1/11/2016 - 1/12/2016

Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής φορολόγησης που θα ισχύσει το 2017 για εκατομμύρια φορολογούμενους. Οι παγίδες υπερφορολόγησης που κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια της Εφορίας θα είναι πιο πολλές και σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν.

Λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων, την οποία έχει προκαλέσει η πολυετής οικονομική κρίση, πολλά φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν και το 2017 όχι με βάση τα πολύ χαμηλά εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 αλλά με βάση τα εξωπραγματικά ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τούς προσδιορίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) με βάση το σύστημα των τεκμηρίων ή αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).

Διαφορές

Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ των πολύ χαμηλών πραγματικών εισοδημάτων και των πολύ υψηλών τεκμαρτών που θα προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα είναι αδύνατο πλέον να καλυφθούν με περισσεύματα εισοδημάτων ή εσόδων από παρελθόντα έτη, καθώς τα ποσά αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους για την κάλυψη τεκμηρίων στα προηγούμενα 2 - 3 χρόνια.

Επιπλέον, το 2017 όσοι πιάνονται στα δίχτυα των τεκμηρίων θα φορολογούνται για το σύνολο ή για το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων διαφορών τεκμαρτού εισοδήματος με συντελεστές φόρου αυξημένους σε σύγκριση με το 2016 και με προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξημένη από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος.

Οι διατάξεις

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 30-34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν την άνοιξη του 2017, για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2016, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι κανόνες:

Α) Η ΓΓΔΕ, κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα προσδιορίσει το συνολικό ύψος του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος κάθε φορολογούμενου με βάση το σύστημα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αθροίζοντας τα ακόλουθα ποσά:

1) Την ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για κάθε άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο φορολογούμενο και σε 5.000 ευρώ για τους έγγαμους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Η ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος ή ένας εκ των δύο συζύγων δηλώνει έστω κι ένα ευρώ πραγματικό εισόδημα ή εφόσον βαρύνεται με οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο διαβίωσης λόγω χρήσης κατοικίας, αυτοκινήτου, σκάφους κ.λπ.

2) Τα τεκμήρια διαβίωσης ή «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης». Τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία ονομάζονται πλέον «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης», είναι ποσά τα οποία, σύμφωνα με τη λογική του υπουργείου Οικονομικών, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες, αλλά και ποσά που, σύμφωνα με το υπουργείο, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούμενου για την ατομική του συντήρηση.

Αντικειμενικές δαπάνες

Στις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» υπάγονται και οι πραγματικά καταβληθείσες δαπάνες για την πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τα έξοδα για την καταβολή αποδοχών σε υπηρετικό προσωπικό. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των τεκμηρίων διαβίωσης ή των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» κάθε φορολογούμενου λαμβάνονται, ειδικότερα, υπόψη:

α) Οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.

Το τεκμήριο διαβίωσης ή η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως: - μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ. - από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ. - από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ. - από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ. - από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ. Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου.

Προσαυξήσεις

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω. Για τις μονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 20%.

Επίσης για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» λαμβάνονται υπόψη μειωμένα κατά 50%.

β) Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. Το τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται ως εξής: - Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., σε 4.000 ευρώ. - Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. - Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. - Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και για αυτοκίνητα τύπου jeep. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα κυκλοφορίας πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. Το τεκμήριο διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

γ) Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. δ) Τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

ε) Τα σκάφη αναψυχής. Τα τεκμήρια διαβίωσης ή οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» κλιμακώνονται ως εξής: - Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου χωρίς χώρο ενδιαίτησης (ταχύπλοα και μη) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. Για όσα έχουν μήκος πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο. - Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ορίζεται στο ποσό των 12.000 ευρώ.

Για τα ίδια σκάφη με μήκος πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.

Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και μέχρι 12 μέτρα, προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα, προστίθενται 15.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους.

Για σκάφη άνω των 15 μέτρων και μέχρι 18 μέτρα, προστίθενται 22.500 ευρώ, για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, προστίθενται 30.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Τέλος, για σκάφη πάνω από 22 μέτρα, προστίθενται 50.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.

Μειώσεις

Τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται 50% για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» κάθε σκάφους μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό 15% αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι δέκα 10 έτη από τη χρονιά που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και κατά 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Τα παραπάνω ποσά του πίνακα μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα σκάφη. Για σκάφη με μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος, ενώ τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την επαγγελματική δαπάνη.

στ) Τα ανεμόπτερα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. ζ) Οι πισίνες. Για τις εξωτερικές δεξαμενές κολύμβησης, το τεκμήριο ορίζεται, κλιμακωτά, σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαμενή είναι συναρμολογούμενη.

Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται. Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.

3) Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ως τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται οι δαπάνες του φορολογούμενου για: - την αποπεράτωση οικοδομών, - την απόκτηση (αγορά κ.λπ.) ακινήτων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, σκαφών ή πλοίων αναψυχής, - την αγορά κινητών αντικειμένων καθαρής αξίας άνω των 8.130 ευρώ ή 10.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ (έργων τέχνης, κοσμημάτων, επίπλων κ.λπ.), - την αγορά ή τη σύσταση επιχειρήσεων, - τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, - τη χορήγηση δανείων, - δωρεές χρηματικών ποσών.

Β) Εάν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου είναι μικρότερο από το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο θα έχει προσδιοριστεί από το άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύπτει θα φορολογείται: - Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία ή και κινητές αξίες.

Συντελεστές

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος θα φορολογείται με συντελεστές 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ, αντί 26% μέχρι τα 50.000 ευρώ και 33% πάνω από τα 50.000 ευρώ που ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2015.

Επιπλέον, θα επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% επί του κύριου φόρου εισοδήματος. - Ως εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος θα φορολογείται με συντελεστές 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ, αντί 13% που ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2015.

Επιπλέον, θα επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% επί του κύριου φόρου εισοδήματος. - Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με αφορολόγητο όριο από 8.636 έως 9.090 ευρώ, αντί 9.545 ευρώ που ίσχυσε το φορολογικό έτος 2015, εφόσον ο φορολογούμενος: α) έχει έως και 2 εξαρτώμενα τέκνα, β) έχει αποκτήσει εισόδημα που προέρχεται είτε αποκλειστικά ή κατά ποσοστό άνω του 50% από μισθούς ή συντάξεις ή δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Γ) Σε πολλές περιπτώσεις φορολογουμένων που πιάνονται στα δίχτυα των τεκμηρίων τα τελευταία 3 - 4 συνεχόμενα έτη, λόγω μόνιμης απώλειας εισοδήματος που τους έχει προκαλέσει η παρατεταμένη οικονομική κρίση (και είχε ως συνέπεια το δηλωθέν εισόδημά τους κάθε χρόνο να είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό που προσδιορίζουν τα τεκμήρια), δεν θα υπάρξουν πλέον δυνατότητες κάλυψης της πολύ μεγάλης πρόσθετης διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύψει και το 2017 λόγω των τεκμηρίων με ποσά από ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών. Κι αυτό διότι τα ποσά αυτά έχουν πλέον εξαντληθεί από τα προηγούμενα 2-3 έτη, που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των τεκμηρίων στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.

Εξαιρέσεις από τα τεκμήρια

Οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται: α) Για τους Έλληνες ομογενείς και γενικά τους κατοίκους εξωτερικού με μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες ή και ένα ή περισσότερα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα. β) Για κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. γ) Για το αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή το ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, του α.ν. 378/1968 (Α' 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. δ) Σε περίπτωσης αγοράς πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. ε) Σε περίπτωσης αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67%.

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από 67% ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους. στ) Για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται ποσά τεκμηρίων διαβίωσης μειωμένα κατά ποσοστό 30%.
www.dikaiologitika.gr

Ο Τσίπρας θα περάσει στην ιστορία ΟΧΙ μόνο ως το θλιβερό δωσίλογο ανδρείκελο του 4ου Ράιχ, αλλά και ως ο πλέον αισχρός και μοχθηρός έμπορας και καπηλευτής της Ιστορίας και των συμβόλων της Αριστεράς.
Αυτήν την τραγωδία της ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ και της καπηλείας την έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε πολλά επεισόδια και από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του καθεστώτος.

Το Πολυτεχνείο το πλέον κραυγαλέο παράδειγμα: Έγινε προνομιούχα μετοχή στο εκλογικό χρηματιστήριο, στο χρηματιστήριο της κάλπης.

Μετά την πτώση της χούντας όλοι τρέχανε να καταθέσουν τα πακέτα των «αντιστασιακών» μετοχών τους για να αναρριχηθούν στο μεταδικτατορικό πολιτικό σκηνικό, να εισπράξουν τα εκλογικά λύτρα του σφετερισμού της εξέγερσης του ελληνικού λαού…

Όλοι τρέχανε να εξαργυρώσουν στο καθεστωτικό χρηματιστήριο ακόμα και το πέρασμά τους από την Πατησίων και Στουρνάρη, ακόμα και το βήχα τους εναντίον της χούντας.

Και εδώ οι συριζαίοι έγραψαν τα πιο μελανά επεισόδια αυτής της ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ: Της τραγωδίας της ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ και της καπηλείας…

ΟΙ Διαχειριστές των νέων αποικιοκρατών που σπέρνανε την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και τη ΦΡΙΚΗ, υμνούσαν το Πολυτεχνείο, η κυβέρνηση της δωσίλογης αυθάδειας, εμπορευόταν το Πολυτεχνείο!!!

Η ίδια αυτή «αριστερή» συνταγή της ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ (τραγωδία της ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ και της εμπορίας) και για τον θάνατο του μεγάλου ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ: Φιντέλ…

Σπεύδει ο φτηνός και γελοίος πολιτικός εμποράκος, ο Τσίπρας, να τιμήσει τον Κάστρο με «αμερικανική προφορά» (!!!) (στο σημερινό του κείμενο ο Στάθης τα περιγράφει εύστοχα).

Το ανδρείκελο των νέων αποικιοκρατών και του αμερικανισμού (Τσίπρας) σπεύδει να …τιμήσει τον ΤΙΤΑΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΣΑΤΗ που όρθωσε το ανάστημά του κατά των αποικιοκρατών και του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

Τέτοιος χλευασμός της Ιστορίας και τέτοια αυθάδεια πολιτικής εμπορίας και καπηλείας, από το θλιβερό και γελοίο «αριστερό» ανδρείκελο…

Διαβάστε και το παρακάτω εύστοχο σχόλιο της Μαίρης Ηλιάδη:
http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25828:kastro-tsipras&catid=81:kivernisi&Itemid=198
Σήκω Κάστρο να τον δεις…!
Μαίρη Ηλιάδη

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ

Δεν θα υπήρχε πρόβλημα αν οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός, και φυσικά ο Αλ. Τσίπρας, έσπευδε να αποτίσει με σεμνότητα και κυρίως με ειλικρίνεια, χωρίς διάθεση φτηνής εκμετάλλευσης και φτηνού αντιπερισπασμού, φόρο τιμής στον εκλιπόντα μεγάλο επαναστάτη Φιντέλ.

Ο Τσίπρας, όμως, έσπευσε στην Αβάνα με περισσή θρασύτητα και αλαζονεία και ιδιαίτερα με διάθεση ευτελούς καπηλείας του Φιντέλ για λόγους κυνικής εσωτερικής κατανάλωσης.

Δεν είναι δυνατόν ο Αλ. Τσίπρας να λέει στις δηλώσεις του από την Αβάνα ότι ο Φιντέλ ενέπνευσε την επαναστατική φλόγα όχι μόνο στον Κουβανέζικο λαό, όχι μόνο στη Λατ. Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο και αυτή η επαναστατική φλόγα που ενέπνευσε ο Φιντέλ να μεταφράζεται από τον ίδιο, με την πρώτη δυσκολία και πίεση, σε μια ταπεινωτική και εξευτελιστική μνημονιακή συνθηκολόγηση.

Δεν είναι δυνατόν, στις ίδιες δηλώσεις του, ο Τσίπρας να ισχυρίζεται, με τόση ευκολία και τόσο ψεύτικα, ότι ''τον λαό της Κούβας και της Ελλάδας ενώνει η μεγάλη αξία της κοινωνικής απελευθέρωσης'', όταν ήταν αυτός που ξεπούλησε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού για να το μετατρέψει, περιφρονώντας τη θέληση του για μνημονιακή κοινωνική απελευθέρωση, σε νεοαποικιακό ΝΑΙ της παράδοσης του λαού μας και του εξευτελισμού της πατρίδας μας.

Μπορεί ο Φιντέλ να είναι νεκρός, μπορεί αρκετοί από τους γραφειοκράτες που τον έχουν διαδεχθεί να σκέπτονται μόνο με όρους δημοσίων σχέσεων, αλλά υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Κούβα αρκετοί, πολύ περισσότεροι απ' όσο νομίζουν οι έμποροι της πολιτικής αγοράς, που καταλαβαίνουν την υποκρισία, την ψευτιά και τον ξεπεσμό.

πηγή

του Κώστα Μαντατοφόρου

Πάντα πρωτοπόρα η Θεσσαλονίκη. Στα φοιτητικά μας χρόνια λέγαμε χαριτολογώντας πως η μόδα έρχεται με τα πόδια απ' το εξωτερικό,
…γι αυτό και φτάνει στην Θεσσαλονίκη πρώτα.
Κι αυτό γιατί οι κυρίες της Θεσσαλονίκης φορούσαν πρώτες απ' όλη την Ελλάδα την όποια νέα μόδα εμφανίζονταν στα διεθνή σαλόνια.

Αυτή η τάση λοιπόν της Θεσσαλονίκης για πρωτοπορία σε σχέση με κάθε νέο "του συρμού", για κάθε καινοτομία,
…οδηγεί σήμερα την συμπρωτεύουσα, πρώτη, στην ανάκαμψη και την πάταξη της ανεργίας.

Ξέρετε ρε γατάκια αθηναίοι, πόσοι εργάστηκαν για το νέο πρωθυπουργικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη;
Και να οι μπογιατζήδες, και να οι πλακάδες, οι σοβατζήδες, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, όλοι σχεδόν οι κλάδοι της οικοδομής βρήκαν δουλειά.
Κι ύστερα να τα έπιπλα, τα φωτιστικά, τα χαλιά, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα σερβίτσια, μέχρι και τα κ@λόχαρτα και τα άλλα χαρτικά είδη, όλο το λιανεμπόριο της πόλης ανέκαμψε με....
μία μόνο κίνηση.
Τώρα, αν όλοι αυτοί πληρώθηκαν ή αν τα βρήκαν με την εφορία τους που -σίγουρα- χρώσταγαν, είναι άλλο θέμα. Ας πρόσεχαν.

Το κυριώτερο όμως σ' αυτή την ευφυέστατη πρωθυπουργική κίνηση,
…είναι η πάταξη της ανεργίας.
Πόσοι και πόσοι παρατρεχάμενοι και ντόπιοι κομματικοί ρεμπεσκέδες θα διοριστούν! Και με τί μισθούς!
Χώρια τα πιπίνια.
Αρχής γενομένης με την διευθύντρια(!) του πρωθυπουργικού υποκαταστήματος,
…θα φάνε ψωμί (ψωμί είπαμε!) τόσα και τόσα αδέσποτα, που η μόνη τους ελπίδα ήταν ένας καλός γάμος, ή μερικές χιλιάδες καλές "επισκέψεις",
…αλλά κι αυτές μέχρι πότε; Μέχρι να βγεί η νέα φουρνιά στην πιάτσα. Είναι ζωή αυτή; Όχι βέβαια.
Ενώ τώρα τόσα και τόσα ξέκ@λα που χαράμιζαν ως τώρα τη ζωή τους στις παραλίες και πάνω στις μπάρες της Μυκόνου, είδαν τη ζωή τους ν' αλλάζει. Βλέπουν πιά το μέλλον με άλλα μάτια.

Η πρωτοποριακή και επαναστατική αυτή κίνηση του πρωθυπουργού δείχνει πόσο μακριά βρίσκεται απ' όλους μας (προς το παρόν στην Κούβα. Αύριο ας ελπίσουμε για κάπου μακρύτερα).
Καταπολεμά, κυριολεκτικά πατάσσει την ανεργία
…και δευτερογενώς κάνει και τα κονέ του και τις καβάτζες του με διάφορα πιπίνια για τα γεράματα που έρχονται.
Ανοίγει την εργασία, τονώνει το λιανεμπόριο, φέρνει την ανάπτυξη, κυριολεκτικά με μιά κίνηση.

Μακάρι να ανοίξουν και άλλα πρωθυπουργικά υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις.
Τουλάχιστον ένα ανά περιφέρεια.
Τότε δεν θα χρειαστούμε τίποτε άλλο.
Θα έχουμε σκίσει πιά τα μνημόνια
…και ξεσκίσει εντελώς την λογική.

Η μόνη παρενέργεια που παρουσιάστηκε ως τώρα ήταν η δήλωση του Πανίκα (τί ποιού Πανίκα; ένας είναι ο Πανίκας, ο καβαλάρης, ο Ζορό),
…που έμαθε για το πρωθυπουργικό γραφείο στην Σαλονίκη, και ζήτησε να γίνει η πόλη πρωτεύουσα της χώρας.
Δεν πειράζει όμως.
Μπορεί να τον διορίσει ο πινόκιο διευθυντή του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και να του περάσει.

Τί; Δεν έχουμε τέτοιο φεστιβάλ;
Θα φτιάξουμε ρε χαζούλια!
Τώρα; Που πήραμε φόρα;...

από το «Ουδέν Σχόλιον»

του Γουίλιαμ Μάλινσον*

Ενδεχομένως σε κάποιους να φανεί παράξενο το ότι το τελευταίο ταξίδι του Ομπάμα ήταν στην Ελλάδα (και ακολούθως στη Γερμανία), στον σκλάβο και τον αφέντη, με άλλα λόγια. Ωστόσο, πέρα από την προφανή δημοσιοσχετίστικη αξία, σίγουρα υπήρξαν πολλά περισσότερα που συζητήθηκαν στα παρασκήνια, όπως πάντα συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, π.χ. οι πωλήσεις όπλων.

Οι δημόσιες ανακοινώσεις ήταν προφανείς: ο Ομπάμα ύμνησε την κυβέρνηση για την καλοσύνη της απέναντι στους πρόσφυγες και την Ελλάδα για την δημοκρατική της παράδοση. Ειρωνικό το τελευταίο, αν συγκρίνει κανείς τους μισθούς της πλουτοκρατίας της πλατείας Συντάγματος, δέκα φορές πάνω από τον μέσο όρο μισθού στην Ελλάδα, με αυτούς των μελών του κοινοβουλίου της Βρετανίας, οι οποίοι είναι τρεις φορές ο εθνικός μισθολογικός μέσος όρος.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν ήταν κάτι το περίεργο, από τη στιγμή που η ελληνοτουρκική αγορά όπλων είναι μια από τις μεγαλύτερες των ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν να κρατήσουν έξω από αυτήν την αγορά τις...
ρωσικές εταιρείες όπλων, περισσότερο απ’ ότι τις γαλλικές και τις γερμανικές .Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την ζώνη των 12 μιλίων στο Αιγαίο.

Έτσι διατηρείται ένα ελεγχόμενο επίπεδο έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Παρόλα αυτά, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, ήταν καλό για την κυβέρνηση Τσίπρα να τον δουν με τον Ομπάμα. Τουλάχιστον για όσους Έλληνες δεν προβληματίζονται ιδιαίτερα.

Αλλά για εκείνους που πραγματικά ενδιαφέρονται, το πράγμα ήταν αρκετά απλό: ένας πρόεδρος που παρ’ ότι έκανε κάποιον καλό “θόρυβο” για την Ελλάδα και το ΔΝΤ, δεν έκανε τίποτε για να βοηθήσει την Ελλάδα, από το 2011 μέχρι σήμερα. Ένας πρόεδρος που υποσχέθηκε να κλείσει το Γκουντανάμο αλλά δεν το έκανε. Ένας δικηγόρος από το Σικάγο που βομβάρδισε και σκότωσε χιλιάδες αθώες γυναίκες, παιδιά και άνδρες, κάνοντας να ακούγεται διαβολική η λέξη “drone”.


Ένας υποστηρικτής και εξαγωγέας της ραπ μουσικής και τής “LGBT” κοινότητας, ο οποίος ωστόσο κατέστρεψε τη Λιβύη, υποκύπτοντας στην πίεση του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και του σιωνιστικο-ισραηλινού λόμπι. Πριν ακόμη εκλεγεί είχε ήδη δεχθεί ένα “standing ovation” από την AIPAC, για την αναφορά του σε μια αδιαίρετη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Περισσότερο από κάθε άλλον πρόεδρο χειροτέρεψε τις σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά φυσικά, οι καρεκλοκένταυροι τής ψευδοσοσιαλιστικής κυβέρνησης Τσίπρα, γαντζωμένοι πάνω στις παχυλές αμοιβές τους, τον καλωσόρισαν.

Στη Γερμανία, τον αφέντη της Ελλάδας, ήταν και πάλι άχρηστος. Υπογράμμισε τον “κίνδυνο” της Ρωσίας και τη “σημασία” του ΝΑΤΟ, κάνοντας ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει την μελλοντική πολιτική του Τραμπ, δίνοντας έμφαση στην παγκοσμιοποίηση, μία από τις πιο παραπλανητικές ιδέες στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία οδήγησε στην έλλειψη ποιότητας στην εκπαίδευση και την παραγωγή, διαιρώντας και κατηγοριοποιώντας ανθρώπους και προϊόντα, με σκοπό να δημιουργήσει ένα απαρτχάιντ και εν συνεχεία να κοντρολάρει έναν «Γενναίο Νέο Κόσμο” έλλειψης σκέψης και διαρκούς παθητικότητας.

*Ο Γουίλιαμ Μάλινσον είναι πρώην βρετανός διπλωμάτης, καθηγητής Πολιτικών Ιδεών και Θεσμών στο πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi.
-Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία του Γουίλιαμ Μάλινσον «Πικρές Ελιές» και «Κύπρος, μια ιστορική προοπτική».

από το «Τελευταία Έξοδος»

του Σπύρου Στάλια*

Όταν η Χώρα μας προσχώρησε στο ευρώ, πέραν των άλλων συμφώνησε ότι:

1) οποιαδήποτε οικονομική δυσπραγία ή κρίση, θεραπεύεται πάντα με την μείωση των μισθών, των συντάξεων, την μείωση των κρατικών δαπανών και την σχετική διάλυση του κράτους. Υποτίθεται ότι η άσκηση αυτής και μόνον της πολιτικής από την Κυβέρνηση, θα κάνει το Έθνος, μακροχρονίως πιο αποτελεσματικό. Η συμφωνία αυτή ονομάζεται εισοδηματική πολιτική προς τα κάτω ή πιο χαριτωμένα, ευέλικτη πολιτική μισθών και τιμών. Είναι δε η μόνη πολιτική για την οποία που Λαός θα ψηφίζουμε. Με άλλα λόγια ψηφίζουμε με βάση ποιός θα κάνει την χώρα πιο ‘ανταγωνιστική', κόβοντας μισθούς και ξεπουλώντας το Κράτος. Δεν νομίζω ότι κάποιος πολιτικός μας είχε ενημερώσει ποτέ ότι μόνο για αυτό υπάρχουν οι εκλογές στην ευρωζώνη. Απόδειξη αυτού είναι ότι:

2) Η Χώρα επίσης συμφώνησε ότι οι άλλες τέσσερες πολιτικές, που ασκεί κάθε επικυρίαρχη χώρα, η νομισματική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική, η συναλλαγματική πολιτική, και η εμπορική πολιτική να ασκούνται από την ΕΚΤ και την γραφειοκρατία των Βρυξελλών, που από την νομοθεσία της...
ΕΕ, δεν θα έχουν καμία, μα καμία, ευθύνη για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των πολιτικών που ασκούν. Ούτε για αυτό μας είχαν ενημερώσει δηλαδή ότι είχαμε παραιτηθεί από κάθε πολιτική που αποτελεί όπλο για κάθε σύγχρονο κράτος για να αντιμετωπίζει το αβέβαιο του οικονομικό γίγνεσθαι, εσωτερικό και εξωτερικό.

Αντίθετα πάσα αλλαγή από τις αρχές αυτές μας λένε, και έντονα τον τελευταίο καιρό, συνιστά χυδαίο ‘λαϊκισμό’.

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι η εφαρμογή των μνημονίων αποσκοπεί μόνον στην προστασία της αξίας του ευρώ, που άρα βασίζεται στην λιτότητα, στην ύφεση και στην διαρκή ανεργία, και κερδισμένοι είναι οι Τραπεζίτες, οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών και οι διορισμένοι πολιτικοί στις Χώρες της ευρωζώνης.

Είναι νομίζω καιρός, από αυτό τον άθλιο μεσαιωνικό καθεστωτικό σκοταδισμό να απαλλαγούμε, και να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη μας, επιστρέφοντας στο Εθνικό μας Νόμισμα.

Κάθε μέρα που περνά και δεν κατανικούμε το φόβο που μας κρατάει μέσα στο ευρώ, κάθε μέρα που παραμένουμε παθητικοί, τόσο πιο πολύ πλησιάζει και η μέρα που δεν θα μας ανήκει τίποτα σαν Λαός και θα μας πάρουν και τα σπίτια οι Τράπεζες που εμείς τις σώσαμε!

Αξίζουμε κάτι καλύτερο από αυτή την ξεφτίλα!

spyridonstalias@hotmail.com
*Ο Σπύρος Στάλιας είναι οικονομολόγος PhD


Δεν ξέρω αν έχει πια οποιαδήποτε αξία να αναφέρεται κανείς στα δείγματα γραφής που δίνει καθημερινώς η κυβέρνηση της Αριστεράς που Γονάτισε. Και δεν εννοώ την υψηλή (τρομάρα μας) πολιτική - εκεί αποφασίζουν και διατάσσουνοι κ.κ. Σόιμπλε, Ρέγκλινγκ, Ντάισελμπλουμ - σήκω, κάτσε Τσακαλώτε, βήξε, ανάσανε μελλοθάνατε!.. Εννοώ

την καθημερινή πολιτική. Και μάλιστα στο επίπεδο της διαμόρφωσης -εκτός από το επίπεδο ζωής- του κοινού αισθήματος περί το κυρίαρχο ήθος.Αίφνης,

ο κ. Μηλιός! Από «δήμαρχος» (που πήγαινε), βολεύτηκε «κλητήρας» (που έγινε). Ο κ. Σταθάκης. Οχι μόνον ευλογεί πλέον τις Σκουριές, αλλά πάει να επιτρέψει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε άλλες περιοχές. Η κυρία Νοτοπούλου, το δεξί χέρι του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη - τόσον καλοπληρωμένο χέρι

όσον δέκα-δεκαπέντε κατακρεουργημένοι μισθοί. Ο ταλαντούχος κ. Παππάς. Είχε την πρωτοφανή επιφοίτηση και την καινοφανή ενόραση να διαπιστώσει ότι «η πολιτική δεν είναι τάβλι, είναι σκάκι». Ούτε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος μπόρεσε ποτέ να σκεφθεί έναν τέτοιον θεόπνευστον ορισμό της πολιτικής. Αντιθέτως -βυθισμένος μέσα στην πλάνη του ο αιρετικός- πίστευε ότι η πολιτική είναι Παππατζιλίκι. «Εδώ ο παππάς, εκεί ο παππάς, ιδού το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας». Ο κατάλογος δεν θα είχε τέλος, αλλά είναι πλέον βαρετός.

Ο κ. Μοσκοβισί ήρθε στην Ελλάδα για να ρίξει καρπαζιές και να μοιράσει τελεσίγραφα. Οι χαριτωμενιές που συνοδεύουν τα γραφόμενα για την παραμονή του εδώ είναι ανάλογης αξίας με τις αλά non paper αναλύσεις για το τέταρτο μνημόνιο Μητσοτάκη (αν δεν προλάβει να το εφαρμόσει ο Τσίπρας). Ο οποίος Τσίπρας, σε

μιαν ακόμα απέλπιδα προσπάθεια «διαχείρισης των συμβόλων», σπεύδει στην Αβάνα να προσκυνήσει τον μεγάλο νεκρό. Αλήθεια, τι είδους τιμές θα αποδώσεις στον Φιντέλ αν αρχίσεις να του λες αυτά που κάνεις; Τι θα του πεις; ότι κόβεις τα επιδόματα των αναπήρων; ότι στη βάρδιά σου πεινάνε τα παιδιά; Οτι πετάς μήνα παρά μήνα τους συνταξιούχους στον Καιάδα; Οτι ψάχνεις να βρεις τρόπο να πασάρεις τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια;

Τι θα του πεις του Φιντέλ, Αλέξη; Οτι δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς; Οτι φτιάχνεις καζίνο στο Ελληνικό για να πιάσουν δουλειά γκρουπιέρηδες κάποιοι Συριζαίοι όταν πέσουν απ’ την εξουσία; Και

πώς θα μιλήσεις στον μεγάλο νεκρό, Αλέξη; Με αμερικάνικη προφορά;

Ο Κάστρο ύψωσε το ανάστημά του απέναντι σε γίγαντες. Ο Τσίπρας γονάτισε, μπροστά σε νάνους. Ο Κάστρο απέκτησε το μπόι του λαού του. Ο Τσίπρας έβαλε το μπόι του λαού στο κρεβάτι του Προκρούστη.

Δεν ξέρω τι θα απογίνει η Κούβα σ’ αυτούς τους τρομερούς καιρούς. Ξέρω όμως ότι το Patria o Muerte των Κουβανών επαναστατών θα έχει την ίδια αξία στους αιώνες όπως το Ελευθερία ή Θάνατος των Ελλήνων επαναστατών. Στις καρδιές των καταπιεζόμενων, των απόκληρων και των αδύναμων σε όλον τον πλανήτη

η φλόγα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης δεν θα σβήσει ποτέ. Ο Κάστρο πέθανε «σεμνά ενδεδυμένος την πίστη του» - τα κομμουνιστικά ιδανικά της ισότητας και της απελευθέρωσης. Οσο κι αν τα ιδανικά αυτά μπορεί να τραυματίσθηκαν στην Κούβα ή την ΕΣΣΔ, στην Κίνα ή το Βιετνάμ, δεν θα πάψουν ποτέ

να συσχετίζονται με το νόημα της ύπαρξής μας. Αν αυτό το νόημα έχει σχέση με το ωραίο, το αγαθό και την αρμονία στη συνύπαρξη, τότε οι άνθρωποι δεν θα ησυχάσουν ώσπου να απαλλαγούν από το άδικο. Και κάθε παραλογισμό, καθώς και αμοραλισμό που θα προσπαθεί να το δικαιολογήσει...

πηγή

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων ιδιοκτητών οχημάτων – Αναρτήθηκαν χθες, Τρίτη (29/11/2016) στο Taxisnet – Τι θα πληρώσετε – Πώς θα τα εκτυπώσετε με ένα κλικ

Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr του TAXIS τα ειδοποιητήριά για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του 2017.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι όπως ήδη έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι, ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς προκειμένου να ενημερωθούν για τα τέλη που τους αναλογούν και με βάση την ταυτότητα οφειλής να τα καταβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι τυχόν εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών επιβαρύνεται με πρόστιμο ισόποσο με την αξία τους.

Οι παράγοντες του υπουργείου αναφέρουν ότι με τις συγκεκριμένες αλλαγές:
-Θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

-Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.
-Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της χώρας.

Τι θα πληρώσουμε
Για επιβατηγά αυτοκίνητα, δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί έως 31/10/2010, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας γίνεται αποκλειστικά βάσει του κυβισμού τους.

Για όσα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ταξινομήθηκαν απο την 1η Νοεμβρίου 2010 και ύστερα, τα τέλη υπολογίζονται βάσει της εκπομπής ρύπων. Για να προκύψει το ποσό των τελών, πολλαπλασιάζονται οι εκπομπές ρύπων με την τιμή του αντίστοιχου κλιμακίου απο τον κάτωθι πίνακα.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2017 θα πρέπει να καταβληθούν έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016, ενώ όσοι αμελήσουν έστω και μία ημέρα να τα πληρώσουν τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο που ισούται με το ισόποσο των τελών.

Επίσης, για ακόμη μία χρονιά τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα αποσταλούν στους ιδιοκτήτες ΙΧ με ταχυδρομείο, αλλά θα πρέπει να τα εκτυπώσουν μέσω της εφαρμογής του TAXISnet.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, είτε με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις, είτε με μετρητά σε οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας.

Το μόνο που θα χρειαστεί ο ιδιοκτήτης κάθε οχήματος είναι την ταυτότητα οφειλής.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

 http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/750189/teli-kykloforias-2017-anartithikan-sto-taxisnet-deite-ti-tha-plirosete#ixzz4RTK38VNo

Του Φοίβου Κλόκκαρη *

Η πρόταση της Ελληνοκυπριακής πλευράς για το νέο σύστημα ασφάλειας, στα πλαίσια της λύσης του Κυπριακού, με παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων για μια μεταβατική περίοδο, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της στρατιωτικής ασφάλειας. Αυτό προφανώς οφείλεται και στο γεγονός, ότι η πλευρά μας δεν έχει στρατιωτικούς συμβούλους σε κανένα επίπεδο της διαπραγματευτικής διαδικασίας (ομάδα εργασίας για την ασφάλεια-διαπραγματευτής-πρόεδρος δημοκρατίας) και παρουσιάζεται σοβαρό κενό σε θέματα στρατιωτικής στρατηγικής και ασφάλειας. Δεν αξιοποιείται η γνώση και εμπειρογνωμοσύνη των στρατιωτικών του πλέον αρμόδιου φορέα, που είναι το YΠAM/ ΓΕΕΦ, ο οποίος τηρεί και τα δεδομένα των δραστηριοτήτων, της δύναμης, σύνθεσης, οργάνωσης και διάταξης επί του εδάφους, των στρατευμάτων κατοχής της Τουρκίας στη Κύπρο.

Ποιοι άραγε επεξεργάστηκαν την εισήγηση μας για την ασφάλεια και ιδιαίτερα την στρατιωτική πτυχή της, η οποία παρουσιάζει δύο επικίνδυνες αδυναμίες και συγκεκριμένα
(1) Την παραμονή του 25% των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, δηλαδή περίπου 10.000 στρατιώτες (να υποθέσουμε μία μηχανοκίνητη μεραρχία;) συγκεντρωμένων σε ένα στρατόπεδο (υπάρχει τέτοιο στρατόπεδο στη Κύπρο;) μετά την εφαρμογή της λύσης για μεταβατική περίοδο απροσδιόριστου χρόνου

(2)Την στέρηση του δικαιώματος της Κύπρου να έχει ένοπλες δυνάμεις. Να στερηθεί ουσιαστικά το δικαίωμα της αυτοάμυνας και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει εξωτερικές απειλές. Να στερηθεί τη δυνατότητα να προστατεύει το έδαφος της, τον δεκαπλάσιο απο την έκταση της, θαλάσσιο χώρο της ΑΟΖ της με πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων και το εκτεταμένο FIR της, μεγάλης στρατηγικής σημασίας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, με 250.000 υπερπτήσεις ετησίως, που αποφέρουν μεγάλα οικονομικά οφέλη στη Κύπρο.

Οι συντάκτες της εισήγησης, είτε αγνοούν, είτε υποβαθμίζουν, είτε παραβλέπουν δύο εξαιρετικά σοβαρούς παράγοντες:
(1) Την Τουρκική επεκτατική στρατηγική έναντι των εδαφών που θεωρεί ως σφαίρα επιρροής της, όπως η Κύπρος, και τα οποία επιδιώκει να ελέγχει με ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ και ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ, αλλά και την διαχρονική στάση της έναντι των συμφωνιών που υπογράφει. Τις θεωρεί ενδιάμεσους στόχους με σκοπό να τις παραβιάσει, αφού δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, για να επιτύχει τους τελικούς στόχους της. Παραδείγματα οι συνθήκες/συμφωνίες Λωζάνης 1923, Ζυρίχης/Λονδίνου 1960, Κατάπαυσης πυρός 1974, Τρίτης Βιέννης 1975

(2) Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, τις απειλές και κινδύνους που πηγάζουν από την ασταθή περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου. Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και οι συμβατικές και ασύμμετρες απειλές που πηγάζουν από τον περίγυρο μας, συνθέτουν τον πυρήνα των στρατιωτικών απειλών, που πρέπει να αποτελούν τη βάση σύνταξης του νέου συστήματος ασφάλειας της Κύπρου μετά τη λύση.

Η εισήγηση της πλευράς μας για το κεφάλαιο της ασφάλειας , αγνοεί τόσο την εξωτερική απειλή από Τουρκία, αφού προτείνει παραμονή τουρκικών στρατευμάτων μετά την εφαρμογή της λύσης, όσο και τις εξωτερικές απειλές από τον περίγυρο της Κύπρου, αφού στερεί το κράτος από το δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις(στρατό, ναυτικό, αεροπορία).
Η εισήγηση της πλευράς μας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση δικοινοτικών ταραχών, με αποφάσεις ενός Συμβουλίου Εκτάκτων Αναγκών (ΣΕΑ) που θα συγκροτηθεί και θα ενεργοποιεί σταδιακά τα νέα σώματα που προτείνεται να οργανωθούν, ήτοι την ομοσπονδιακή αστυνομία, την πολυεθνική αστυνομική δύναμη, το ομοσπονδιακό αμυντικό σώμα με ελαφρύ οπλισμό, και με τελευταίο μέτρο την προσφυγή στο ΣΑ/ΟΗΕ. Τα νέα σώματα δεν θα είναι στρατιωτικά και δεν θα έχουν δυνατότητα αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών. Γεννάται και το ερώτημα, πώς θα λαμβάνει τις αποφάσεις το ΣΕΑ, στο οποίο θα υπάρχει ίση συμμετοχή μελών των δύο κοινοτήτων; Με κλήρωση;

Το πλέον όμως αδικαιολόγητο και εξωφρενικό, είναι ότι η πρόταση για παραμονή στη Κύπρο 10.000 Τούρκων στρατιωτών, για μεταβατική περίοδο απροσδιορίστου χρόνου μετά την έναρξη εφαρμογής της λύσης, δεν προέρχεται από τη Τουρκική πλευρά αλλά από τη δική μας. Αυτό καταδεικνύει έλλειψη κατανόησης του στρατιωτικού κινδύνου και εκμηδενίζει την διαπραγματευτική ικανότητα μας.
Να υπενθυμίσω ότι στη περίπτωση του σχεδίου Ανάν, οι Τούρκοι αρχικά επέμεναν σε παραμονή 10.000 στρατιωτών και τελικά συγκατάνευσαν σε 6.000. Η Τουρκία με βάση την συνθήκη Συμμαχίας θα έπρεπε να έχει στη Κύπρο 650 στρατιώτες με ελαφρύ οπλισμό και διατηρεί επί 42 χρόνια 43.000 άνδρες και βαρύ επιθετικό οπλισμό (300 άρματα, 200 πυροβόλα, 670 τεθωρακισμένα).
Η προσωρινή παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων μετά τη λύση θα μετατραπεί σε μόνιμη. Δεν θα φύγουν ποτέ. Η Τουρκία γνωρίζει τον τρόπο. Έχει αναγάγει σε επιστήμη τη μέθοδο τής προβοκάτσιας για την προώθηση των σχεδίων της με διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων δολιοφθορές σε τζαμιά και άλλους χώρους που έχουν μεγάλη σημειολογική αξία.

Είμαστε θύματα αυτής της Τουρκικής πρακτικής και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να την αγνοούμε. Θα έπρεπε η πρόταση μας για την ασφάλεια, να προβλέπει κατάργηση των συνθηκών Εγγυήσεως/Συμμαχίας και απομάκρυνση όλων των ξένων στρατευμάτων ΠΡΙΝ την έναρξη εφαρμογής της λύσης. Να επιστρατεύσουμε και το ψήφισμα 353/1974 του ΣΑ/ΟΗΕ, που αξιώνει (demands) άμεση απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων και παραμένει ανεκτέλεστο από το 1974, όπως και τόσα άλλα που το ακολούθησαν. Το θεωρούμε εκλιπών και δεν το μνημονεύουμε ποτέ ;

*αντιστράτηγος ε.α.

Με τον Λάζαρο Μαύρο

Ε Ι Ν Α Ι ΠΑΡΑ πολύ εύκολη η δουλειά των Τούρκων ιθυνόντων που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό της εκάστοτε τακτικής στο Κυπριακό. Ώστε να υπηρετούν υπομονετικά κι επίμονα την απαρασάλευτη επεκτατική τους στρατηγική. Πανεύκολη. Διότι γνωρίζουν: Μελετούν στον ε/κ Τύπο, ακροάζονται στα ΜΜΕ, ζυγίζουν στις δηλώσεις των ηγεσιών των κομμάτων, το ευχάριστο για την Τουρκία γεγονός ότι:
Κ Α Θ Ε ΑΠΑΙΤΗΣΗ της Τουρκίας για τον «εκσυγχρονισμό» των «Εγγυήσεων» και τα χρονοδιαγράμματα των στρατευμάτων της στην Κύπρο θα βρει, τελικά, τους σθεναρούς… Έλληνες υποστηρικτές της! Οίτινες εκδαπανούν το άπαν των δυνάμεών των κι ολόκληρη τη φαιά τους ουσία, όχι εναντίον της, αλλ’ εναντίον όσων Ελλήνων επιμένουν ν’ αντιστέκονται απορρίπτοντας τις απαιτήσεις της…

Τ Ρ Ι Β Ο Υ Ν ΜΕ χαρά τα χέρια τους οι Τούρκοι ιθύνοντες: Πόσοι πολλοί εκ των υποστηρικτών των Αναστασιάδη - ΔηΣυ & ΑΚΕΛ ήδη συστρατεύτηκαν τώρα ξεσπαθώνοντας εναντίον τής - υποτίθεται συμφωνημένης με τον Αναστασιάδη - επιμονής του υπ.Εξ. της Ελλάδος κ. Ν. Κοτζιά για (α) κατάργηση των «Εγγυήσεων» και (β) απόσυρση πάντων των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, ως προϋπόθεση της «λύσης»!

Ε Τ Σ Ι ΗΤΑΝ ανέκαθεν μετά την εθνική καταστροφή του 1974: Όποια απαίτηση πρόβαλαν οι Τούρκοι, όσο εξωφρενική κι αν φαινόταν αρχικά σ’ όλους τους Έλληνες, βρίσκονταν, συν τω χρόνω, οι πρόθυμοι μεταξύ των Ελλήνων για να τις αποδέχονται και να ξεσπαθώνουν εναντίον όσων επέμεναν να τις απορρίπτουν: Η διαχρονική ιστορία αποδοχής της Δ.Δ.Ο. Η ιστορία αποδοχής της «Πολιτικής Ισότητας των Δύο Κοινοτήτων». Αποδοχής της καθεστωτικής ισοτιμίας Δύο Συνιστώντων Κρατών (πολιτειών). Αποδοχής της παραμονής Εποίκων. Αποδοχής της Τουρκικής Εκ Περιτροπής Προεδρίας. Πάντα το ίδιο ακριβώς… μοτίβο!

Γ Ι Α Τ Ι ΝΑ χολοσκούν, λοιπόν, οι Τούρκοι ιθύνοντες; Απλώς παραμένουν αμετακίνητοι. Κι αναμένουν από το «Μέτωπο των Ενδοτικών» Ελλήνων, πρωτίστως από τις ανέκαθεν συνοδοιπορούσες επ’ αυτού ηγεσίες των ΑΚΕΛ-ΔηΣυ, να κάνουν σιγά-σιγά όλη τη δουλειά. Και μάλιστα αμισθί…

Α Υ Τ Ο Σ ΗΤΑΝ ανέκαθεν ο λόγος που η Τουρκία δεν βιαζόταν για «λύση». Και δεν χρειάστηκε ποτέ να άρει την αδιαλλαξία της. Επειδή ήξερε και ξέρει ότι χρειάζονται κάποιο χρόνο οι «αμισθί», για την αποδοχή και των όρων και των απαιτήσεών της. Και, συνεπώς, κάθε επόμενη φορά, οι όροι της συνθηκολόγησης - υποταγής θα είναι ευνοϊκότεροι και συμφερότεροι για την Τουρκία…

Τ Ο Σ Ο ΑΠΛΑ: Όπως το γράφαμε, πολύ νεαρότεροι, και στην αρθρογραφία μας, τέλη της δεκαετίας του ’80, απευθυνόμενοι στους συνοδοιπορούντες και τότε, αείμνηστους πλέον, Γλαύκο Κληρίδη ΔηΣυ και Ανδρέα Ζιαρτίδη ΑΚΕΛ. Όπερ και αποδεικνύεται, διαρκώς κι εμπράκτως, τρεις ήδη δεκαετίες…
ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Όταν το «επίτευγμά» του υπήρξε η συνέχιση της διχοτόμησης επί τέσσερα επί πλέον χρόνια (παρά τρεις μήνες) τής μέχρι τώρα προεδρίας Αναστασιάδη (Φεβρ. 2013 - Νοεμ. 2016) κι ο ίδιος αγριεύει δηλώνοντας ότι δεν έχει κι ούτε θέλει «Plan B», η δε «λύση» που διαπραγματεύεται, από 11η Φεβρ. 2014, είναι η παράδοση (I surrender) της Κρατικής Υπόστασης στην Ισότιμη Τουρκική Συγκυριαρχία, γιατί άραγε η Τουρκία, ο Ακιντζί κι ο Έιντε, να μεταβάλουν στάση;
Λάζ.Α.Μαύρος
Σημερινή

Ο αξιωματικός, ο λοχίας και οι δεκανείς
του Σενέρ Λεβέντ

Τι είναι αυτή η διάσκεψη την οποία αποκαλείς πενταμερή μαζί με τον Τσαβούς;
Στην Ελβετία σού είπαν δεν γίνεται. Ενώ εσύ ακόμα προκαλείς δυσκολίες..
Είσαι και εσύ πλέον ένας υπάλληλος της Τουρκίας, Μουσταφά. Όπως οι άλλοι που πέρασαν από τη ζωή μας και ήταν μόνο ένα κόμμα. Δεν είσαι εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων. Καθόλου δεν είσαι ο ηγέτης τους. Κάνεις ό,τι πει η Τουρκία. Παίρνεις τις οδηγίες σου από την Άγκυρα και όχι από τον λαό σου. Σου φάνηκε γλυκιά η καρέκλα στην οποία κάθεσαι.
Θα μπορούσες να καθίσεις άλλα εκατό χρόνια. Κοίτα ποιοι σε χειροκροτούν τώρα. Εκείνοι που θέλουν προσάρτηση με την Τουρκία. Ένας Τσαβούς λοχίας που έρχεται από την Άγκυρα σου δίδει οδηγίες σαν σε έναν δεκανέα. Και χάλασες το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία μόλις ο τσαούσης λοχίας αυτός σου είπε «χάλασέ το». Εσύ είσαι δεκανέας. Εκείνος είναι λοχίας. Και σου έφερε τα χαιρετίσματα του αξιωματικού. Η πίεσή σου διορθώθηκε μέσα σε μια μέρα. Πέρασε ο πονοκέφαλος. Μας λες και εσύ αυτά που σου είπε ο λοχίας. Στέλνεις μήνυμα στον Νίκο: «Πενταμερής ή τίποτα!» Κλότσησες ενσυνείδητα την ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε και τώρα μας παραμυθιάζεις ακόμα λέγοντας «να μην χάσουμε την ευκαιρία».
Δεν έφυγε η ελληνοκυπριακή πλευρά από το τραπέζι. Εσύ έφυγες.
Δεν είναι ο Νίκος που πήγε για κρίση. Εσύ ήσουν. Δεν βλέπω αυτά που γράφουν οι πατριδοκάπηλοι δημοσιογράφοι. Βλέπω αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι, των οποίων η καρδιά χτυπάει πραγματικά για την ειρήνη.
Κοίτα, ιδού ο αγαπητός μου φίλος Γιώργος Κασκάνης. Που μέχρι σήμερα δεν επέδειξε καμία εχθρότητα προς εσένα. Μέχρι σήμερα επέκρινε πάντα τη δική του πλευρά, λυπόταν ακόμα και όταν σε επέκρινα στην εφημερίδα «Πολίτης» και ανησυχούσε λέγοντας «αμάν να μην πλήξουμε τη λύση και την ειρήνη».
Αλλά κοίτα πώς απογοητεύτηκε όταν είδε αυτά που συνέβησαν στην Ελβετία, λέει. Έψαχνες αφορμή, λέει, για να σηκωθείς και να φύγεις από εκείνο το τραπέζι. Και τα μεσάνυκτα ησύχασες επιτέλους όταν αναποδογυρίστηκε το τραπέζι. Κορόιδεψες, λέει, εκείνους που μαζεύτηκαν στο γήπεδο της Τσετίνκαγια για να φωνάξουν για τη λύση και την ειρήνη. Γιατί; Μήπως επειδή ο λοχίας σού είπε «να χαλάσεις αυτό το τραπέζι και να επιστρέψεις»;
Γιατί τους κατηγορείς επειδή θέλησαν να δουν την τελική μορφή του εδαφικού και του χάρτη στο τραπέζι; Αν ήμουν στη θέση του Νίκου, θα έκανα και εγώ το ίδιο πράγμα. Αν ήσουν εσύ, μήπως δεν θα το έκανες; Εσύ πήρες το έδαφος και εκείνος το κράτος. Εσύ θα του δώσεις έδαφος και εκείνος θα σου δώσει κράτος. Γιατί να σου δώσει το κράτος πριν να δει τι θα δώσεις; Επιπλέον, το έδαφος που ζητά δεν είναι δικό σου. Δικό του είναι. Και, κατά τη γνώμη μου, ανήκει σε όλους μας. Όλο ανήκει στους Κυπρίους.

Τι είναι αυτή η διάσκεψη την οποία αποκαλείς πενταμερή μαζί με τον Τσαβούς; Στην Ελβετία σού είπαν δεν γίνεται. Ενώ εσύ ακόμα προκαλείς δυσκολίες στην υπόθεση. Σώνει και καλά θα τους επιβάλεις τις εγγυήσεις της Τουρκίας. Δεν τις δέχονται. Ούτε εγώ τις δέχομαι. Επιπλέον, έστω και αν τις αποδεχθεί ο Νίκος, δεν θα τις αποδεχθεί η ελληνοκυπριακή κοινότητα. Μήπως η πρόθεσή σου είναι να βγάλεις από την κάλπη ένα «ναι» και ένα «όχι» όπως προηγουμένως; Μήπως είναι να ανοίξεις τον δρόμο της Τουρκίας όπως ο Ταλάτ; Βάλε τελεία εδώ. Είσαι ένας υπάλληλος της Τουρκίας πλέον, Μουσταφά. Υπηρέτης της Άγκυρας. Μόλις είπες 28% κ.λπ. στο εδαφικό, ο Τσαβούς σού τράβηξε το αφτί. Σάστισες πώς να φύγεις από το τραπέζι. Έκανες αφορμή γι’ αυτό τον αριθμό των Ελληνοκυπρίων προσφύγων που θα επιστρέψουν στον βορρά. Και έφυγες. Και ύστερα ξάπλωσες και κοιμήθηκες. Άφησες στον Μπαρίς να μας πει τα παραμύθια περί μαξιμαλισμού. Και εσύ λες ότι «η ΤΔΒΚ θα συνεχίσει τον δρόμο της». Και η Άγκυρα λέει «θα γίνει επαρχία και θα συνεχίσει τον δρόμο της». Κατάλαβες; Υπέβαλαν αυτό το ερώτημα στον Τσαβούς τα κόμματά μας που συναντήθηκαν μαζί του; Ή μήπως απάντησαν «ο Αλλάχ μαζί σου» στον χαιρετισμό του αξιωματικού που τους έστειλε χαιρετίσματα λέγοντας «ο Αλλάχ μαζί σου»;

Εσύ είσαι δεκανέας. Εκείνος είναι λοχίας. Το φταίξιμο είναι των Ελληνοκυπρίων; Αν δεις τον αξιωματικό, να είσαι λογικός. Να μην είσαι μαξιμαλιστής!

Εφημερίδα Πολίτης

ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ
Ο Σενέρ Λεβέντ γεννήθηκε το 1948 στην Λευκωσία, όπου και ολοκλήρωσε την δημοτική και μέση εκπαίδευσή του. Το 1969 μετέβη στην Σοβιετική Ένωση για να σπουδάσει δημοσιογραφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ στην Μόσχα. Αποφοίτησε το 1975 αποκτώντας τον τίτλο «μάστερ». Από το 1979 μέχρι το 1990 διατέλεσε διευθυντής σύνταξης σε διάφορες εφημερίδες στην Κύπρο. Εργάστηκε στις εφημερίδες "Söz", "Kıbrıs Postası" και "Ortam". Το 1990 μετέβη ξανά στην Μόσχα ως διαπιστευμένος ανταποκριτής. Το 1997 επαναπατρίστηκε και εξέδωσε την εφημερίδα "Avrupa". Από το 2001 εκδίδει την εφημερίδα "Afrika".

Πού πάει η Κύπρος;

Μετά την ήττα των ανταρτών η κατάσταση των αμάχων είναι τραγική

Η ολοκληρωτική πτώση του ανατολικού Χαλεπιού στον συριακό στρατό θα επέφερε στους Σύρους αντάρτες τη χειρότερη ήττα τους από την έναρξη του εμφυλίου το 2011

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Μαρκ Ερό ζήτησε σήμερα την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο Χαλέπι της Συρίας, το οποίο καταστρέφεται από την επιχείρηση του συριακού στρατού για την ανακατάληψή του.
«Περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή μέτρα για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να μπορέσει να περάσει χωρίς εμπόδια ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε ο Ερό σε ανακοίνωσή του.

Ο συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του ανακοίνωσαν χθες ότι ανακατέλαβαν μεγάλο μέρος του ανταρτοκρατούμενου ανατολικού Χαλεπιού, εκδιώχνοντας τους Σύρους αντάρτες από το σημαντικότερο προπύργιό τους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να συζητήσει σήμερα στη Νέα Υόρκη τη συριακή σύρραξη.

Η ολοκληρωτική πτώση του ανατολικού Χαλεπιού στον συριακό στρατό θα επέφερε στους Σύρους αντάρτες τη χειρότερη ήττα τους από την έναρξη του εμφυλίου το 2011.
Αφού αντιστάθηκαν στην πολιορκία που επιβλήθηκε τον Ιούλιο στον ανατολικό τομέα της πόλης από τον συριακό στρατό, σχεδόν 10.000 άμαχοι έφυγαν τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των καταστροφικών βομβαρδισμών και των μαχών που μαίνονται στους δρόμους των ανταρτοκρατούμενων συνοικιών.

Οι περισσότεροι άμαχοι, 6.000, κατέφυγαν στη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ που ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις και οι υπόλοιποι προς άλλες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του συριακού στρατού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άλλες οικογένειες αναζήτησαν καταφύγιο σε άλλες συνοικίες που εξακολουθούν να ελέγχονται από τους αντάρτες, όπου οι κάτοικοι τους έδωσαν κουβέρτες για να αντιμετωπίσουν το κρύο.
«Είναι οι χειρότερες ημέρες από την αρχή της πολιορκίας. Η κατάσταση είναι καταστροφική. Σημειώνεται μαζική έξοδος και το ηθικό είναι στο πιο χαμηλό σημείο», δήλωσε ο Ιμπραήμ Αμπού Λάιτ εκπρόσωπος των Λευκών Κρανών, της υπηρεσίας διασωστών του ανατολικού Χαλεπιού.

«Δεν υπάρχει ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε καταφύγιο, ούτε μέσα μεταφοράς (…) Οι άνθρωποι κοιμούνται στον δρόμο», πρόσθεσε. «Μέχρι πότε ο κόσμος θα είναι εναντίον μας;», διερωτήθηκε.

Χθες ο ΟΗΕ δήλωσε ξανά «ιδιαίτερα ανήσυχος» για την τύχη των 250.000 αμάχων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι «σε φριχτές συνθήκες», ζητώντας «αμέσως από τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τους τυφλούς βομβαρδισμούς (…) και να επιτρέψουν την άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

Τα Λευκά Κράνη προειδοποιούν ότι έχουν εξαντληθεί τα αποθέματά τους σε βενζίνη, γενονός που καθιστά αδύνατες τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητο για τη διάσωση αμάχων μετά τους βομβαρδισμούς.

Οι κάτοικοι του ανατολικού Χαλεπιού ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει έλλειψη σε τρόφιμα και φάρμακα εξαιτίας της πολιορκίας που διαρκεί τέσσερις μήνες και των ασταμάτητων βομβαρδισμών.

Τα στρατεύματα του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ κατέλαβαν ολόκληρο το βορειοανατολικό Χαλέπι, όπου τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Χάνοντας το ένα τρίτο του Χαλεπιού οι αντάρτες υπέστησαν «τη μεγαλύτερη ήττα τους από το 2012», σχολίασε ο διευθυντή του Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν.

Αφού είχαν απωθήσει πολλές επιθέσεις του στρατού επί ένα χρόνο, αυτή τη φορά υποχώρησαν μπροστά στην χερσαία και εναέρια επιχείρηση του συριακού στρατού που ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου, με την υποστήριξη ξένων στρατιωτών.

Η μάχη ήταν άνιση διότι «αντιμετωπίζαμε το Ιράν και τη Ρωσία» που υποστηρίζουν στρατιωτικά το καθεστώς, σχολίασε ο Γιάσερ αλ Γιούσεφ, αξιωματούχος της Νουρεντίν αλ Ζίνκι, μιας από τις κυριότερες ομάδες των ανταρτών στο Χαλέπι.

Η ανακατάληψη της πόλης από τον συριακό στρατό θα «αποτελέσει σημείο καμπής» για τον πόλεμο που μαίνεται στη Συρία από την άνοιξη του 2011, διότι θα δείξει ότι «η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να σημειώσει μια μεγάλη επιτυχία στο στρατιωτικό πεδίο», ώστε να αποτελέσει «εναλλακτική επιλογή» απέναντι στη Δαμασκό, υπογράμμισε ο Φαμπρίς Μπαλάνς ειδικός σε θέματα Συρίας στο Washington Institute.

Η πτώση του Χαλεπιού θα αποτελέσει επίσης ήττα για τους συμμάχους της αντιπολίτευσης, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία και τους Δυτικούς.

Αντίθετα θα ενισχύσει τους υποστηρικτές της Δαμασκού, με πρώτη τη Ρωσία, που συνέβαλε σημαντικά στην αποδυνάμωση των ανταρτών από τον Σεπτέμβριο του 2015 οπότε ξεκίνησε να εμπλέκεται στρατιωτικά στη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Το σχέδιο θα ολοκληρωθεί το 2031
Σάββας Μιχάλαρος
Η Ρωσία κατασκευάζει πύραυλο-γίγα για τη δημιουργία βάσης στο φεγγάρι
Το διαστημόπλοιο θα μεταφέρει τα απαιτούμενα υλικά για την ανέγερση των κτιρίων που θα συνθέσουν τη ρωσική «αποικία» στον δορυφόρο της Γης
Έναν πύραυλο-γίγα, οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές του οποίου θα είναι ικανές να στηρίξουν τη μεταφορά των απαιτούμενων υλικών για τη δημιουργία βάσης στο φεγγάρι, κατασκευάζει η Ρωσία, με εντολή του Βλάντιμιρ Πούτιν.
Ο Ρώσος πρόεδρος έχει θέσει ως μία από τις προτεραιότητές του την κατάκτηση του διαστήματος. Η βάση στον δορυφόρο της Γης αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου, το οποίο προβλέπει την ίδρυση ολόκληρης αποικίας εκτός πλανήτη, με μόνιμους κατοίκους.

Το σχέδιο αποκάλυψε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Ρογκόζιν, ο οποίος τόνισε ότι η εντολή του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τον Ρογκόζιν, η βάση αυτή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και κατοικήσιμη.
«Για τις ανάγκες του σχεδίου αυτού θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε έναν σούπερ πύραυλο, με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές από εκείνες που έχουν όσοι έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα», τόνισε ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός στο πρακτορείο TASS.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο, το συγκεκριμένο σχέδιο εκπονήθηκε από το 2014, αλλά για διάφορους λόγους δεν προωθήθηκε. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ο πρώτος κοσμοναύτης που θα μετοικήσει μόνιμα στο φεγγάρι, θα είναι το 2031, δηλαδή σε 15 χρόνια από σήμερα, εκτός και αν οι τεχνολογικές εξελίξεις επισπεύσουν τις διαδικασίες. Οι δε πτήσεις για τη μεταφορά των υλικών, θα ξεκινήσουν το 2026.
Η ρωσική αστροναυτική υπηρεσία έχει σχεδιάσει τη βάση για την παραμονή 12 αστροναυτών. Υπάρχει ήδη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις πτήσεις, ενώ οι Ρώσοι κάλεσαν τόσο την Ευρώπη, όσο και τη NASA να συμμετάσχουν σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο για την απαρχή της κατάκτησης του διαστήματος από τον άνθρωπο.
Πρώτο Θέμα

Νέες προκλητικές δηλώσεις του «σουλτάνου» - Απειλεί και εκβιάζει τους Κύπριους κλιμακώνοντας την ένταση

Στο στόχαστρο της Άγκυρας ακόμα και η σημαία της Μεγαλονήσου
Εμμένοντας στην αδιάλλακτη στάση που ακολουθεί η Άγκυρα στο ζήτημα του Κυπριακού, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά πως δεν είναι διατεθειμένος για αμοιβαίες υποχωρήσεις. Με τις δηλώσεις του μάλιστα δυναμιτίζει συνεχώς την κατάσταση και χοντραίνει το γεωπολιτικό «παιχνίδι» στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις για την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» τη σημαία της.

«Χωρίς να ντρέπονται συμμετέχουν στις συνόδους της ΕΕ με σημαία που περιλαμβάνει ολόκληρη την Κύπρο» είπε μιλώντας στην 7η συνάντηση κορυφής Βοσπόρου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία.

Συγκεκριμένα είπε: «Χωρίς να ντρέπονται συμμετέχουν στις συνόδους της ΕΕ με σημαία που περιλαμβάνει ολόκληρη την Κύπρο. Δεν μπορείτε να έχετε τέτοια σημαία εκεί, υπάρχει και μια 'ΤΔΒΚ'. Εσείς είστε η ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου. Στο Βορρά υπάρχει τουρκική δημοκρατία, αυτό θα το βλέπετε. Είναι αγένεια. Έτσι ή αλλιώς αυτό θα το καταλάβουν και θα το μάθουν».

Ο Ερντογάν προσέθεσε πως επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα και του ζήτησε διμερή και πολυμερή συνάντηση και συνέχισε λέγοντας: «Όμως δεν πρέπει πλέον να σέρνεται αυτή η υπόθεση. Πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να φτάσουμε κάπου. Αλλά εάν ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτά τα εδάφη θα είναι δικά μας, θα τα διοικούμε μόνο εμείς, αν έχουμε τέτοια πράγματα δεν προχωράει».

πηγή

του Σωτήρη Δημόπουλου

Στρέφοντας το βλέμμα στο πρόσφατο παρελθόν, σ’ αυτήν την μακρά μεταπολιτευτική περίοδο, η οποία ψυχορραγεί εδώ και έξι-επτά χρόνια, παρατηρούμε δύο βασικές μεταλλάξεις που συνέβησαν στην Ελλάδα:

Η μία αφορούσε στον ανθρωπολογικό τύπο του Έλληνα, ο οποίος μεταμορφώθηκε σχεδόν ως τον πυρήνα του. Ο γενικά εργατικός, λιτοδίαιτος άνθρωπος, αντικαταστάθηκε από τον ατομιστή, αμοραλιστή κι άπληστο νεοέλληνα. Ο Έλληνας της μεταπολίτευσης εμφανίζεται περισσότερο μορφωμένος, πολύ πιο πλούσιος, πολυταξιδεμένος, αλλά, ταυτοχρόνως, «κενός περιεχόμενου». Κι αυτό γιατί επιδόθηκε στην πρόσληψη δάνειων στοιχείων εκ δυσμάς, τα οποία ουδέποτε αφομοίωσε, καθώς διαμόρφωσαν μόνον την εξωτερική του εικόνα, επιβάλλοντας τη βασιλεία του «δήθεν». Για να πετύχει τη μεταπήδησή του στην νέα εποχή, ο Έλληνας της μεταπολίτευσης «ξεφορτωνόταν» γοργά την περιττή πραμάτεια της βαριάς παράδοσης, με αντίτιμο το «πινάκιο φακής» μιας τυφλής προοδευτικότητας. Έτσι, έφτασε στην ώρα της κρίσης να χάσκει τον νέο άγριο κόσμο που ανατέλλει, περίτρομος, απαράσκευος και άστεγος, κλαυθμηρίζοντας ως νήπιο για τον παράδεισο που εχάθη δια παντός.

Παράλληλα, με την εσωτερική, ψυχοπνευματική του αλλαγή, και συνδεόμενη στενά με αυτήν, έλαβε χώρα και η μετάλλαξη της σχέσης του Έλληνα της μεταπολίτευσης προς την πατρίδα και το κράτος του.

Μετά το 1974, και ως αποτέλεσμα της επταετούς δικτατορίας, το πολιτικό και ιδεολογικό εκκρεμές...
κινήθηκε γοργά αριστερά. Οι ηττημένοι στο πολιτικό πεδίο κυριάρχησαν σταδιακά στο ιδεολογικό, και κατέλαβαν όλους σχεδόν τους μηχανισμούς παραγωγής σκέψης. Αυτό επηρέασε καταλυτικά την πρόσληψη του ιστορικού παρελθόντος, καθώς αμφισβήτησε την έως τότε παγιωμένη «εθνική αντίληψη» για τη συνέχεια του ελληνισμού.

Παράλληλα, η ιδέα του κράτους ως δομή του έθνους, εκ του έθνους και προαπαιτούμενο της ελεύθερης ύπαρξης και διαιώνισής του, υπονομεύθηκε από την επικράτηση της «αντικρατικής» επαναστατικής αντίληψης. Το κράτος εμφανίζεται πλέον μόνον ως καταπιεστικός μηχανισμός των κυριάρχων τάξεων. Λόγω και των ιδιαιτέρων συνθηκών, όπως ήταν η παρέμβαση του στρατού στα πολιτικά πράγματα, θεσμοί απαραίτητοι για την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια, συρρικνώθηκαν, και κυρίως απώλεσαν το απαιτούμενο για την εκτέλεση της αποστολή τους κύρος.

Η κατίσχυση του ΠΑΣΟΚ το 1981, φέρνει μαζί του και την «έφοδο» στο κράτος των μικρομεσαίων στρωμάτων, που υποστήριξαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, ώστε να λάβουν μερίδιο της κρατικής εξουσίας. Από την πλευρά του ο λαοπρόβλητος ηγέτης, χρησιμοποίησε τον κρατικό μηχανισμό, όπως άλλωστε συνέβαινε έως έναν βαθμό και προηγουμένως, για να εδραιώσει την εκλογική του βάση, και όχι με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η συνάντηση της νέας, συνεχώς διευρυνόμενης, σύνθεσης του κρατικού μηχανισμού με τα επικρατούντα ιδεολογικά ρεύματα κατέληξαν σε ένα οξύμωρο φαινόμενο, το οποίο προετοίμασε και την επόμενη φάση, τη δεκαετία του 1990. Αναδύθηκε, δηλαδή, μια κατάσταση όπου οι κρατικοί υπάλληλοι να εμφορούνται, εν πολλοίς, από αντικρατική ιδεολογία, ενώ την ίδια ώρα το αντιπαραγωγικό κράτος-λεβιάθαν σιτίζει εκατομμύρια νυν και πρώην υπαλλήλους του.

Έτσι, αν και κατά τη δεκαετία του 1980 διατηρήθηκε φαινομενικά ένα πατριωτικό πρόσημο, στη συνέχεια οι νέοι προσανατολισμοί θα γίνουν πιο σαφείς και γρήγορα θα βρεθούν σε μια πρωτόγνωρη έξαρση.

Η επέλαση της παγκοσμιοποίησης, μετά την πτώση των καθεστώτων της ανατολικής Ευρώπης, και η πλημμύρα των ευρωπαϊκών κεφαλαίων θα μετατρέψει τη μάζα των οργανικών διανοουμένων και μεγάλο μέρος της δημόσιας διοίκησης σε οπαδούς της μεταεθνικής αλλά και υπερκρατικής εποχής. Αυτήν την περίοδο, το ελληνικό έθνος-κράτος θα δεχθεί συνολικά την εκ των έσω υπαρξιακή του αμφισβήτηση, δηλαδή θα τεθεί ευθέως υπό αίρεση η ίδια η αξία της σύστασής του ως αποτέλεσμα της διαρκούς ελληνικής επανάστασης, με τυπική ημερομηνία γεννήσεως το 1821.

Η αμφισβήτηση, ωστόσο, δεν θα προέλθει μόνον από την αριστερή σκέψη αλλά και από άλλες δύο πηγές, φαινομενικά διαφορετικές μεταξύ τους. Ασφαλώς, τον κυρίαρχο τόνο, τον έδωσε η αριστερή κριτική. Τότε, μάλιστα, στο εσωτερικό ανταγωνισμό της αριστεράς επικρατεί ολοκληρωτικά η «ανανεωτική» πτέρυγα, διεθνιστών ή ευρωπαϊστών, ή και τα δύο μαζί συχνότερα, έναντι των παραδοσιακών. Οι τελευταίοι έβλεπαν την απελευθέρωση από το τουρκικό ζυγό ως συνέπεια του αγώνα του λαϊκού παράγοντα που αναζητούσε ακόμη τη δικαίωσή του, την οποία πλησίασε κατά τη δεκαετία του 1940. Τελικώς, παρά τα όποια απομεινάρια της «λαϊκής γραμμής», τα οποία ανιχνεύονται και σήμερα, η διεθνιστική αντίληψη βγήκε νικήτρια.

Ο διεθνισμός της αριστεράς ήλθε να συναντήσει τις ιδέες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που στο βάθος του ορίζοντα διέκρινε την πλήρη κατάργηση των συνόρων, αλλά και τα κελεύσματα της παγκοσμιοποίησης που οδηγούσαν μέχρι το τέλος της ιστορίας, μαζί με το τέλος των φαντασιακών εθνών και των αναχρονιστικών κρατών.

Το παράδοξο ήταν ότι σε αυτό το σημείο, οι «από τα κάτω» οπαδοί του «παγκοσμίου χωριού» συμμάχησαν με τους «από πάνω» εκπροσώπους του πάλαι ποτέ αστικού χώρου, όπως αυτός είχε ριζικά αναδιαμορφωθεί μετά το 1980. Η πλειοψηφία τους ασμένως δέχθηκε την προοπτική διάχυσης του ελληνικού έθνους-κράτους σε μια ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια οντότητα.

Η σύμπτωση αυτή δεν ήταν τυχαία καθώς τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρρεαν άφθονα και έτσι οι ντόπιες ελίτ - επιχειρηματίες, πολιτικοί και διανοούμενοι- μπορούσαν ανέτως να παίζουν, με το αζημίωτο, το ρόλο του τοποτηρητή, και χωρίς τις ευθύνες που αναλογούν στην κοινωνική τους αποστολή.

Στο πλαίσιο αυτό αγνοήθηκαν επιδεικτικά και απαράδεκτα όλες οι υπαρκτές απειλές, που εκπηγάζουν από τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ενώ το κράτος συνέχιζε να λειτουργεί κατά τρόπο στρεβλό και παρασιτικό. Η επισήμανση αυτή παραμένει καθοριστική για τη διάγνωση των αιτιών της παρούσας κρίσης και της παρατεινόμενης αδυναμίας υπερβάσεώς της. Η ουσιαστική ιδεολογική ήττα των παραδοσιακών αστικών στρωμάτων με την ιδεολογική και πολιτική αποστασία των μελών της, δημιούργησε ένα χάσμα, το οποίο προετοίμασε την κατάβαση σε προχαοτικές συνθήκες.

Θα ήταν ελλιπής, ωστόσο, η ανάλυσή μας, αν στο μέτωπο της αμφισβήτησης του νεοελληνικού έθνους-κράτους δεν συμπεριλαμβάναμε και μια «ψευδονεοβυζαντινή σχολή», η οποία επίσης βλέπει στη σύγχρονη Ελλάδα ένα ιστορικό λάθος. Οι επιφανείς εκπρόσωποί του, εμμένοντας στην αντίληψη ότι ο ελληνισμός μπορεί να ακμάσει μόνον υπό συνθήκες πολυεθνικής αυτοκρατορίας, καταλογίζουν στο ελληνικό έθνος-κράτος κάθε κακοδαιμονία. Δεν ήταν τυχαίο ότι σε αρκετές περιπτώσεις, μέχρι και σήμερα, σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, οι εκπρόσωποι της σχολής αυτής συνεργάζονται με τα άλλα δύο στρατόπεδα. Ούτε συμπτωματικό είναι το ότι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, οι ίδιοι άνθρωποι διατύπωναν ύμνους για το νεο-οθωμανικό άνοιγμα του Ερντογάν.

Οι συνέπειες αυτής της συντονισμένης επίθεσης στις «λίγες άδειες στέρνες», στο ύστατο καταφύγιο της ελεύθερης ελληνικής ιδιοπροσωπίας, είναι ανυπολόγιστες. Η πραγματικότητα παίρνει ήδη της εκδίκησή της. Η εσωτερική κατακρήμνιση και οι απειλητικοί βρυχηθμοί των γειτονικών αναθεωρητισμών αφυπνίζουν, αλλά μόνον μερικώς, ένα υπνωτισμένο έθνος, καθώς αυτό αιωρείται στο χείλος της ιστορικής αβύσσου. Θα προλάβουμε άραγε τον καιρό ή αυτός θα μας καταπιεί;

Για να αλλάξει η ρότα προς τον όλεθρο, πρέπει τώρα να δούμε ξανά διαφορετικά τον εαυτόν μας και τον τόπο μας. Το κομμάτι γης που ακόμη είναι Ελλάδα, μαζί με την ελεύθερη Κύπρο, είναι τα τελευταία απομεινάρια του ελληνισμού. Αυτή τη γη πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού· δεν υπάρχει άλλη, και χωρίς αυτή δεν θα υπάρχει κι ελληνισμός. Χωρίς τόπο, δεν υπάρχει και λόγος. Είναι, πράγματι, επώδυνο να απαλλαχθούμε από τις ψευδαισθήσεις δεκαετιών που παραμόρφωσαν τα κριτήρια της αλήθειας. Οφείλουμε ωστόσο, για να έχουμε μέλλον, να πιάσουμε το νήμα της ιστορίας από την αρχή.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Αφύπνιση" Λάρισας, τ. Νοεμβρίου

από το «sotiriosdemopoulos.blogspot.gr» μέσω του «monaxeros.blogspot.gr»

του Αλέξανδρου Ζέρβα

«Μία επιτυχημένη προσπάθεια αρκεί» τόνιζε πρώην πράκτορας της CIA μιλώντας σε ντοκιμαντέρ σχετικά με τις 638 αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας κατά του Φιντέλ Κάστρο.

Τώρα λοιπόν που τα βαθιά γηρατειά έφεραν εκείνο για το οποίο είχαν εξαπολύσει λυσσώδη σταυροφορία επί πέντε δεκαετίες οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίας, κανείς δεν περίμενε να γίνει δημοσίως μια ψύχραιμη αποτίμηση της διαδρομής και του έργου του Κουβανού ηγέτη.

Κάπως έτσι έχουμε δει κι ακούσει διάφορους σε διεθνές επίπεδο να τον χαρακτηρίζουν «τύραννο», «δυνάστη του κουβανικού λαού», «κατάλοιπο του Ψυχρού Πολέμου».

Μεταξύ αυτών και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ώρα που αποκαλούσε το Φιντέλ Κάστρο «κτηνώδη δικτάτορα», δεν έκανε τον κόπο να εξηγήσει πώς στην «υπέροχη αμερικάνικη δημοκρατία» κατάφερε ο ίδιος να εκλεγεί Πρόεδρος, παρότι έλαβε πάνω από δύο εκατομμύρια λιγότερες ψήφους από την αντίπαλό του.

Ούτε προφανώς αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επί δεκαετίες εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι...
Αμερικάνοι πολίτες επισκέπτονταν την Κούβα του Κάστρο, προκειμένου να επωφεληθούν από το εξαιρετικό επίπεδο του συστήματος υγείας που υπάρχει εκεί.

Έχει επιπλέον πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε κατά πόσο πραγματικά είχε ο Φιντέλ Κάστρο την αντίληψη εκπροσώπου τυραννικού καθεστώτος: τη δεκαετία του 90, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την ένταση του εμπάργκο από τις ΗΠΑ, η κουβανέζικη κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια οριακή κατάσταση, καθώς υπήρξε έλλειψη τροφίμων κι άλλων αγαθών.

Ως αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 1994 αρκετά βίαιες διαδηλώσεις στην Αβάνα.

Πολλές υπήρξαν τότε οι εισηγήσεις από κυβερνητικά στελέχη προς το Φιντέλ Κάστρο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να δοθεί μια αναλόγως δυναμική απάντηση, προτείνοντας ακόμη και την ενεργοποίηση του στρατού.

Ο ίδιος, αφού απέρριψε ασυζητητί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επέλεξε να κατέβει ο ίδιος, χωρίς συνοδεία, προκειμένου να συνομιλήσει με τους διαδηλωτές.

Ο θρύλος λέει πως μετά από μια πολύωρη κι έντονη συζήτηση (με τον Κάστρο να παραδέχεται ενώπιον χιλιάδων Κουβανών σοβαρά λάθη του) πολλοί από τους διαμαρτυρόμενους έφυγαν με δάκρυα στα μάτια. Ακόμη βέβαια κι αυτό το τελευταίο να μην ισχύει, και μόνο η αντιπαραβολή με την αντίδραση άλλων «δημοκρατικών» ηγετών σε ανάλογες περιστάσεις αρκεί για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Σε κάθε περίπτωση, πολλά έχουν ειπωθεί (κι ακόμη περισσότερα αναμένεται να ειπωθούν) για το επίπεδο διαβίωσης στην Κούβα, την πορνεία, το καθεστώς των δημοκρατικών ελευθεριών.

Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, η εν λόγω κριτική (στο βαθμό που είναι καλόπιστη) μάλλον έχει και βάση.

Άλλωστε κι ο ίδιος ο Κάστρο παραδέχτηκε επανειλημμένα πως η Επανάσταση έχει αρκετά βήματα να κάνει.

Επειδή όμως ζούμε σε μια εποχή εμφατικής κατάρρευσης των καπιταλιστικών μύθων, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το περίσσιο θράσος με το οποίο ρίχνουν το ανάθεμα διάφοροι μεγαλοσχήμονες.

Γιατί, μπορεί η Κούβα του Κάστρο να μην έγινε ποτέ «κοινωνία της αφθονίας», όπως υποτίθεται θα γίνονταν οι δυτικές, όμως, παρότι ζούσε σε καθεστώς σκληρού εμπάργκο, ποτέ δεν είδε ανθρώπους να πεθαίνουν στο δρόμο από την πείνα.

Δεν είδε αποκλεισμούς από κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως η υγεία κι η παιδεία, ούτε εκείνες τις κοινωνικές ανισότητες που παρατηρούνται στις σημερινές ανεπτυγμένες κατά τ’ άλλα οικονομίες.

Σε τελική ανάλυση, η όλη αυτή κουβέντα μάλλον έχει ελάχιστη σημασία.

Όσο κι αν τα διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν να βάζουν την ταμπέλα του «αμφιλεγόμενου» στο Φιντέλ Κάστρο, δε θα μπορούν να αμφισβητήσουν το γεγονός ότι ανέτρεψε ένα σκληρό δικτατορικό καθεστώς που είχε μετατρέψει την Κούβα σε «κέντρο επιχειρήσεων της μαφίας».

Ούτε μπορούν σοβαρά να αμφισβητήσουν ότι, μέσα από όλες τις αντιξοότητες αλλά και τις αντιφάσεις μιας εκ των πραγμάτων απρόβλεπτης μεταβατικής διαδικασίας, συνέβαλε καθοριστικά στο να δημιουργηθεί (σύμφωνα και με τον Εντουάρντο Γκαλεάνο) «η λιγότερο άδικη κοινωνία της Λατινικής Αμερικής».

Μετά από όλα αυτά, κι έχοντας ο ίδιος πλήρη αντίληψη ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή είχε την έμπρακτη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του κουβανέζικου λαού, μπορούσε βάσιμα να ελπίζει ότι τελικά η Ιστορία θα τον δικαιώσει.

από το «tvxs.gr»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΑΘΑΚΗ+ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 20.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ !!!

Προσπαθούν να χαρίσουν 20.000.000 ευρώ σε ξενοδοχείο, παρ’ ότι επί Υπουργίας Μηταράκη, μετά από τρεις ελέγχους, είχε απορριφθεί η επιδότησή του, γιατί ο επιχειρηματίας είχε παρουσιάσει ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία που αφορούσαν την ίδια συμμετοχή του κατά το στάδιο της υπαγωγής επένδυσής του στον αναπτυξιακό νόμο !!!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Χανίων απέστειλαν στον Πρόεδρο του και ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο ατράνταχτα στοιχεία, που υποκρύπτουν σκανδαλώδη έννοια υπέρ μεγαλοξενοδόχου της περιοχής!

Μόλις περιήλθαν σε γνώση του Νίκου Νικολόπουλου τα στοιχεία ο ανεξάρτητος βουλευτής προέβη στην ακόλουθη, αποκαλυπτική δήλωση:

Αντί ν’ αποτελεί αντικείμενο Εισαγγελέα, επιβραβεύεται κιόλας ένα διαφαινόμενο σκάνδαλο, που λέγεται ότι καταβάλλεται προσπάθεια να «ξεπλυθεί» και να νομιμοποιηθεί με «φωτογραφική» τροπολογία στη Βουλή, που πρόκειται σήμερα να τύχει επεξεργασίας από τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, προσπαθούν κάποιοι να χαρίσουν 20 εκ. ευρώ σε ξενοδοχείο, παρ’ ότι επί Υπουργίας Μηταράκη, μετά από τρεις ελέγχους, είχε απορριφθεί η επιδότησή του, γιατί ο επιχειρηματίας είχε παρουσιάσει ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία που αφορούσαν την ίδια συμμετοχή του κατά το στάδιο της υπαγωγής επένδυσής του στον αναπτυξιακό νόμο.

Πολύ θα ήθελα να πιστέψω ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μία διακομματική συμπαιγνία. Εύχομαι δε, να είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι κατάγονται από τα Χανιά ο αρμόδιος Υπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης….

Ας σημειωθεί ότι εισηγητές στην Διαρκή Επιτροπή είναι η Αναστασία Γκαρά και ο Χρήστος Σταικούρας. Ειδικώς ο δεύτερος, ως πρώην Υπουργός Οικονομικών, είναι βέβαιο ότι γνωρίζει την περίπτωση και ομολογώ ότι «έχω την περιέργεια να πληροφορηθώ το περιεχόμενο της εισήγησής του.

Είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι τρεις έλεγχοι που έγιναν επί Υπουργίας τους; Ποια σκοπιμότητα υπαγορεύει σήμερα την έγκριση, στην ουσία, μιας επένδυσης που είχε απορριφθεί για λόγους, που συνιστούν κιόλας την παρέμβαση Εισαγγελέα;»

Ο ν. 3299/2004 αναφέρει ότι σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή αποσιώπησης τέτοιων στοιχείων, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στο αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή στη με διαφορετικούς όρους υπαγωγή ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του, έργο απεντάσσεται και επιστρέφει η ενίσχυση.

Στο άρθρο 19,1,β τροποποιείται το ανωτέρω όσον αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμέτοχης. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον κατά το στάδιο υλοποίησης της επένδυσης συντελεστεί νόμιμη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, και ανεξάρτητα αν κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης προσκομίσθηκαν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή αποσιωπήθηκαν τέτοια στοιχεία τότε το έργο ολοκληρώνεται και επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 10% της ενίσχυσης αντί για απένταξη και επιστροφή του συνόλου αυτής.

Τίθενται τα εξής ερωτήματα:

1. Στην περίπτωση που φορέας έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία που δεν αφορούν την ίδια συμμετοχή, για παράδειγμα ψευδές ειδικό δικαιολογητικό προκειμένου να υπαχθεί στο επενδυτικό νόμο και κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης προσκομίσει το νόμιμο δικαιολογητικό (το οποίο προφανώς εκδόθηκε μετά την υπαγωγή), γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσει διαφορετικά και να απενταχθεί κατά τα οριζόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο;

2. Ποιος ή ποιοι επωφελούνται από αυτή τη ρύθμιση? Μήπως είναι ένας.

3. Υπάρχει εικόνα για τη δημοσιονομική επίπτωση? Από τη μια πλευρά συμφωνά με τον ισχύοντα νόμο επιστρέφονται εκατομμύρια ή δεν δίνονται επειδή διαπιστώνεται από ελεγκτικούς μηχανισμούς η «απάτη» και από την άλλη πληρώνονται εκατομμύρια σε επενδυτικούς φορείς που έχουν προσκομίζει ψευδή η παραπλανητικά στοιχεία.

4. Είναι σε γνώση του Υπουργού πόσα επενδυτικά σχέδια απορριφθήκανε κατά το στάδιο της αξιολόγησης, ακριβώς επειδή δεν τεκμηριώνανε με τα προσκομισθέντα στοιχεία τους επαρκή ίδια συμμετοχή? Έπρεπε να προσκομίσουν ψεύδη ή παραπλανητικά στοιχεία?

5. Είναι δυνατόν η απάτη κατά του δημοσίου με προσκόμιση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων να ανταμειφθεί από την πολιτεία αντί να σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα?... γιατί περί ανταμοιβής πρόκειται αφού αντί για απένταξη επιβάλλεται πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ( σελ 15) «βαπτίζονται» τα ψευδή η παραπλανητικά στοιχεία ως έλλειψη στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής κατά το στάδιο της υπαγωγής και σημειώνεται ότι με την ρύθμιση αυτή εναρμονίζονται οι ν.3299/2004 και 3908/2011 με τον 4399/2016. Μα στο άρθρο 23 παρ. 4 του 4399/2016 ορίζονται ακριβώς τα ίδια….

Υποβολή ψευδών και παραπλανητικών στοιχείων οδηγεί σε όλους τους επενδυτικούς νόμους σε απένταξη…

Υπάρχουν και άλλες φωτογραφικές ρυθμίσεις....

Πρόταση: Μήπως θα ήταν καλύτερο να προστεθεί στην ανωτέρω διάταξη ότι η ευνοϊκή ρύθμιση στο άρθρο 19,1,β, δεν αφορά τις περιπτώσεις όπου προκειμένω να τεκμηριωθεί η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής προσκομίσθηκαν ψευδή η παραπλανητικά στοιχεία και ότι αφορά μόνο την απλή έλλειψη στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής κατά το στάδιο της υπαγωγής ή ολική απάλειψη της ρύθμισης;

πηγή

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις…».
Καβάφης
Αυτοί οι στίχοι του Καβάφη ταιριάζουν απόλυτα στον παλιό «αριστεριστή» και μανιακά αυτό-εξευτελιζόμενο, Γιάννη Μηλιό…
Ο Γιάννης Μηλιός ξεκίνησε την πολιτική του …καριέρα από τη Β΄ Πανελλαδική ( αριστερό ρεύμα του ΚΚΕεσ.).

Μια πτέρυγα του «ρεύματος» δημιούργησε το «Σχολιαστή»: Η μαγιά των διαβόητων «Ιών»…

Ο Γιάννης Μηλιός συνέχισε «μοναχικός» με το τριμηνιαίο περιοδικό «Θέσεις»…

Πολύ γρήγορα απόκτησε προσβάσεις στο ΠΑΣΟΚ: Δρούσε στα «μετόπισθεν» του Άκη και του Αρσένη…

Κατόπιν βρέθηκε στα «ανώγια» του ΣΥΡΙΖΑ: Υψηλόβαθμο στέλεχος και μάλιστα υπεύθυνος της Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ…

Μέχρι το Μάρτιο του 2013 ήταν προεδρικότερος του Προέδρου…

Δεν του έγιναν κάποια «χατίρια», …εξαργυρώσεις για τη φανατική προεδρικότητά του, και θύμωσε, αδειάζοντας τον Τσίπρα…

Διαβάστε σχετικό σχόλιο εδώ:
http://resaltomag.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2402.html

Και από τη «ρήξη» της …καρέκλας στη νέα συγκόλληση: Πρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Αθηνών!!!

Ο καυγάς για το πάπλωμα, λοιπόν…

Ο «αριστερίστικος» αμοραλισμός στους πιο αποκρουστικούς και αηδιαστικούς μορφασμούς…

Ο Καβάφης τέτοιους τύπους αριβιστών θα είχε υπόψη του, γράφοντας τους παραπάνω στίχους…

πηγή

«Πέθανε ο φίλος μου, ο έμπιστος μου, που με συμβούλευε, εκείνος που μου τηλεφωνούσε ανά πάσα στιγμή για να συζητήσουμε για την πολιτική, το ποδόσφαιρο, το μπέιζμπολ. Ποτέ δεν έκανε λάθος, για μένα ο Φιδέλ ήταν και θα είναι αιώνιος, ο μοναδικός, ο μεγαλύτερος. Η καρδιά μου πονάει, γιατί ο κόσμος χάνει των σοφότερο όλων.
Δεν μπορεί ο καθένας να θάψει μία δικτατορία και να αμφισβητήσει αντιμετωπίζοντας την αμερικανική αυτοκρατορία.

Δεν μπορεί ο καθένας να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό σε ένα χρόνο. Δεν μπορεί o καθένας να χαμηλώσει την παιδική θνησιμότητα από 42% σε 4%.

Δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει περισσότερους από 130.000 γιατρούς, εξασφαλίζοντας 1 γιατρό για κάθε 130 άτομα, με το υψηλότερο ποσοστό των γιατρών ανά κάτοικο στον κόσμο.

Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ιατρική σχολή του κόσμου, με 1500 ξένους γιατρούς ανά έτος και 25.000 απόφοιτους ιατρικών σχολών από 84 χώρες.

Δεν μπορεί ο καθένας να στέλνει περισσότερους από 30.000 γιατρούς να εργάζονται σε περισσότερες από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο, σε περίπου 600.000 αποστολές.

Δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει την μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής, χωρίς παιδικό υποσιτισμό.

Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να δημιουργήσει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής, χωρίς το πρόβλημα των ναρκωτικών.

Δεν μπορεί ο καθένας να πετύχει 100% σχολική εκπαίδευση.

Δεν μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει στη χώρα του χωρίς να δει ένα παιδί να κοιμάται στο δρόμο.

Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να παρουσιάσει τη μόνη χώρα στον κόσμο που συναντά την οικολογική βιωσιμότητα.

Δεν μπορεί ο καθένας να επιτυγχάνει για το λαό του 79 χρόνια προσδόκιμο ζωής.

Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει εμβόλια κατά του καρκίνου.

Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να έχει τη μόνη χώρα που εξαλείφθηκε η μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί του ιού HIV.

Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια στη Λατινική Αμερική.

Δεν μπορεί ο καθένας να έχει δεχθεί πάνω από 600 απόπειρες κατά της ζωής του και 11 πρόεδροι των ΗΠΑ να προσπαθούν να τον ανατρέψουν.

Δεν μπορεί ο καθένας να επιβιώνει μετά από 50 χρόνια αποκλεισμού και οικονομικού πολέμου.

Δεν μπορεί ο καθένας να φτάνει τα 90 του χρόνια, με πολύ εξέχουσα θέση στην παγκόσμια ιστορία.

Αγαπήθηκε από εκατομμύρια. Παρεξηγήθηκε από πολλούς άλλους. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανείς, είναι να τον αγνοήσει».

Ντιέγκο Μαραντόνα

Τι είναι τα ελληνικά να τα ξεχάσετε κύριε υπουργέ;

Διαβάζουμε την εξής καταπληκτική είδηση: «Εκ των προτέρων “συγγνώμη” για τα ελληνικά του ζήτησε ο νέος Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου ο οποίος κάνει πρεμιέρα στη Βουλή με το κατεπείγον νομοσχέδιο για την απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων. Με την έναρξη της διαδικασίας ο κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος ως γνωστόν έμενε μόνιμα στις Η.Π.Α και ήταν καθηγητής Οικονομικών στο Bard College στη Νέα Υόρκη έκρινε σκόπιμο να ζητήσει συγγνώμη για τα όποια λεκτικά λάθη θα έκανε λέγοντας: “Τα ελληνικά μου δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι μιας και είχα εκτεταμένη παραμονή στις Η.Π.Α. Τα ελληνικά τα χρησιμοποιούσα μόνο όταν ήθελα να μαλώσω τα παιδιά μου”.

Τι λέτε κύριε υπουργέ; Και τι είναι τα ελληνικά να τα ξεχάσετε; Κόρν φλέικς το πρωί ή... τσίλι μπέργκερ για μεσημεριανό; Τι πάει να πει ξεχνάω τα ελληνικά αλλά έρχομαι για να υπηρετήσω την πατρίδα από τη θέση του υπουργού;

Έχουμε τον Τσακαλώτο που δεν καταλαβαίνεις... Χριστό με τα σπασμένα ελληνικά του. Έχουμε τώρα και τον Παπαδημητρίου να μην ξέρει τη μητρική του γλώσσα και να μιλάει μισά αγγλικά και μισά ακαταλαβίστικα; Τι θα γίνει δηλαδή στο υπουργικό συμβούλιο; Θα μιλάνε αγγλικά αλλά δεν θα καταλαβαίνει ο Τσίπρας;

Είναι αυτή εικόνα μιας ελληνικής κυβέρνησης να μη μιλάνε οι βασικοί υπουργοί της καλά ελληνικά για να μπορούμε όλοι να συνεννοηθούμε; Που θα πάει αυτή η κατάσταση με κάτι απίθανους τύπους που γίνονται υπουργοί και χρειάζονται το Google Translate κάθε φορά που μιλάνε; Εδώ τα ελληνικά διδάσκονται σε σειρά από χώρες και στην ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν;

Έλεος!

πηγή

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Με την κυκλοφορία των μετρητών τα έχει βάλει η κυβέρνηση θεωρώντας ότι αν τα περιορίσει περιορίζει τη φοροδιαφυγή, και φέρνει το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα που στοχεύει να αποθαρρύνει με κάθε τρόπο τη χρήση μετρητών. Μάλιστα όχι μόνο βασίζει το αφορολόγητο στη χρήση καρτών, αλλά επιβάλλεται φόρος 22% σε όσους δεν χρησιμοποιούν όσο πρέπει τις κάρτες τους... Τα μετρητά θα γίνουν «ακριβότερα» από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, σπανιότερα και πιο πολύτιμα και θα επιτρέπεται να διακινούνται μόνο μέχρι τα 500 ευρώ ανά συναλλαγή.

Με τον τρόπο αυτό, ο νέος νόμος αποσκοπεί να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο τα μετρητά μέσα στις τράπεζες περιορίζοντας την κινητικότητά τους από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Ταυτόχρονα δημιουργεί δεδομένα –την κίνηση των καρτών- για να αποκτήσει μια ρεαλιστική εικόνα για τα εισοδήματα των πολιτών, τα οποία θα μπορεί σε δεύτερο χρόνο να αντιπαραβάλει με τα επίσημα εισοδήματα που δηλώνονται και έτσι να εντοπίσει πιθανά μη δηλωμένα εισοδήματα που αποκρύπτονται.

Με τη λογική ότι όσο λιγότερα μετρητά κυκλοφορούν τόσο λιγότερες ευκαιρίες δίνονται στη φοροδιαφυγή, τελικά «τιμωρείται» η χρήση μετρητών –αφού δεν μετρούν στο αφορολόγητο- και επιβραβεύεται η χρήση καρτών.

Οι ρυθμίσεις για την επέκταση του πλαστικού χρήματος, φέρνουν ανατροπές, τόσο στις καθημερινές συναλλαγές των φορολογουμένων, όσο και στο καθεστώς των αποδείξεων, αφού μόνο με τις πληρωμές μέσω καρτών χτίζεται το αφορολόγητο.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που προέκυψε έπειτα από διαβούλευση με τους δανειστές, βρίσκεται πλέον προ των πυλών της Βουλής, προκειμένου να ψηφιστεί στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της διακίνησης «µαύρου» χρήµατος.

Τι φέρνει το τελικό κείμενο
Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αντίστοιχη πρόταση που είχε υποβληθεί στους δανειστές από τουπουργείο Οικονομικών τον περασμένο Ιούλιο. Οι αλλαγές αφορούν τόσο στις κλίµακες για τα ποσοστά δαπάνης µε πλαστικό χρήµα για το «χτίσιµο» του αφορολόγητου ορίου, το ύψος των δαπανών που θα µπορούν να πραγµατοποιήσουν οι καταναλωτές µε µετρητά, το πρόστιµο που θα πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ενηµερώνουν τους καταναλωτές ότι διαθέτουν ή όχι µηχανήµατα αποδοχής καρτών, οι επιπλέον φόροι που θα καταβάλουν οι καταναλωτές σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούµενες δαπάνες.

Ειδικότερα:
Οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 500 ευρώ θα πραγματοποιείται -από την ψήφιση του νοµοσχεδίου και µετά- αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση πλαστικού χρήµατος ή µέσω e-banking.

Οι φορολογούµενοι µε ετήσια εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ θα πρέπει να πραγµατοποιούν το 10% των αγορών τους µε πλαστικό χρήµα για να διατηρούν ακέραιο το ποσό της µείωσης του φόρου των 2.100 ευρώ. Αντίστοιχα, όσοι έχουν εισοδήµατα από 10.001 έως 30.000 θα πρέπει να πραγµατοποιούν το 15% των δαπανών τους µε πλαστικό χρήµα, ενώ για εισοδήµατα άνω των 30.000 ευρώ το ποσοστό θα πρέπει να φτάνει το 20%. Ετσι επαγγελματίες και νοικοκυριά θα έχουν ισχυρό κίνητρο να ζητούν αποδείξεις για την παραμικρή δαπάνη προκειμένου να αυξήσουν τα έξοδά τους και να περιορίσουν τον τελικό φόρο και η χρήση μετρητών θα γίνεται «ακριβότερη».

Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το απαιτούµενο ποσό αποδεικτικών συναλλαγών µε πλαστικό χρήµα, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται επιπλέον φόρος µε συντελεστή 22%. Για παράδειγµα, µισθωτός µε ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ θα πρέπει να πραγµατοποιήσει δαπάνες ύψους 3.000 ευρώ µε κάρτες ή άλλο ηλεκτρονικό µέσο για να «χτίσει» αφορολόγητο όριο. Εάν κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους µόνο 1.000 ευρώ, τότε για τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ που υπολείπονται θα καταβάλει επιπλέον φόρους ύψους 440 ευρώ.

Οι συγκεκριµένοι συντελεστές θα ισχύουν και για όσους πολίτες εξαιρεθούν από το µέτρο της υποχρεωτικής χρήσης του πλαστικού χρήµατος, οι οποίοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ανάλογα ποσά µε τις χάρτινες αποδείξεις.

-Εξαιρούνται της υποχρεωτικής χρήσης του πλαστικού χρήµατος για το «χτίσιµο» του αφορολόγητου ορίου οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, όσοι δηµόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί υπηρετούν σε κρατικές υπηρεσίες που βρίσκονται στο εξωτερικό, όσοι υπηρετούν στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και όσοι διαµένουν σε οίκους ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα και οι φυλακισµένοι.

Ιατρικές και νομικές υπηρεσίες
Οι ιατρικές δαπάνες θα συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό του ποσού µείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση πλαστικού χρήµατος.

Οι δαπάνες που πραγµατοποιεί ένας πολίτης για τη λήψη νοµικών υπηρεσιών θα λογίζονται για το «χτίσιµο» του αφορολόγητου ορίου εφόσον ξεπερνούν αθροιστικά τα 500 ευρώ ετησίως και έχουν καταβληθεί µε τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου.

Και πρόστιμα
Οι επαγγελµατίες που δεν θα αποδέχονται πληρωµές µέσω καρτών θα πρέπει να το αναγράφουν σε εµφανές σηµείο στην είσοδο του καταστήµατος και στο ταµείο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται πρόστιµο 1.000 ευρώ.

Οι καταναλωτές και οι Ενώσεις Καταναλωτών έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονοµίας επιχειρήσεις που δεν αναγράφουν εµφανώς ότι δεν δέχονται κάρτες.

http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/749832/kaneis-analipsi-apo-to-atm-etoimasoy-na-pliroseis-xaratsi#ixzz4RNLGL3CX

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget