ο Εφέσσου γράφει ότι οι Σλάβοι πέρασαν όλη την Ελλάδα, κατέλαβαν πολλές πόλεις και χωριά σφάζοντας και λεηλατώντας μέχρι και την Πελοπόννησο. Αφού πήραν χρυσό, άργυρο, αγέλες αλόγων, εν τούτοις δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί Σλάβων ιστορικών ότι από εκείνη την χρονική περίοδο οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν.
Ο Ιωάννης ο Εφέσσου αναφέρει «Εκυρίευσαν την χώραν ένθα ενώκουν ελεύθεροι, ώσπερ εν τή εαυτών, έως ου ο Θεός τούς εξέβαλεν». Εξάλλου από βυζαντινής πλευράς δεν επιβεβαιώνεται καμία εγκατάσταση Σλάβων εκείνη την χρονική στιγμή.

Το 586, 100.000 Αβαροσλάβοι πολιόρκησαν την Θεσσαλονίκη (δεύτερη πολιορκία) καταλάμβανοντας φρούρια στον Δούναβη. Αυτές οι καταλήψεις άνοιξαν τον δρόμο για νέες επιδρομές.

Το 587-588 έγινε νέα επιδρομή Σλάβων στην Βόρεια Θράκη όπου αποκρούστηκαν επιτυχώς.

Το 597, 100.000 Αβάροι και Σλάβοι διαβαίνουν τον Δούναβη, εισβάλουν στην Θράκη και την Μακεδονία και πολιορκούν την Θεσσαλονίκη για τρίτη φορά (22/9/597). Η πολιορκία λύθηκε σε 7 ημέρες λόγω λιμού που υπέστησαν οι πολιορκητές.

Μέχρι το τέλος του 602 δεν υπήρξαν άξιες λόγου σλαβικές οικήσεις νοτίως της γραμμής Δουνάβεως-Σάβου. Οι εισβολές των Αβάρων και των Σλάβων είχαν αλλοιώσει τον χαρακτήρα και ερημώσει τις χώρες μεταξύ Δουνάβεως και Αίμου, όπως και την σημερινή Σερβία. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν σε μεγάλο βαθμό εξολοθρευτεί από τις αθρόες σφαγές, τους εξανδραποδισμούς, τον λιμό και τον λοιμό. Οι περισσότεροι Έλληνες της Μυσίας, της βορείου Μακεδονίας και βόρειας Θράκης που επέζησαν για την σωτηρία τους στράφηκαν προς τον νομαδικό βίο. Έτσι το Βυζαντινό κράτος δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τον 7ο αι. μ. Χ την αθρόα εισβολή και εγκατάσταση Σλάβων νοτίως του Δουνάβεως μεταξύ Δουνάβεως και Αίμου και όχι στην Μακεδονία.

Ο κ. Μπουτάρης αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ή στην Μακεδονία συγκεκριμένα;
Όταν οι Βυζαντινοί ιστορικοί αναφέρουν επιδρομές Σλάβων στην Ελλάδα, δεν εννοείται η σημερινή Ελλάδα, αλλα ολόκληρα τα Βαλκάνια (ελληνιστί Χερσόνησος του Αίμου)!

Η Βαλκανική Χερσόνησος ήταν Ελληνική διοίκηση και ονομαζόταν "Θέμα Ελλάδας". Οι Σλάβοι κατέλαβαν όλη την "Ελλάδα" και έφτασαν μέχρι την Αγχίαλο, όπου και σταμάτησαν. Η Αγχίαλος ήταν πόλη μεσαιωνική, η οποία περιλαμβάνεται στην επικράτεια της Βουλγαρίας. Επομένως δεν κατέλαβαν οι Σλάβοι την σημερινή Ελλάδα, αλλά σταμάτησαν στην περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας. Οι Σλάβοι δεν μπορούσαν να κατέβουν χαμηλότερα διότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν συγκροτημένο βυζαντινό στρατό, όντες άτακτοι! Τον 8ο αιώνα αρχίζει μία όντως σλαβική διείσδυση μέχρι και την Πελοπόννησο, πλην όμως αυτή είναι ειρηνική! Η απόσταση όμως μεταξύ επιδρομής, μετακίνησης και μόνιμης εγκατάστασης είναι χαώδης!!!

Οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στην βόρειο Βαλκανική, Μυσία, Ιλλυρία, Δαλματία, Παννονία (σημερινή Ουγγαρία), όμως σε περιοχές μεμονωμένες που αποτελούσαν νησίδες μέσα σε ελληνικό πληθυσμό στην κυρίως Ελλάδα που ονομάσθηκαν «Σκλαβηνίες».

Τέτοιες «Σκλαβηνίες» δημιουργήθηκαν στην Βόρειο Θράκη, στην ΒΔ. Μακεδονία, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στην έκταση που καταλαμβάνει η Βουλγαρία, τα Σκόπια αλλά και σε σημεία του εδάφους της σημερινής Ελλάδας.

Οι σκλαβηνίες ήταν αυτοδιοικούμενες και όταν υπετάγησαν, όσες δεν εξαλείφθηκαν, είχαν Έλληνα διοικητή. Τέτοιος διοικητής ήταν ο Μεθόδιος. Στο πρώτο ήμισυ του 9ου αιώνα υπήρξε διοικητής της σκλαβηνίας «Μπρεγκάλνικα» (αριστερού παραποτάμου του Αξιού κοντά στο Ιστίπ στο ΒΑ. μέρος του κράτους των Σκοπίων).

Σταδιακά όμως η συντριπτική πλειονότητα των Σλάβων που ήρθε στην Ελλάδα αφανίστηκε.
Ένα μεγάλο μέρος των Σλάβων χάθηκε στα βάθη της Μ. Ασίας και την Συρία, άλλοι από την ανηλεή σφαγή (επειδή πρόδωσαν τον Βυζαντινό στρατό και συμμάχησαν με τους Άραβες), άλλοι πολεμώντας με τους Άραβες και στο τέλος όλοι οι Σλάβοι Μακεδονίας και Θεσσαλίας μεταφέρθηκαν ως δούλοι για την κατασκευή έργων στην Κωνσταντινούπολη.

Με όσα αναφέραμε, δεν σημαίνει ότι στον σημερινό ελληνικό χώρο δεν εγκαταστάθηκαν και Σλάβοι που παρέμειναν, εγχριστιανίσθησαν και εξελληνίσθησαν, με δύο κύρια μέσα:την ελληνική γλώσσα και τον χριστιανισμό. Το ποσοστό αυτό όμως είναι τόσο μικρό ώστε δεν έχει ουσιαστική επίδραση. Το ποσοστό των εξελληνισμένων Σλάβων (κι αυτό κυρίως στην Πελοπόννησο) είναι τόσο μικρό ώστε δεν μετράει και δεν επιδρά επί της ελληνική φυλής.

Με βάση τα παραπάνω ο κ. Μπουτάρης αναφέρει ότι:
«Το γεγονός ότι οι Σλάβοι μετακινήθηκαν και ζουν στην περιοχή αιώνες τώρα, σίγουρα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκαλούνται Μακεδόνες, όμως είναι απαραίτητο ένα ειδικό χαρακτηριστικό για να υπάρξει μία διάκριση, διότι εδώ, και πριν απ' αυτούς ζούσαν Μακεδόνες. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να γίνει σαφές σε όλους».

Σε ποιά περιοχή αναφέρεται; Στην «γεωγραφική» Μακεδονία (σλαβική προπαγανδιστική άποψη), στην ιστορική Μακεδονία ή γενικώς στα Βαλκάνια; Ο ισχυρισμός είναι ψευδής!

Μήπως υπάρχουν και Σλαβοπελοποννήσιοι και Σλαβοθεσσαλοί;
Μπορεί κάποιος που δεν έχει ελληνική συνείδηση να χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδόνας»;
Οι Τούρκοι (Οθωμανοί), οι Βουλγαρίζοντες, οι Εβραίοι μπορούν άραγε να αποκαλούνται Μακεδόνες επειδή «ζούσαν στην περιοχή αιώνες τώρα»; (Η εξήγηση «ζούσαν στην περιοχή αιώνες τώρα» για τους Σλάβους είναι ανιστόρητη όπως αναλύσαμε παραπάνω)

Τι εθνολογική συνείδηση είχαν οι Μακεδόνες και τι γλώσσα ομιλούσαν και έγραφαν;
Η Μακεδονία ως χώρος γεωγραφικός έχει οριστεί από Δωριείς, που αποτελούν ελληνικό φύλο!
Μπορούν αλλόφυλοι και αλλογενείς που δεν έχουν καμία σχέση με Έλληνες τόσο εύκολα να χαρακτηριστούν ως Μακεδόνες;

Είναι δυνατόν να αμφισβητείται η ελληνικότητα της Μακεδονίας και να υπερισχύει η ανύπαρκτη σλαβικότητα, που το μόνο που προκάλεσαν οι Σλάβοι ήταν καταστροφές και λεηλασίες και στο τέλος εκδιώχθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό τους;

Ο κ. Μπουτάρης αναφέρει ότι «πριν απ' αυτούς (Σλάβους) ζούσαν Μακεδόνες»!
Μετά τους Σλάβους και κατά την διάρκεια επιδρομών των Σλάβων ποιοί λαοί ζούσαν στην Μακεδονία;
Επειδή οι Σλάβοι πραγματοποιούσαν επιδρομές, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον ελληνικό όρο «Μακεδόνες»;

Γιατί αυτή η διάκριση θα πρέπει να εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία και όχι τον όρο «Βουλγαρία», αφού στην περιοχή του Πιρίν ήδη από το 1945 και μετά από την Συμφωνία του Μπλεντ (1947) οι κάτοικοι φώναζαν «είμεθα Βούλγαροι και όχι Μακεδόνες», ενώ ομοίως στην βουλγαρική βουλή, οι βουλευτές της περιοχής του Πιρίν διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας «ότι είναι καθαροί Βούλγαροι και ότι ουδεμία σχέση έχουν με τους Γιουγκοσλάβους, επιμένοντας ότι και οι λεγόμενοι «Μακεδόνες της Γιουγκοσλαβίας» είναι καθαροί Βούλγαροι»;

Γιατί κ. Μπουτάρη δεν αναφέρεστε στις δηλώσεις Βουλγάρων επισήμων και επιστημόνων ότι «οι κάτοικοι της «Μακεδονίας του Βαρδάρη» δεν είναι Μακεδόνες, διότι δεν υπάρχει τέτοια φυλή, αλλά είναι Βούλγαροι και ομιλούν την βουλγαρική» και αυτό έκανε στην συνέχεια τον Τίτο να αναφερθεί στην ύπαρξη ιδιαίτερης Σλαβικής Μακεδονικής φυλής (σλαβομακεδόνες) η οποία –δήθεν-ουδεμία σχέση έχει με τους Βούλγαρους και τους Σέρβους με ίδια ιστορία, παραδόσεις και γλώσσα;

Και προσοχή! Αναφέρει ο Τίτο τους Σέρβους και όχι τους Γιουγκοσλάβους!

Γιατί δεν αναφέρεστε κ. Μπουτάρη στην συνολική προπαγάνδα των Ρώσων πανσλαβιστών, που κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1827, τον ρωσικό στρατό ακολούθησαν και ρώσοι πολιτικοί και επιστήμονες για να μελετήσουν τους εντόπιους πληθυσμούς στην βορείως του Αίμου περιοχή όπου ανακαλύπτουν λαό τελείως αμόρφωτο και αγροίκο, ο οποίος μιλούσε γλώσσα παρόμοια με την ρωσική;

Σας αναφέρουμε κ. Μπουτάρη ότι οι περισσότεροι εξ’αυτών δήλωναν στην σλαβική «Ρω-μηοί».
Ο λαός αυτός έγινε αντικείμενο μελέτης και αποκαλύφθηκε ότι ήταν απόγονοι των παλαιών Βουλγάρων!!
Αυτόν τον λαό ήθελαν οι Ρώσοι να αφυπνίσουν, ώστε να αντικαταστήσουν τους Έλληνες στα σχέδια τους, επειδή δεν ήθελαν μία ισχυρή Ελλάδα!
Και σ’αυτό τον λαό θέλετε να προσδώσετε τον όρο «Σλαβομακεδονία»;

Ε, τότε κ. Μπουτάρη, υιοθετείτε την προπαγάνδα του Τίτο, και όχι μόνο αυτό, αλλά αμφισβητείτε ευθέως την ελληνικότητα της Μακεδονίας και υιοθετείτε ως μέρος της ιστορίας την ανύπαρκτη σλαβικότητα της με τον δήθεν ερχομό των Σλάβων –λες και τους καλέσαμε- στην Μακεδονία.

Δεν ξεκινάτε καλά, κ. Μπουτάρη!
Πολυ φοβάμαι ότι με τέτοιες απόψεις, όχι απλώς θα φάτε γιαούρτι, αλλά θα... κολυμπάτε σ’ αυτό.

Γ.Μ.

1) Πηγή: Η φυλετική συνέχεια των Ελλήνων, συγγραφέας: Αλέξανδρος Αγγέλης
2) Πηγή: «Η εναντίον της Μακεδονίας βουλγαροκομμουνιστική επιβουλή», συγγραφέας: Γ. Α. Λ
3) Πηγή: «Θράκη-Η Έπαλξη του Ελληνικού Βορρά», συγγραφέας: Γ. Μαγκριώτης
πηγή: kostasxan
[full_width]
Edit

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρακαλούμε σχολιασμούς επί της ουσίας.
Τα σχόλια σας δεν περνάν από έλεγχο γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα θίγουν κάποιον προσωπικά με βρισιές και συκοφαντίες.
Τέτοιου είδους σχόλια δεν περνάν από έλεγχο, αλλά θα διαγράφονται μετά την δημοσίευση.
Παρακαλούμε να γράφετε σε πεζά και όχι κεφαλαία
-------------------------------------------------------------------------
Ο ΔΙΚΤΥΟΥΡΓΟΣ ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα - αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω, φόρμας επικοινωνίας.
Ευχαριστούμε

Από το Blogger.