Φόβοι για πώληση περιουσιών από Ε/κ στην Τουρκία

Ύστερα από την κατάρρευση των συνομιλιών εκφράζονται φόβοι ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ίσως οδηγηθούν στην πώληση περιουσιών τους στα κατεχόμενα, κάτι το οποίο ευνοεί μόνο την Τουρκία χωρίς να στηρίζει ουσιαστικά τους πρόσφυγες αφού οι κατεχόμενες περιουσίες πωλούνται στο 10%-15% της αξίας τους.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο παρελθόν ο τέως βουλευτής Σοφοκλής Φυττής επικαλούμενος στοιχεία του Κτηματολογίου, οι Τούρκοι χρειάζονταν άλλες 272.000 σκάλες για να αποκτήσουν την πλειοψηφία της γης στα κατεχόμενα.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, η κατεχόμενη γη ανέρχεται σε 2.415.000 σκάλες, η Τουρκία χρειάζεται συνολικά 1.217.500 για να αποκτήσει την πλειοψηφία. Με βάση τα ίδια στοιχεία οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν 391.000 σκάλες ενώ ελέγχουν και την κρατική δασική γη στα κατεχόμενα που δεν τους ανήκει.
Η χαλίτικη γη στα κατεχόμενα ανέρχεται σε 551.000 σκάλες και η βακούφικη κυμαίνεται στα 3.000τ.μ. Το σύνολο της γης στα κατεχόμενα ανέρχεται σε ποσοστό 36,2% του συνόλου της γης στην Κύπρο ή 35,2% σε ολόκληρη την Κύπρο περιλαμβανομένης και της γης των Βρετανικών Βάσεων. Μαζί με τη νεκρή ζώνη η κατεχόμενη γη ανέρχεται σε 38,93%.
Σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν, για να αποκτήσουν ποσοστό 50% της γης των κατεχομένων οι Τουρκοκύπριοι, χρειάζονται 19,39% της ιδιωτικής γης των Ελληνοκυπρίων.
Σημειώνεται ότι στα κατεχόμενα η γη που ανήκει στους Τουρκοκύπριους περιορίζεται στο 5,8% ενώ στις ελεύθερες περιοχές τους ανήκει το 5,7% της γης.
Η έκταση της γης στην Κύπρο ανέρχεται σε 6.916.910 σκάλες. Από αυτή την έκταση η κατεχόμενη γη είναι 2.415.000 σκάλες, η ελεύθερη γη σε 4.131.000, η νεκρή ζώνη σε 180.000 και οι Βρετανικές Βάσεις σε 190.910.
Στα κατεχόμενα, η έκταση των ακινήτων ανέρχεται σε 1.405.000 σκάλες. Από αυτά οι 391.000 ελέγχονται από τους Τουρκοκυπρίους ενώ 551.000 ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους. Άλλες 58.000 ανήκουν στην Εκκλησία, 3.000 σκάλες είναι βακούφικη γη ενώ έκταση 7.000 σκαλών ανήκει σε άλλους. Στις ελεύθερες περιοχές η γη που ανήκει σε Ελληνοκυπρίους ανέρχεται σε 2.470.000 σκάλες και 401.000 σκάλες ανήκουν σε Τουρκοκυπρίους. Επιπλέον η κρατική γη ανέρχεται σε 1.165.000 σκάλες. Η Εκκλησία διαθέτει 73.000 σκάλες ενώ 12.000 σκάλες αποτελούν βακούφικη και άλλες 10.000 σκάλες ανήκουν σε άλλους.

Ξαφνικά πληρώνουν φόρο κληρονομιάς
Ξαφνικά μεμονωμένος αριθμός προσφύγων προσήλθε στα γραφεία του Φόρου Εισοδήματος και κατέβαλε τον φόρο κληρονομιάς που αφορούσε περιουσίες ιδιοκτητών στα κατεχόμενα, οι οποίοι απεβίωσαν πριν τις 20 Ιουλίου 1974, ημερομηνία εκδήλωσης της τουρκικής εισβολής. Η αυτόβουλη ενέργεια των προσφύγων αυτών προκάλεσε το ενδιαφέρον βουλευτών, με δεδομένο ότι το Τμήμα Φορολογίας έχει να λαμβάνει περίπου €500.000 ως φόρο κληρονομιάς που αφορά 88 τέτοιες περιπτώσεις.
Το θέμα του Φόρου Κληρονομιάς συζητήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και όταν ο βουλευτής Νίκος Κέττηρος ζήτησε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών κ. Αντώνη Πέτρου να ερμηνεύσει την ενέργεια των πιο πάνω προσφύγων να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς, αυτός ανέφερε πως μπορεί να θέλει κάποιος να παραδώσει την περιουσία του στα παιδιά του ελεύθερη από δεσμεύσεις ή ακόμη και για σκοπούς πώλησης της κατεχόμενης περιουσίας του. Όπως είπε ο κ. Πέτρου, ήδη άρχισαν πωλήσεις στα κατεχόμενα.
Η κ. Κουκουμά κατέθεσε πρόταση νόμου η οποία προνοεί την τροποποίηση του περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμου, ώστε να καθορισθεί ότι «ακίνητη ιδιοκτησία αποθανόντος πριν την 20ή Ιουλίου 1974 δεν θα υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς, εφόσον βρίσκεται σε απροσπέλαστη συνεπεία της τουρκικής εισβολής περιοχή». Καταθέτοντας την πρόταση νόμου ανέφερε ότι αποτελεί μέτρο φυσικής δικαιοσύνης για τις περιπτώσεις εκείνες αποθανόντων πριν την 20ή Ιουλίου 1974, οι οποίοι είχαν ακίνητη ιδιοκτησία σε απροσπέλαστες περιοχές και οι κληρονόμοι των οποίων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν υποχρέωση καταβολής οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς επί των περιουσιακών αυτών στοιχείων, καθ’ ήν στιγμήν η αξία της εν λόγω ιδιοκτησίας έχει μειωθεί και/ή εκμηδενισθεί.
Η κ. Κουκουμά επικαλέστηκε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη περιουσίας τον Απρίλη του 1974, αναφέροντας πως όταν πρόσφατα τα παιδιά του αποτάθηκαν για διαχείριση της περιουσίας του πατέρα τους, τους ζητήθηκε να καταβάλουν €20.000 ως φόρο κληρονομιάς, πλέον τόκους.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ο φόρος κληρονομιάς δεν ζητά πληρωμή φόρου, αλλά απλώς εξετάζεται η αίτηση που υποβάλλεται και ανακοινώνει αν η περιουσία υπόκειται ή μη, σε επιβολή φόρου. Διευκρίνισε ότι οι €500.000 που οφείλονται αφορούν γενικά φόρο κληρονομιάς ιδιοκτητών κατεχομένων περιουσιών, ενώ αποκλειστικά ο φόρος κληρονομιάς που εισπράχθηκε και αφορά αποκλειστικά θανόντες ιδιοκτήτες στα κατεχόμενα, κυμαίνεται μεταξύ €10.000-€20.000.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Πέτρου ανέφερε ότι ουδείς ζήτησε μέχρι σήμερα διαγραφή του φόρου κληρονομιάς. Πρόσφατα εισπράξαμε φόρο κληρονομιάς €10.000 για περιουσία στην Αμμόχωστο, ενώ ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κερύνεια ενημέρωσαν τον φόρο ότι αποδέχονται να τεθεί μέμο στην κατεχόμενη περιουσία τους, είπε.
Για τον τόκο που επιβάλλεται επί του φόρου κληρονομιάς είπε ότι αρχίζει να μετρά ένα μήνα μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη και επεκτείνεται μέχρι και τις 20 Ιουλίου του 1974.
Ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων έγινε και επίκληση του άρθρου 46Α της νομοθεσίας που προνοεί ακόμη και διαγραφή του φόρου ακινήτων. Συγκεκριμένα, το άθρο 46Α προνοεί ότι:
(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να χαρίσει εν όλω ή εν μέρει τον αναλογούντα φόρον προς περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία εμειώθη ουσιωδώς συνεπεία των εκ της εκρύθμου καταστάσεως δημιουργηθεισών συνθηκών.
(2) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανόμενου, ουδείς τόκος επιβάλλεται από της 20ής Ιουλίου 1974, αναφορικούς προς τον αναλογούντα φόρον προς περιουσιακά στοιχεία ευρισκόμενα εις απροσπελάστους περιοχάς, η δε πληρωμή του εις τα τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία αναλογούντος φόρου αναστέλλεται διά τοιούτο χρονικόν διάστημα οίον ο Έφορος ήθελεν εγκρίνει ή γίνεται διά τοιούτων δόσεων αίτινες ήθελον διευθετηθεί μετά του Εφόρου.
Βάσος Βασιλείου
Φιλελεύθερος
Labels:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε σχολιασμούς επί της ουσίας.
Τα σχόλια σας δεν περνάν από έλεγχο γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα θίγουν κάποιον προσωπικά με βρισιές και συκοφαντίες.
Τέτοιου είδους σχόλια δεν περνάν από έλεγχο, αλλά θα διαγράφονται μετά την δημοσίευση.
Παρακαλούμε να γράφετε σε πεζά και όχι κεφαλαία
-------------------------------------------------------------------------
Ο ΔΙΚΤΥΟΥΡΓΟΣ ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα - αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω, φόρμας επικοινωνίας.
Ευχαριστούμε

[blogger][disqus]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget