1/2/2014 - 1/3/2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΑΜΕ!

Με χρυσά κονδύλια από το ΥΠΕΞ η χρηματοδότηση.

Διόρισε τον Ρόντος και ο Ρόντος έδινε λεφτά στην παπανδρεϊκή ΜΚΟ!

ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ!

Επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου, το κράτος χρηματοδότησε το (έχον και την ιδιότητα της ΜΚΟ) ΙΣΤΑΜΕ με 413.399 ευρώ για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας» (!), με υπογραφή του διευθυντή τής τότε νεοσύστατης ΥΔΑΣ, Αλεξ Ρόντου. Οι ελεγκτές ζητούν την επιστροφή χρημάτων που δεν δικαιολογούνται από τα παραστατικά…

Η έκθεση ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013, γεγονός που αυτόματα εγείρει ερωτήματα για την αξιοποίησή της από την παρούσα πολιτική ηγεσία, δηλαδή τον υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς τα ευρήματα τέθηκαν σε γνώση της υφισταμένης του υπηρεσίας

Με «χρυσά» κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών χρηματοδοτήθηκε το ΙΣΤΑΜΕ, που -εκτός από ερευνητικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ- είναι και ΜΚΟ! Το 2002, οπότε και τοποθετήθηκε ο εκλεκτός του Γιώργου Παπανδρέου, Αλεξ Ρόντος, στη θέση του διευθυντή της νεοσύστατης τότε ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας), υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της υπηρεσίας αυτής και του ΙΣΤΑΜΕ, για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας» συνολικού προϋπολογισμού 413.399 ευρώ και συμμετοχή της ΥΔΑΣ κατά 75%. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 18 μήνες, από τις 30/9/2002 μέχρι τις 30/3/2004, έτος κατά το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλ. Ρόντος ανέλαβε χρέη συμβούλου του τότε προέδρου της Γεωργίας, Μιχαήλ Σαακασβίλι.

Εμπιστευτική έκθεση ελέγχου εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, που φέρνει σήμερα στο φως η «Κ.Ε.», αποκαλύπτει ότι το ΙΣΤΑΜΕ, με βάση τα παραστατικά που προσκόμισε, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τα 340.400 από τα 413.399 ευρώ της χρηματοδότησης του προγράμματος. Επιπλέον, οι ελεγκτές από την εξέταση των φακέλων δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν το πρόγραμμα τελικά ολοκληρώθηκε. Κατέληξαν, ως εκ τούτου, ότι η ΜΚΟ πρέπει να επιστρέψει στην ΥΔΑΣ 199.445 ευρώ!

Ευρήματα

Τα ευρήματα της έρευνας είναι ενδεικτικά της απόλυτης παρεκτροπής που χαρακτήριζε τις χρηματοδοτήσεις των πάσης φύσεως ΜΚΟ. Φαίνεται ότι τελικά «λεφτά υπήρχαν» για τους εκλεκτούς, ακόμη κι αν επρόκειτο να οδεύσουν στη μακρινή Γεωργία!

Αναλυτικά, στις 26/10/2012 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών και της ΥΔΑΣ για τη διενέργεια οικονομικού και λογιστικού ελέγχου σε ανοιχτά προγράμματα της ΥΔΑΣ με διάφορες ΜΚΟ. Η έκθεση ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013, γεγονός που αυτόματα εγείρει ερωτήματα για την αξιοποίησή της από την παρούσα πολιτική ηγεσία, δηλαδή τον υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς τα ευρήματα τέθηκαν σε γνώση της υφισταμένης του υπηρεσίας.

Οι ελεγκτές, στην έκθεση ελέγχου για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας», δηλώνουν ρητά ότι η ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΥΔΑΣ βαρύνει αποκλειστικά την υπηρεσία και τη διοίκηση του ΙΣΤΑΜΕ.

* Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου του προγράμματος, η σύμβαση μεταξύ ΙΣΤΑΜΕ-ΥΔΑΣ υπογράφηκε στις 30/8/2002, με υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπουργική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της πρώτης δόσης (155.000 ευρώ) υπεγράφη ενάμιση μήνα πριν από τη σύμβαση, δηλαδή στις 12/7/2002!

* Στο φάκελο περιλαμβάνεται έγγραφο από στέλεχος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας στο οποίο αναφέρεται ότι «μέχρι και την 6η/12/2007 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εξαιτίας οφειλών προς το εξειδικευμένο προσωπικό από τη Γεωργία». Επίσης, σημειώνεται ότι «ακόμη και με πρόσκληση του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, ο γενικός διευθυντής της ΜΚΟ -ο οποίος στο πλαίσιο του προγράμματος όφειλε να μεταβεί στη Γεωργία- δεν το έκανε ποτέ…».

Οι ελεγκτές, στην έκθεση ελέγχου για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας», δηλώνουν ρητά ότι η ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΥΔΑΣ βαρύνει αποκλειστικά την υπηρεσία και τη διοίκηση του ΙΣΤΑΜΕ Οι ελεγκτές, στην έκθεση ελέγχου για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας», δηλώνουν ρητά ότι η ευθύνη για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από την ΥΔΑΣ βαρύνει αποκλειστικά την υπηρεσία και τη διοίκηση του ΙΣΤΑΜΕ Υπογραμμίζουμε εδώ ότι αντικείμενο του έργου ήταν η αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας με παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα: σε νομικό πλαίσιο (κανονισμός Βουλής), οργανωτικό-λειτουργικό πλαίσιο, αυτοματοποίηση εργασιών του Κοινοβουλίου.

* Ο έλεγχος διαπιστώνει ότι τα υποβληθέντα παραστατικά αποτελούν φωτοτυπίες επικυρωμένων αντιγράφων και όχι επικυρωμένα αντίγραφα των παραστατικών. Ακόμη και στην περίπτωση των αντιγράφων, στην κατηγορία δαπανών «Ανθρώπινο δυναμικό», μεγάλο μέρος των παραστατικών είναι μη επικυρωμένα από δικηγόρο.

* Το ΙΣΤΑΜΕ δεν μεταφράζει επίσημα τα παραστατικά που υποβάλλονται σε ξένη γλώσσα, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο.

* Στο φάκελο περιλαμβάνεται σύμβαση ανάμεσα στο ΙΣΤΑΜΕ και σε ΜΚΟ ονόματι ΙΑΣΩΝ. Η έδρα της ΙΑΣΩΝ δεν αποσαφηνίζεται από τα έγγραφα ούτε και αναγράφεται στη σύμβαση. Εντούτοις, βρέθηκαν παραστατικά τα οποία την ίδια μέρα φέρουν διαφορετικές διευθύνσεις!

* Διαπιστώθηκε ότι στον απολογισμό του προγράμματος κατονομάζονται πέντε κατηγορίες δαπανών οι οποίες περιλαμβάνουν έξοδα για παρεμφερή είδη, δηλαδή εκτυπώσεις, γραφική ύλη κ.λπ. Ο προϋπολογισμός του έργου προέβλεπε 12.500 ευρώ για «Αναλώσιμα και προμήθειες», 12.000 ευρώ για «Τρέχοντα έξοδα», περίπου 9.000 για «Αλλες δαπάνες», 17.893 για «Μη προβλέψιμες δαπάνες» και 37.575 για «Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της ΜΚΟ».

* Στο φάκελο δεν περιλαμβάνονται συμβάσεις για την πλειονότητα του ανθρώπινου δυναμικού που δηλώνει η ΜΚΟ ότι απασχολήθηκε στο έργο. Βρέθηκαν μόνο για τρία άτομα τη στιγμή που η εγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ ΙΣΤΑΜΕ-ΥΔΑΣ περιλάμβανε δαπάνες για ανθρώπινο δυναμικό ύψους 259.000 ευρώ!

Τα παραστατικά της μισθοδοσίας είναι στην πλειονότητά τους μη υπογεγραμμένα από τους παραλήπτες (!), καθώς επίσης και μη επικυρωμένα από δικηγόρο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις αναφορικά με την ιδιότητα των συνεργατών και την απόδοση των φόρων των αμοιβών τους.

Προσκομίζονται αποδείξεις των ΜΚΟ (ΙΣΤΑΜΕ, ΙΑΣΩΝ, γεωργιανή ΜΚΟ) ύψους 97.550 ευρώ για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η καταβολή φόρων, είτε υπάρχει ελλιπής τεκμηρίωση της αιτιολογίας της απόδειξης δαπανών είτε δεν υπογράφεται από τον αναφερόμενο η είσπραξη του ποσού είτε λείπουν οι συμβάσεις ανάμεσα στους υπογράφοντες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση ελέγχου, το ΙΣΤΑΜΕ δεν έχει υπογράψει σύμβαση με τη γεωργιανή ΜΚΟ «Association of Administration Develop-ment & Management of Human Resour-ces».

* Στην κατηγορία δαπάνης «Εξοπλισμός» εντοπίζεται ποσό 8.454 ευρώ που αφορά δαπάνες εξοπλισμού για τις οποίες προσκομίζονται τιμολόγια επί πιστώσει ή πραγματοποιείται πληρωμή με μεταχρονολογημένη επιταγή, συνεπώς δεν βεβαιώνεται.

Οι εκτιμητές διαπίστωσαν παραστατικό 687 ευρώ που αφορά αγορές επίπλων και δεν σχετίζεται με τη ΜΚΟ, καθώς αναφέρει άλλο αγοραστή, άλλη διεύθυνση προορισμού. Επίσης, η πληρωμή γίνεται με κάρτα οπότε δεν δύναται να βεβαιωθεί.

Προσκομίζεται γεωργιανό έγγραφο για 3.200 ευρώ το οποίο δεν μεταφράζεται πλήρως, αφορά εξοπλισμό (computer, printer, fax κ.λπ.) και περιγράφει έξοδα της γεωργιανής ΜΚΟ με την οποία δεν έχει υπογραφεί σύμβαση!

Καταγράφονται και άλλες ανεξήγητες δαπάνες για «εξοπλισμό». Εντοπίζονται άσχετα με το πρόγραμμα παραστατικά: 1.066 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικών ειδών, 153 ευρώ για επέκταση τηλεφωνικού κέντρου, 11.800 για σιδηροκατασκευές. Μικρότερα ποσά δαπανώνται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος!

* Στις δαπάνες για «Αναλώσιμα και προμήθειες», 1.297 ευρώ αφορούν έξοδα για τα οποία προσκομίζονται τιμολόγια επί πιστώσει και δεν βεβαιώνεται η πληρωμή τους.

Σε άλλες περιπτώσεις τα ίδια παραστατικά εντοπίζονται να έχουν υποβληθεί σε δυο διαφορετικές κατηγορίες δαπάνης. Ταυτόχρονα κατά την εξέταση των στοιχείων προκύπτουν γεωργιανά έγγραφα για εξοπλισμό και αναλώσιμα, αξίας 3.548, της γεωργιανής ΜΚΟ με την οποία δεν υπάρχει σύμβαση!

Εμφανίζονται παραστατικά για έξοδα ύψους 4.521 ευρώ χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο είδος των αγορών που αφορούν, ενώ σε άλλα τιμολόγια δεν αναφέρεται πουθενά ο αγοραστής ή ο παραλήπτης.

* Στην κατηγορία «Ταξίδια και διαμονή» εντοπίζονται δαπάνες ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων για τις οποίες δεν υπάρχουν τα προβλεπόμενα αποδεικτικά (τιμολόγια, επιβεβαίωση εξόφλησης, ονοματεπώνυμο επιβάτη ή ένοικου, κάρτες επιβίβασης, προορισμός, μεταφρασμένα κείμενα κ.ά.). Σε παραστατικό πληρωμής ξενοδοχείου αναφέρεται το ΙΣΤΑΜΕ αλλά αναγράφεται η διεύθυνση της ΜΚΟ ΙΑΣΩΝ.

Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγεται βεβαίωση της γεωργιανής ΜΚΟ ότι έλαβε 4.000 ευρώ για τα έξοδα δύο ατόμων της γεωργιανής αποστολής στην Ελλάδα. Ο έλεγχος δεν βεβαίωσε ότι έγινε για τους σκοπούς του έργου. Παράλληλα βρέθηκαν κονδύλια που αφορούσαν διαμονή σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, καθώς και 6.780 για δαπάνες σε άλλο ξενοδοχείο στην Τιφλίδα. Στο παραστατικό δεν αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ένοικου και ενώ σημειώνεται το ΙΣΤΑΜΕ, αναγράφεται η διεύθυνση της ΜΚΟ ΙΑΣΩΝ.

* Από την εξέταση των στοιχείων στην κατηγορία «Υπηρεσίες» προέκυψε ότι περίπου 8.713 ευρώ αφορούν δαπάνες οι οποίες δεν σχετίζονται με το πρόγραμμα, δηλαδή παροχή νομικών συμβουλών, τροποποίηση καταστατικού, σύνταξη αποφάσεων, υπηρεσίες τεχνολογίας, λογιστικές εργασίες. Ειδικά για τις δύο τελευταίες υπηρεσίες δεν ανευρέθησαν συμβάσεις με όσους τις παρείχαν.

* Εντοπίστηκε γεωργιανό έγγραφο για δαπάνη catering ύψους 2.250 ευρώ, το οποίο προσκομίστηκε ως απόδειξη είσπραξης χωρίς να είναι υπογεγραμμένο από το άτομο που φέρεται να έλαβε το ποσό.

* Σε άλλη κατηγορία -«Τρέχοντα έξοδα»- υποβάλλονται παραστατικά επί πιστώσει για 3.420 ευρώ χωρίς να βεβαιώνεται η πληρωμή τους.

* Εντοπίζονται αποδείξεις ύψους περίπου 2.400 ευρώ για αγορά δώρων δημοσίων σχέσεων τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ποσό 1.478 ευρώ για γεύματα, των οποίων η πραγματοποίηση δεν βεβαιώθηκε. Και στην κατηγορία «Αλλες δαπάνες» βρέθηκαν παραστατικά για δαπάνες προγενέστερες της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος!

* Στα «Λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της ΜΚΟ» συγκαταλέγεται κονδύλι ύψους 6.266 ευρώ για λογαριασμούς ΔΕΗ και ΟΤΕ άλλων προσώπων και όχι της ΜΚΟ! Ακόμη διαπιστώθηκαν δαπάνες 1.800 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συμβατική λήξη του προγράμματος.

Πληροφορίες από την Ελευθεροτυπία

http://olympia.gr/

Ο κατήφορος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει τέλος.

Έβγαλαν ολόκληρη ανακοίνωση για να ζητήσουν μερίδιο της επιτυχίας από την μείωση της τιμής του φυσικού αερίου.

Κι όλα αυτά γιατί η ΝΔ έβγαλε αφίσα για να καρπωθεί την συμφωνία μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 15%.

Την είδαν την αφίσα στο ΠΑΣΟΚ, αντέδρασαν και καταγγέλουν τη ΝΔ για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Αντί να εξηγήσουν όλοι τους μαζί γιατί τόσα χρόνια που κυβερνούσαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ η τιμή του φυσικού αερίου 30% ακριβότερη από την τιμή που απολαμβάνει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης, τώρα τσακώνονται για τις… δάφνες.

Ευρωεκλογές είναι και όπως λέει ο λαός «ο κρεμασμένος από το σκοινί πιάνεται».
Δηλαδή ψάχνουν ψίχουλα θετικής είδησης για να μπορέσουν να βγάλουν πέρα την προεκλογική περίοδο.

Δείτε την αφίσα της ΝΔ και διαβάστε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.


Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
«Η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου αποτελεί σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Θυμίζουμε όμως ότι σ” αυτήν μετέχουν δύο κόμματα και όχι ένα. Όπως και για το συγκεκριμένο θέμα δούλεψαν όλοι, από τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο έως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ.

Δυστυχώς όμως κάποιοι στην ΝΔ δεν βάζουν μυαλό κι επιμένουν στην προσπάθεια μικροκομματικής εκμετάλλευσης θεμάτων σημαντικών για την πορεία της χώρας και τον ελληνικό λαό.

Ας τους μαζέψει κάποιος.»

http://www.tribune.gr/politics/news/article/9818/katiforos-dichos-telos-pasok-zita-na-mirasti-tin-epitichia-tin-nd.html#sthash.CjM2Q8NO.dpuf

Μπορεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ να τα βλέπουν όλα «καλώς καμωμένα» στην Ουκρανία, τα βίντεο όμως που μεταδίδονται από τα εκτός δυτικού ελέγχου ΜΜΕ, είναι αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει στη χώρα.

Στο ρεπορτάζ του Russia Today, που θα παρακολουθήσετε, βλέπετε τον Alexander Muzychko, αρχηγό του ναζιστικού «Δεξιού Τομέα», να ΄, ο οποίος δεν ήταν εκεί για να τον δεχθεί τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ο Muzychko που είχε πολεμήσει στην Τσετσενία και είναι υπεύθυνος για το θάνατο Ρώσων στρατιωτών, απείλησε τους υπαλλήλους του γραφείου ότι θα τους σύρει έξω και θα τους κτυπήσει σαν ζώα.

 http://www.tribune.gr/world/news/article/9564/o-archigos-tou-nazistikou-dexiou-tomea-derni-tous-ipallilous-tou-isangelea-sto-kievo.html#sthash.lQE2hafF.dpuf

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο περιβόητος Αχμέτ Νταβούτογλου, ο άνθρωπος που επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δήλωσε την Πέμπτη ότι «η Άγκυρα υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» (από που ως που η Άγκυρα έχει λόγο;), υπογράμμισε ότι Τουρκία και Ουκρανία συνεργάζονται σε πολλούς τομείς και έφτασε στο θέμα του:

«Η Κριμέα είναι επίσης σημαντική για την Τουρκία επειδή η τουρκική μειονότητα, οι Τάταροι, ζουν στη χερσόνησο»!.

Κατευθείαν στο «ψητό» ο κ. Νταβούτογλου. Χωρίς να έχει απειληθεί η τουρκική μειονότητα από κανέναν, εξάλλου επαναλαμβάνουμε έχουν ανοιχτά εκδηλωθεί ως σύμμαχοι των Ουκρανών ναζί και ναζιστές οι ίδιοι, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αμέσως τους έβαλε στο επίκεντρο και μάλιστα υπογραμμίζοντας ότι γι” αυτό το λόγο η Κριμαία είναι σημαντική για την Τουρκία.

Και κατέληξε ότι προτίθεται να επισκεφθεί την Ουκρανία τις επόμενες ημέρες.
Ο κ. Βενιζέλος αντί να βρίζει και να συκοφαντεί όσους του λένε να ασχοληθεί με την ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία, 150.000 άνθρωποι υπενθυμίζουμε, που με αποδείξεις και επώνυμες καταγγελίες δέχονται επιθέσεις και εκφοβισμούς από Ουκρανούς ναζί, ας μιμηθεί τουλάχιστον τον κ. Νταβούτογλου.

Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικότερο θέμα για τον κ. Βενιζέλο η πολιτική του διάσωση, γι” αυτό εξάλλου αντί να ασχολείται με την εξωτερική πολιτική έκανε ραντεβού στο υπουργείο Εξωτερικών με τους «58», επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι εντελώς άσχετος από διπλωματία και δεν έχει ιδέα από εξωτερική πολιτική, αλλά οφείλει να γνωρίζει ότι η καρέκλα του Υπουργού Εξωτερικών είναι για να υπηρετεί το έθνος και όχι για να ικανοποιεί την προσωπική του ματαιοδοξία.

Δυστυχώς έτυχε στην πατρίδα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τον Ελληνισμό της Ουκρανίας να έχουμε Υπουργό Εξωτερικών έναν άνθρωπο που οι προτεραιότητές του είναι πώς να σώσει ό,τι έχει απομείνει από το κόμμα του. Ο πρωθυπουργός της χώρας οφείλει να τον αντικαταστήσει άμεσα κι ας τον κρατήσει μόνο αντιπρόεδρο. Έτσι κι αλλιώς διακοσμητικός είναι…

- See more at: http://www.tribune.gr/world/news/article/9573/o-ntavoutoglou-stin-oukrania-o-venizelos-ston-kosmo-tou-vrizi-ti-dourou.html#sthash.NaUmdZXR.dpuf

H Die Welt δίνει στεγνά τον Ε.Βενιζέλο ότι "σαμποτάρει" το πόρισμα για τις γερμανικες αποζημιώσεις και ότι αποσκοπεί "να μην γίνουν γνωστές ποιες είναι οι ελληνικές αξιώσεις στο πεδίο των επανορθώσεων από την εποχή της γερμανικής κατοχής".

Δηλαδή ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν εργάζεται για τα ελληνικά συμφέροντα αλλά για τις ανέσεις των Γερμανών.

Με τίτλο «Η Ελλάδα επανεξετάζει το ζήτημα των αξιώσεων για επανορθώσεις» η εφημερίδα Die Welt αναφέρεται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα σχετικά με τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη Γερμανία.

Στον υπότιτλο επισημαίνεται ότι «πριν από την επίσκεψη του ομοσπονδιακού προέδρου Γκάουκ, η ελληνική κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να αναβάλει τις επίμαχες διεκδικήσεις έναντι της Γερμανίας από την περίοδο της κατοχής 1941-1944.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι εδώ και έναν χρόνο κυκλοφορούν σε διάφορα υπουργεία οι σχετικές συστάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ωστόσο παραμένουν ακόμη απόρρητες, καθώς στόχος είναι να μην γίνουν γνωστές ποιες είναι οι ελληνικές αξιώσεις στο πεδίο των επανορθώσεων από την εποχή της γερμανικής κατοχής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τώρα, ο υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενημέρωσε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του ελληνικού Κοινοβουλίου ότι η σχετική έκθεση δεν τον έχει πείσει και ότι διατηρεί αμφιβολίες για το κατά πόσο οι προτάσεις που περιέχει είναι οι ενδεδειγμένες.

Ενδεχόμενες νομικές αντιπαραθέσεις με την Γερμανία δεν θα έφερναν αποτέλεσμα, υποστηρίζουν ελληνικά ΜΜΕ επικαλούμενα την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής. «Αν ακολουθηθεί η προτεινόμενη δικαστική οδός, το θέμα δεν θα έχει επιτυχή κατάληξη», έχει δηλώσει ο Βενιζέλος, σύμφωνα με την Die Welt.

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Απίστευτες προτάσεις από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννα Γαϊτάνη ακούστηκαν στη Βουλή! Η βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς τάθηκε υπέρ της νομιμοποιήσης όλων των λαθρομεταναστών! Συγκεκριμένα,τάχθηκε κατά του διαχωρισμού των μεταναστών σε παράνομους και μη σημειώνοντας ότι πρέπει να νομιμοποιηθούν όλοι!

Μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νέο μεταναστευτικό κώδικα, κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση, με αφορμή μια σειρά πρωτοβουλιών.

«Να θυμίσω» είπε, «τον κ. Παπαδόπουλο, υπουργό Υγείας, που ζητούσε από τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό να γίνονται ρουφιάνοι των μεταναστών, δηλαδή, να καταγγέλλουν τους μετανάστες στην αστυνομία όταν δεν έχουν χαρτιά; Να μιλήσω για το τείχος του Έβρου, που είναι του κ. Παπουτσή; Να μιλήσω για τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που εσείς τα λέτε κέντρα φιλοξενίας που έγιναν επί ΠΑΣΟΚ; Να μιλήσω για τις δηλώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, που μίλησε για υγειονομική βόμβα;».

Απαντώντας μάλιστα στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκο, στο τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε:

«Για εμάς ο φασισμός και ο ρατσισμός παλεύεται στο δρόμο. Και το κάνουμε όλη η Αριστερά μαζί με τους μετανάστες που είναι αδέλφια μας -γιατί τους θεωρούμε ταξικά μας αδέλφια. Θα το σταματήσουμε μαζί τους. Είμαστε, όμως, υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό σας ζητάμε και επιμένουμε, μέσα από τις ενστάσεις μας και τις τροπολογίες μας, να κάνετε ακόμα περισσότερες παραχωρήσεις, διότι είναι πολύ λίγες αυτές που έχετε κάνει, κύριε υπουργέ. Το νομοσχέδιο έχει πολύ λίγες βελτιώσεις και δεν καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων».

Και πρόσθεσε:

«Κατ' αρχάς, κάνετε μια σοβαρή διάκριση, στην οποία επιμένετε, και είναι ζήτημα φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ και μην μας λέτε ότι μιλάτε για τον προοδευτικό χώρο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ., διαχωρίζετε τους μετανάστες σε νόμιμους και παράνομους, ενώ θα έπρεπε να είναι οι μετανάστες και πώς θα τους αντιμετωπίσουμε όταν δεν τους νομιμοποιείτε όλους. Αυτοί που είναι μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τι θα γίνουν; Αυτοί που ήρθαν μετά το 2005 και είναι οκτώ χρόνια εδώ τι θα γίνουν; Έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα, επιμένετε στις διακρίσεις και στο διαίρει και βασίλευε».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

”Μπορείς, να ζήσεις χωρίς το 13χρονο νεκρό κορίτσι από μαγγάλι…Μα.. μπορείς να ζήσεις χωρίς ΜΕΓΑΡΟ ; Ο πόλεμος για την ανάκαμψη άρχισε κι η τροφή για τα κανόνια θα είσαι εσύ.”

του Αυγερινού Χατζηχρυσού

Τα ψέμματα τελειώνουν για την Κυβέρνηση και τα Μνημόνια, το χρέος κι η Ανεργία καλπάζει, ενώ η Ανάπτυξη δεν ξεκινάει με ευχές, ούτε συνoμιλώντας με το Θεο.

«Όσες δικαστικές αποφάσεις και να βγουν, λεφτά δεν θα γεννήσουμε» είπε πάλι ο αμετροεπής Υπουργός Υγείας Σπυρίδων Αδωνις με την έπαρση που του δίνει, η προσωρινη κι απατηλή εξουσία του. Ενω στην εκπομπή Καρτάσιανς του ΑΝΤ1 παραδέχθηκε ότι είπε ψέμματα ότι θα τα καταφέρουμε, ενώ το γνώριζε ότι το Μνημόνιο είναι Καταστροφή !

Εχουμε ξαναγράψει από αυτό το βήμα που μας δίνει το ΧΩΝΙ, ότι το κράτος δικαίου, το σύνταγμα κι οι Νόμοι δεν είναι διαπραγματευσιμοι, δεν είναι a-la-carte.

Δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά κι ανάλογα τις διαθέσεις και τις προθέσεις της εκάστοτε συγκυρίας ή Κυβέρνησης. Αν είναι να καταντήσουμε άνθρωποι των σπηλαίων και κανίβαλλοι, πετώντας στα σκουπίδια ένα πολιτισμό αιώνων, για να διορθώσουμε κάποιοα δημοσιονομικά νούμερα, δεν μας αξίζει να σωθούμε !

Εν προκειμένω, είπε ο Υπουργός ότι «οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων δεν είναι κομμάτι του μνημονίου, διότι χρεωκοπήσαμε». Για να δούμε κατά πόσο αληθεύει αυτό με ένα παράδειγμα.

Από 1/1/2014 κόβεται το ΕΚΑΣ σε όσους είναι κάτω των 65ετων, μάλλων ως προνομιούχων, γιατί μας έλλειπαν 30εκ. Αλλά την ίδια στιγμή το ΥΠΕΚΑ βρήκε 15εκ για να βάλει γλάστρες στις Ταράτσες των σχολείων και άλλα 19εκ για να βάλει γνωστός Εργολάβος Ανεμογεννήτριες για μια θέση Εργασίας, όπως αποκάλυψε η Ραχήλ Μακρη !

Τι αξία έχει η ζωή ενός Ανθρώπου μπροστά στις γλάστρες και τις Ανεμογεννήτριες. Στο νεοφιλελευθερο παράδεισο είσαι ελεύθερος μόνο κατά το μέρος των υλικών αξιών, χωρίς το “κάτι” είσαι τίποτα. Αν είσαι Εργολάβος είσαι κάτι μάλλον για τον Υπουργό Υγείας.

Γιατί πολίτης στην Ελλάδα, της ακροδεξιάς Πολιτικής Άνοιξης, είσαι μόνον για όσο διάστημα μπορείς να αντεπεξέλθεις στο ρόλο της “καταναλωτικής δαπάνης”, μόνον όταν πληρώνεις το χρέος που άφησαν τα Μεγάλα Εργα, μόνον όσο καλύπτεις τη σωτηρία της Τράπεζας Πειραιώς, της Γιούρομπανκ, της Αλφα.

Τώρα μας κάνουν και την χάρη, μετά τους θανάτους, να επανασυνδέουν το ρεύμα σε “ευπαθείς ομάδες” που ο ίδιος ο Παπανδρέου και Σαμαράς δημιούργησαν με τους φόρους τους. Βαζουν όμως πάλι εμάς να πληρώσουμε, γιατί η “κακια” κρατική ΔΕΗ, δεν έκοβε το ρεύμα, αλλά η “καλή” ιδιωτικη δεν θελει οι μέτοχοι της να στερηθούν ουτε σεντ από τα κερδη τους ! Ενω οι επανασυνδέσεις έχουν πια και υπερβολικό κόστος για την ΔΕΗ, γιατί τις έχουν αναλάβει ημμέτεροι Εργολάβοι με το αζημείωτο.

Ο ορισμός του Πολίτη δεν ορίζεται πλέον από τον Σύνταγμα, ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό, αλλά από την Τρόικα. Ακόμη κι ο προσδιορισμός του “φτωχού” δεν είναι πια αντικειμενικός, αλλά κι αυτός ορίζεται από το Καθεστώς ! Σε όλα τα τηλεπαράθυρα εν όψη των πλειστηριασμών, οι Κυβερνητικοί υπηρέτες του Ραιχενμπαχ, στην ερώτηση ποιοι θα εξαιρεθούν ως αδύναμοι, απαντούν “αυτό θα το δούμε”. Είσαι φτωχός, όταν σου πουν ότι είσαι. Είσαι ελεύθερος Πολίτης ανάλογα τα “εισοδηματικά κριτήρια”.

Άρα δεν έχεις και το δικαίωμα να απαιτήσεις την ελευθερία σου, αν δεν υπάρχει νόμος που να σου επιτρέπει να απαιτήσεις και υπάρχουν και τα ΜΑΤ για να σε πείσουν γι αυτό. Το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ απευθύνεται σε αυτούς που έχουν να το πληρώσουν, για το Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης πρέπει να αγοράσεις πρώτα πετρέλαιο, τα Φθηνά Φάρμακα είναι εξίσου ακριβά αν είσαι άνεργος κι άρα ανασφάλιστος.

Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν ήταν ποτέ ούτε Ευρωπαϊκή, γιατί δεν σχεδιάστηκε από τους Ευρωπαίους, αλλά από ιδιωτικές Τράπεζες, ούτε Ενοποίηση, γιατί δεν ένωσε τους ανθρώπους, αλλά τους κατακερμάτισε σε τάξεις. Ο Βορράς κι Νότος, οι Πλούσιοι κι οι χρήσιμοι εξαθλιωμένοι. Παράγωγο αυτής της πολιτικής είναι και οι αόρατοι άνθρωποι, τα βαρίδια, οι άχρηστοι άνεργοι που δεν συνεισφέρουν στην οικονομία.

Η τροφική αλυσίδα της Νεοφιλελεύθερης Ευρώπης, περιλαμβάνει στη κορυφή την πολιτική ελίτ, τους βιομηχάνους, τους εργολάβους και τους τραπεζίτες στους οποίους καταλήγουν οι φόροι, σε αφορολόγητους φυσικά οφσορ παραδείσους, την Φορολογική Βάση που είναι όσοι απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με την ψευδεπίγραφη ελευθερία των Πολιτικών δήθεν δικαιωμάτων και τέλος τα εκατομμύρια των ανέργων άνευ λοιπών δικαιωμάτων.

Είναι το Παράδοξο της Νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας. Είναι φίλοι της Ελευθερίας, αλλά το να είσαι “ελεύθερος” έχει προαπαιτούμενο την δουλεία του διπλανού σου.

Η Ελευθερία μπορεί να περιμένει για έναν νεοφιλ-ελεύθερο, όταν αυτό αφορά 5χρονα παιδιά στο Φαρμακονήσι.

Έτσι για να αποκτήσεις το Smart Phone σου, πρέπει να δουλέψουν παιδιά κάπου στην Κίνα με $1,00/μέρα. Έχεις δικαίωμα να αρνηθείς το Smart Phone, αλλά μπορείς να ζήσεις χωρίς Smart Phone ; Υπάρχει ζωή χωρίς αυτό; Το ίδιο με το Ευρώ και τις ιδιωτικές Τράπεζες. Άσχετα αν το ανθρώπινο είδος επιβίωσε χωρίς Ευρώ ή με Κρατικές Τράπεζες ή χωρίς ιδιώτες Εργολάβους ή χωρίς ιδιωτική Υγεία, αλλά αυτό είναι η απόλυτη Ιεροσυλία για τον νεο-ολοκληρωτισμό !

Γι αυτό οι ακροδεξιοί Νεοφιλελεύθεροι ενώ δεν συμπαθούν ούτε τους Δεξιούς, ούτε τους Σοσιαλδημοκράτες Πράσινους και μη, είναι όμως απόλυτα εχθρικοί προς οτιδήποτε Αριστερο !

Έτσι άνθρωπος που από γραφικός αστέρας της Trash TV, βρέθηκε χάρη στην υπερπροβολή των Εργολαβοκάναλων στον υπουργικό θώκο, μπορεί άνετα να συγκυβερνήσει με τους Συνωστισμούς και τα Υποβρύχια και θεωρεί εαυτόν αυτόκλητο εκπρόσωπο του Κράτους, δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει το θυμικό του, ακόμη και στην υπόνοια κοινωνικού κράτους ή κοινωνικής δικαιοσύνης, σκορπίζοντας εμφυλιακά συνθήματα σε όποιον έχει την ατυχία να βρεθεί απέναντι του.

Γιατί τελικά δεν είναι οικονομική η κρίση, αν κι αφορμή και μοχλός πίεσης ήταν το χρέος, αλλά ταξική. Τα πρώτα σημάδια τα είχαμε δει στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου το 2000, ο έλεγχος της αναδιανομής του πλούτου το 2010 πλέον περνάει σε δυο τρεις ανθρώπους στις Βρυξέλλες σε κεντρικό επίπεδο, χωρίς τον ενοχλητικό δημοκρατικό έλεγχο, όχι ότι μέχρι τώρα είχαμε, αλλά θα γλιτώσουν τις βαλίτσες προς τα κόμματα.

Τα μαγκάλια, τα συσσίτια, οι άστεγοι, τα εκατομμύρια ανέργων και ανασφάλιστων, δεν είναι απλά μια παροδική στρέβλωση, είναι η πραγματικότητα που ήρθε για να μείνει. Ο κίνδυνος παραμονής ή όχι στο Ευρώ, θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε την δόση, θα ξεκινήσουν ή όχι τα μεγάλα έργα, είναι απλά ο δράκος του παραμυθιού της ανάπτυξης.

Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να θυσιαστεί, για να βρεθούν 200εκ για να συντηρούμε ένα άχρηστο Μέγαρο Μουσικής, δεν υπάρχουν λεφτά για μερικούς φύλακες, αλλά βρέθηκαν 400εκ για το ΜΕΤΡΟ του Πειραιά κι άλλα 500εκ για το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.Αλλά και τα 13δις των αποθεματικών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία δόθηκαν με το PSI στις Τράπεζες για “σωθούν”, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν λεφτά για φάρμακα.

Μπορείς, να ζήσεις χωρίς το 13χρονο νεκρό κορίτσι από μαγγάλι, χωρίς το 2χρονο που πέθανε από καρδιοπάθεια γιατί έκλεισαν το Νοσοκομείο, χωρίς τον έμπορο που κρεμάστηκε δίπλα σου λόγω χρεών, χωρίς τον παππού που βλέπεις να επαιτεί στο Παγκάκι, χωρίς τα παιδιά που λιποθυμούν στα σχολεία, χωρίς Φάρμακα γιατί οι εισφορές σου κατέληξαν κάπου στην Ελβετία.

Μα.. μπορείς να ζήσεις χωρίς ΜΕΤΡΟ ή ΜΕΓΑΡΟ ή Τράπεζα ;

Ο πόλεμος για την ανάκαμψη άρχισε κι η τροφή για τα κανόνια θα είσαι εσύ.
Αυγερινός Κ.Χατζηχρυσός

το κείμενο δημοσιεύθηκε Στο ΧΩΝΙ της Κυριακής, 9 Φεβρουαρίου 2014


Γράφει ο Αυγερινός Χατζηχρυσός

Πρώτα ξεπούλησαν ολόκληρο τον Αστέρα, στους καλούς Τούρκους σε τιμή περίπου όσο κοστίζει μια θαλαμηγός… Τιμή 1εκ/στρέμμα στο πιο περιζήτητο ξενοδοχείο της Μεσογείου !

“Διαφημίζουν” οι Εφημερίδες της διαπλοκής το ποσό των 5-7δις για να φανεί”μεγάλο” για να μην μάθει το πόπολο ότι Χαρίζουν το Ελληνικό, το πιο ακριβό οικόπεδο στην Περιοχή με τιμή κάτω από 800χιλ./στρέμμα ! Φθηνότερα από τις πισίνες τους !Αλλά το σπουδαιότερο, η Κυβέρνηση που παριστάνει το “Συνταγματικό Τόξο” γράφει στα παλαιότερα των Υποδημάτων της το Συμβούλιο της Επικρατείας….
Είπαμε… Νόμος είναι το Δίκιο του Εθνικού Εργολάβου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός 1938/2010ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΤΜΗΜΑ Δ’ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (5).[.].. 5. Επειδή, η από 31.7.1995 σύμβαση δεν επέβαλλε, ως υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου, την Κατάργηση του Αερολιμένα Αθηνών ως αεροπορικής Εγκαταστάσεως.

Τούτο προκύπτει τόσο από το γράμμα του άρθρου 9.3 της συμβάσεως όσο και από τον σκοπό του. Πράγματι, η συμβατική αυτή ρήτρα αφορά όχι όλα ανεξαιρέτως τα Αεροσκάφη, αλλά τα αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, χρησιμοποιεί δε τον όρο «κλείσιμο» του εν λόγω αερολιμένα κι όχι τον όρο «καταργηση» ή κάποιον συναφή. Μάλιστα, το ίδιο άρθρο 9.3 αποδέχεται την πιθανότητα ο αερολιμένας να «ανοίξει πάλι προς χρήση από αεροσκάφη σταθερών πτερύγων», μετά, όμως, την εκπνοή της συμβατικής περιόδου, η οποία στο άρθρο 4 της συμβάσεως, έχει ορισθεί τριακονταετής με δυνατότητα παρατάσεως. Εξ άλλου, ο προφανής σκοπός της εξεταζομένης συμβατικής ρήτρας είναι να μη λειτουργεί, κατά την συμβατική περίοδο, εμπορικός αερολιμένας ανταγωνιστικός προς την νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα Αττικής σε μικρή, σχετικά, απόσταση από τον τελευταίο.

Για την εξυπηρέτηση δε του σκοπού αυτού δεν είναι αναγκαία η κατάργηση του αερολιμένα του Ελληνικού ως αεροπορικής εγκαταστάσεως, αλλά αρκεί η μη εξυπηρέτηση αεροσκαφών σταθερών πτερύγων στον αερολιμένα αυτόν κατά την διάρκεια της συμβατικής περιόδου. Περαιτέρω, ούτε το άρθρο ένατο του κυρτωτικού της συμβάσεως ν.2338/1995 αναφέρεται σε κατάργηση του επίμαχου αερολιμένα. Αναφέρεται και αυτό σε παύση της λειτουργίας του. Και ναι μεν ορίζει ότι ο χώρος του Αερολιμένα προορίζεται «κυρίως» για την δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου, ούτε όμως από τον νόμο ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η χρήση του χώρου κυρίως για τον παραπάνω σκοπό δεν είναι συμβατή με την λειτουργία, εντός αυτού, κάποιας μορφής αεροδρομίου, δηλαδή αεροπορικής εγκαταστάσεως με τις αντίστοιχες υποδομές.

Ούτε, τέλος, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι παραταθείσες μεταγενέστερες ρυθμίσεις περί ολυμπιακών έργων κατήργησαν, ρητώς ή εμμέσως, τον Αερολιμένα του Ελληνικού. Διότι, ναι μεν, βάση των ρυθμίσεων αυτών τμήμα του διαδρόμου προσγειώσεων του αερολιμένα ενέπεσε στην περιοχή υποδομής των ολυμπιακών έργων και καταργήθηκε, υπό την έννοια ότι έπαυσε να αποτελέι τμήμα υποδομών του αερολιμένα, από τα στοιχεία, όμως, του φακέλου δεν προκύπτει ότι το απομείναν τμήμα του διαδρόμου δεν διαθέτει το απαιτούμενο μήκος για την προσγείωση – απογείωση ορισμένου τύπου αεροσκαφών και ότι κατέστη, εξ αιτίας τους μειώσεως του μήκους του διαδρόμου, τεχνικώς αδύνατη η λειτουργία αεροδρομίου στον χώρο του Αερολιμένα του Ελληνικού. Από τα’ ανωτέρω, επομένως, συνάγεται ότι ούτε βάσει διατάξεως νόμου ούτε βάσει της από 31.7.1995 συμβάσεως επιβάλλεται ούτε, κατά μείζονα λόγο, έχει ήδη επέλθει η κατάργηση του Αερολιμένα του Ελληνικού ως Αεροπορικής Εγκαταστάσεως. ..[..]..

Αυγερινός Χατζηχρυσός

www.toxwni.gr


http://olympia.gr/
Τι δεν κατάλαβες; Νομίζεις ότι”φύτρωσε” ο Θεοδωράκης; Το ποτάμι της διαπλοκής μοιάζει αστείρευτο, μέχρι την στιγμή που θα του βάλουμε φράγμα. Εμείς.

Οταν πηγαινε να κανει “δημοσιογραφια”με την εκπομπη του και εμεις περιμεναμε να αποκαλυψει πραγματα και θαματα,αυτος εκανε δημοσιες σχεσεις για ιδιον οφελος. Εδω, στην Ολλανδια με την συζυγο του υπ.οικονομικων Παπακωνσταντινου.Στις υπολοιπες φωτο ειναι σε ιστιοπλοικα σε βολτες κλπ.

Υ.γ η φωτο ειναι απο τον τοιχο στο facebook της Jacoline Vinke- οταν με ειχε προσθεσει σαν φιλη και με αφαιρεσε μετα -που ελεγε οτι ειμαστε σπαταλοι αν θυμαμαι καλα.


του Γιάννη Μυλόπουλου*

Τι ώθησε τους κορυφαίους του τραγικού χορού της συγκυβέρνησης και αποφάσισαν, μόλις τρεις μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, να αλλάξουν ξαφνικά το σύστημα ανάδειξης των ευρωβουλευτών, θεσμοθετώντας τον σταυρό προτίμησης; Κι αυτό, τη στιγμή που όλες οι μελέτες για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος συμφωνούν ότι ο σταυρός στις εθνικές εκλογές είναι η κύρια αιτία για τις πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά που ενδημούν στο πολιτικό μας σύστημα…

Ως κυρίαρχη αιτία της ξαφνικής, όσο όμως και οιωνεί οπισθοδρομικής, επιλογής των Σαμαρά – Βενιζέλου προβλήθηκε από τους πολιτικούς σχολιαστές η ιδιοτελής σκοπιμότητα κυρίως του δεύτερου να απαλλαγεί από την υποχρέωση να διαχειριστεί μόνος του τις… ευρωπαϊκές...
φιλοδοξίες των στελεχών του κόμματός του. Η εξήγηση αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα, αν υπογραμμιστεί ότι οι συνωστιζόμενοι σήμερα για να κοσμήσουν τα μνημονιακά ευρωψηφοδέλτια έχουν πρωταγωνιστήσει ως πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής στο διαχρονικό έγκλημα που οδήγησε στην ελληνική κρίση.

Μα, θα διερωτηθεί κάποιος σώφρων παρατηρητής, σε μια εποχή που η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας υποφέρει από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική επέλαση που η μνημονιακή συγκυβέρνηση εκπροσωπεί, αυτοί ασχολούνται με δευτερεύοντα και διαδικαστικά ζητήματα; Είναι δηλαδή δυνατόν να οδηγούνται σε μια εκλογική αναμέτρηση, στην οποία ο πολίτες αναμένεται να μαυρίσουν όλους όσοι ευθύνονται για τη σημερινή φτώχεια, την ανεργία, την ύφεση και τη δυστυχία και το μόνο που δηλώνουν μέσα από τις πολιτικές τους αποφάσεις να είναι η αδυναμία τους να ορίσουν σειρά προτεραιότητας των άστεγων πολιτικά υποψηφίων τους στην εκλογική λίστα;

Χωρίς να υποβαθμίζεται καθόλου η σημασία της ρήσης «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», κάθε σοβαρός πολίτης αντιλαμβάνεται ότι ακόμη κι αν έτσι έχουν τα πράγματα, ακόμη δηλαδή κι αν η απόγνωση τους οδηγεί σε τέτοιες κινήσεις, η επιλογή της αλλαγής του εκλογικού συστήματος των ευρωεκλογών μάλλον πρέπει να υποκρύπτει και άλλες αιτίες.

Είναι γεγονός ότι αυτές οι ευρωεκλογές θα έχουν αναπόδραστα αντιμνημονιακό και αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες με σκοπό να καταδείξουν την απόλυτη δυσαρέσκειά τους στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που, με το πρόσχημα της κρίσης και το άλλοθι των διεθνών υποχρεώσεων, ακολουθήθηκε δίκην μονόδρομου τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. και τους μεταξύ τους συνδυασμούς. Τούτων δοθέντων, είναι πλέον ή βέβαιον ότι τα δύο υπεύθυνα για τη σημερινή κατάσταση κόμματα θα καταποντιστούν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ο μόνος γνήσιος πολιτικός εκφραστής της ανατροπής της τρέχουσας νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας, θα υπερψηφιστεί. Γεγονός που θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις που γρήγορα θα ματαιώσουν τους ευσεβείς πόθους της συγκυβέρνησης για εξάντληση της τετραετίας.

Πενία τέχνας κατεργάζεται. Αν οι επικείμενες ευρωεκλογές έχουν βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα, ο μόνος τρόπος για τη σωτηρία των κομμάτων της συγκυβέρνησης σε αυτές είναι η αλλαγή της ατζέντας. Αν δηλαδή η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ καταφέρουν και στρέψουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από την αυτονόητη καταδίκη της πολιτικής της συγκυβέρνησης προς άλλες, λιγότερο επώδυνες ή ακόμη καλύτερα και προνομιακές για τα κόμματα αυτά κατευθύνσεις, τότε ο στόχος της μερικής ανάσχεσης της ήττας μπορεί και να επιτευχθεί. Και σε μια χώρα όπου το ενδιαφέρον μονοπωλείται από τηλεοπτικούς κατά κύριο λόγο αστέρες -της μόδας, της μπάλας, της δημοσιογραφίας, του πενταγράμμου ή της πολιτικής, δεν έχει και τόση σημασία-, η πλέον ασφαλής οδός για αλλαγή ατζέντας είναι η συζήτηση να μετατοπιστεί από τις πολιτικές στα πρόσωπα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η επικοινωνία έρχεται να αντικαταστήσει την πολιτική. Γνώριμη και δοκιμασμένη η συνταγή του συστήματος, που μεταμορφώνει, σαν άλλη Κίρκη, τηλεοπτικούς πωλητές βιβλίων σε υπουργούς, με αρμοδιότητα μάλιστα τις μεταρρυθμίσεις σε ευαίσθητους τομείς του κοινωνικού κράτους. Κάτι η τηλεοπτική υπερέκθεση, κάτι η δημοφιλής σύζυγος ή η καλλίγραμμη ερωμένη και το θαύμα συντελείται! Ο τηλεοπτικός αστέρας αποκτά, ως διά μαγείας, διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη, έτοιμος να γνωμοδοτήσει επί παντός του επιστητού.

Ευτυχώς οι σχεδιασμοί εξυφαίνονται χωρίς τον ξενοδόχο. Ούτε οι εξαθλιωμένοι από την κρίση Έλληνες τρώνε σήμερα τόσο κουτόχορτο, ούτε τα ελεγχόμενα ΜΜΕ αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική πηγή ενημέρωσης για τους πληττόμενους από την κρίση πολίτες. Όσους τηλεοπτικούς αστέρες και όσους γόνους γνωστών οικογενειών κι αν επιστρατεύσουν στα ευρωψηφοδέλτια κι όσες ερωτεύσιμες ενζενί κι αν ρίξουν στο προεκλογικό παιχνίδι, η αλήθεια όσων συμβαίνουν σήμερα πονάει τόσο πολύ, που ελάχιστοι θα είναι αυτοί που θα παρασυρθούν, πέφτοντας στην παγίδα της σύγχρονης Κίρκης…

* Ο Γιάννης Μυλόπουλος είναι Πρύτανης ΑΠΘ

από την «Εφημερίδα των Συντακτών» μέσω του «tvxs.gr»

του Γιώργου Δελαστίκ

Οι άνθρωποι των Αμερικανών και των Γερμανών στην Ουκρανία, ακροδεξιών και ναζιστικών πολιτικών πεποιθήσεων, πήραν την εξουσία στο Κίεβο. Ο πρώτος νόμος που ψήφισε το νέο ουκρανικό κοινοβούλιο είναι να θέσει εκτός νόμου το κομμουνιστικό κόμμα της Ουκρανίας και να απαγορεύσει τη χρήση της... ρωσικής γλώσσας - όπως και της ελληνικής, της ρουμανικής και της ουγγρικής!

Κατάργησε επίσης τον νόμο που απαγόρευε τη ναζιστική προπαγάνδα, ενώ ταυτόχρονα ορίστηκε υπουργός Εσωτερικών γνωστός ακροδεξιός και νεοναζί διορίζονται κατά κόρον σε αυτό το υπουργείο που είναι επιφορτισμένο με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας! Διέλυσαν ήδη τις δυνάμεις ασφαλείας του προηγούμενου καθεστώτος, όπως είναι φυσιολογικό. Μεταξύ ...
Λευκού Οίκου και καγκελαρίας όμως φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έχουν το πάνω χέρι, παρά την εθελοντική γερμανοδουλεία των φιλοναζιστών Ουκρανών. Πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης αναμενόταν να τοποθετηθεί ο Αρσένι Γιατσενιούκ, πατενταρισμένος άνθρωπος των Αμερικανών που παίρνει εντολές απευθείας από την Ουάσιγκτον.

Οι Αμερικανοί επίσης έχουν δημιουργήσει «προστατευτικό κλοιό» γύρω από τη Γιούλια Τιμοσένκο, με την οποία βρίσκονται μαζί από το πρωί έως το βράδυ αξιωματούχοι και διπλωμάτες των ΗΠΑ. Την προορίζουν πιθανότατα για πρόεδρο της Ουκρανίας, αλλά μέχρι στιγμής η Τιμοσένκο, η οποία μέχρι προ ημερών βρισκόταν στη φυλακή, δεν είχε φυσικά τον χρόνο να ανακοινώσει αν θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου, αν τελικά ισχύει αυτή η συμφωνία. Ο μόνος που έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής την υποψηφιότητά του για πρόεδρος της Ουκρανίας είναι ο άνθρωπος των Γερμανών, ο πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο, τον οποίον οι Αμερικανοί αποκλείουν κατηγορηματικά.

Το πέρασμα της εξουσίας στο Κίεβο στη φιλοδυτική Ακροδεξιά ενεργοποίησε ήδη τις διαδικασίες απόσχισης των ανατολικών φιλορωσικών περιοχών της χώρας, με πρώτο στόχο την επιστροφή της Κριμαίας στη Ρωσία. Εκεί ανήκε ανέκαθεν η Κριμαία και ήταν τμήμα της Ομόσπονδης Ρωσικής Σοβιετικής Δημοκρατίας μέχρι το 1954, όταν ο παταγωδώς αποτυχημένος σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ, Ουκρανός ο ίδιος, την υπήγαγε διοικητικά στην Ουκρανία, λίγο μετά αφότου διαδέχθηκε τον Στάλιν στην ηγεσία του κομμουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Τότε φυσικά αυτή η πράξη ήταν μια ασήμαντη κίνηση εσωτερικής διοίκησης, σαν να λέμε π.χ. αν ο νομός Αχαΐας υπάγεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου ή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά με τον διαμελισμό της Ουκρανίας το θέμα της Κριμαίας καθίσταται κορυφαίο, αφού εκεί βρίσκεται η έδρα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι οι Ρώσοι δεν θα αφήσουν την Κριμαία στα χέρια της ακροδεξιάς, φιλοναζιστικής ουκρανικής κυβέρνησης, όπως όλα δείχνουν.

Ήδη από τη νύχτα της Πέμπτης, αν και φυσικά δεν ομολογείται επισήμως, Ρώσοι καταδρομείς κατέλαβαν την έδρα της τοπικής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου της Κριμαίας για να μπορούν να το υπερασπιστούν αποτελεσματικά, αν επιχειρήσουν να το καταλάβουν οι κυβερνητικές φιλοναζιστικές δυνάμεις. Οι κάτοικοι της Κριμαίας είναι σε ποσοστό άνω του 70% Ρώσοι, με το ποσοστό αυτό πιθανότατα να αυξάνεται ραγδαία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ο δήμαρχος και οι αρχές της Κριμαίας περνούν ταχύτατα στα χέρια των Ρώσων. Στη Σεβαστούπολη, έδρα του ρωσικού στόλου, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκαταστήσει ήδη συνοριακά φυλάκια ελέγχων. Όλες οι ρωσικές στρατιές που βρίσκονται στα δυτικά της Ρωσίας -πάνω από 150.000 άνδρες μέχρι στιγμής- τέθηκαν ήδη κατ' εντολήν του Κρεμλίνου σε «ετοιμότητα μάχης»!

Πρόκειται για μία κίνηση πολύ περισσότερο εντυπωσιασμού και πολιτικού συμβολισμού παρά ουσίας, αλλά οπωσδήποτε και μόνο η εντύπωση χιλιάδων ρωσικών τεθωρακισμένων έτοιμων να εισβάλουν στην Ουκρανία, αν λάβουν σχετική διαταγή, προκαλεί ρίγος. Στο μεταξύ, στις ρωσόφιλες περιοχές της Ουκρανίας συγκροτούνται πολιτοφυλακές με χιλιάδες άνδρες στη δύναμή τους προκειμένου να μην επιτρέψουν να αποκτήσουν τον έλεγχο σε αυτά τα ουκρανικά εδάφη η κυβέρνηση του Κιέβου και οι νεοναζί και ακροδεξιοί που την απαρτίζουν. Στόχος του Κρεμλίνου μέχρι στιγμής δεν είναι να αποσχιστούν επίσημα από την Ουκρανία αυτές οι περιοχές, αλλά να ασκείται «ντε φάκτο» η εξουσία από φιλορωσικές δυνάμεις. Κανείς όμως δεν ξέρει αν τελικά αυτό θα καταστεί δυνατό ειρηνικά, όπως αποδείχθηκε σε πολύ μικρότερη κλίμακα στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία της Γεωργίας στον Καύκασο, η οποία προκάλεσε πόλεμο κατά της Ρωσίας, τον οποίον φυσικά έχασε κατά κράτος.

από το «Έθνος»

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της τουρκικής επιθεώρησης, Ayıdınlık, το ίδιο σενάριο που οδηγεί σε πιθανή διάσπαση της Ουκρανίας και την υποδούλωση του δυτικού τμήματος στο ΔΝΤ και την ΕΕ, φαίνεται ότι έχει σχεδιαστεί και για άλλες δυο χώρες στην περιοχή: στην Μολδαβία και στην Γεωργία!

Oι δυο αυτές χώρες θα κληθούν μετά από έξι μήνες να υπογράψουν την ίδια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία είχε απορρίψει ο Γιανουκόβιτς, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στα γνωστά γεγονότα της ανατροπής του.

Το σχέδιο προβλέπει την υπαγωγή των χωρών αυτών και στο ΝΑΤΟ, με την ενεργό καθοδήγηση της Τουρκίας και ειδικά της ισλαμικής κυβέρνησης Ερντογάν, που μετά την παταγώδη αποτυχία του στην Συρία βρήκε νέο λαμπρό πεδίο «δόξης».

Η εφαρμογή όμως αυτού του σχεδίου πολύ πιθανόν να σκοντάψει στην αντίδραση των κυβερνήσεων και των δυο αυτών χωρών, (ειδικά της Μολδαβίας όπου υπάρχει και μεγάλη ρωσική μειονότητα), καθώς νωπό είναι το προηγούμενο του πολέμου της Γεωργίας.

Το σίγουρο είναι ότι ΗΠΑ-ΕΕ προκειμένου να προχωρήσουν σε ανάσχεση της ολοένα και αυξανόμενης ισχύς της Ρωσίας προβαίνουν σε παράτολμες κινήσεις, ανοίγοντας τον ασκό του αιόλου στην ευρύτερη περιοχή με ορατό το ενδεχόμενο μελλοντικών ένοπλων συρράξεων.

Η Ουκρανία είναι ένα τεστ για Ρωσία-ΗΠΑ όπου αυτός που θα υποχωρήσει είναι πιθανόν να χάσει και τη Μολδαβία με τη Γεωργία: ίσως για το λόγο αυτό η Ρωσία ετοιμάζεται πυρετωδώς και ζήτησε βάσεις ανεφοδιασμού ανά τον κόσμο δείχνοντας έτοιμη για όλα...


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει πώς ελεύθεροι σκοπευτές που ανήκουν σε ομάδες παραστρατιωτικών έδρασαν κατά τα επεισόδια στο Κίεβο, σκοτώνοντας ανθρώπους ανάμεσα στο πλήθος των διαδηλωτών, προκειμένου να δυναμιτίσουν τις αναταραχές και να προκαλέσουν την ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Από το βίντεο φαίνεται πώς δεν διστάζουν να σκοτώσουν «δικούς τους» ανθρώπους για να πετύχουν το σκοπό τους και να οδηγηθούν τα πράγματα εδώ που βρίσκονται σήμερα. Με την Ουκρανία να μπαίνει στο ΔΝΤ και να οδηγείται σε διχοτόμηση.Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

του Δήμου Χλωπτσιούδη

Ενώ η «ελιά» μαράθηκε μόλις τη φύτεψαν, ένα ρυάκι ευελπιστεί να γίνει το ποτάμι για να πλεύσει το πολιτικό σύστημα. Στο άνυδρο τοπίο, που κάποιοι αυτοπροσδιορίζουν ως κεντροαριστερά, η ελιά εκτός από τη λειψυδρία είχε να αντιμετωπίσει και το πετρώδες έδαφος της λιτότητας που υπηρετεί με ζήλο και το χέρσο της διαφθοράς που επί δεκαετίες συντηρούσε -αν όχι υπηρετούσε- ο ψευδότιτλος σοσιαλιστικός πολιτικός χώρος. Αυτό το τοπίο προσπαθεί να σμιλεύσει και το ποτάμι…

Το σύστημα αναζητά εδώ και πολύ καιρό τρόπους επιβίωσης κι ελέγχου της κυβερνητικής πολιτικής. Οι ελίτ αγωνιούν για το μέλλον τους κι επενδύουν συνεχώς -μα ανεπιτυχώς- στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η ένταση όμως των μέτρων και η ανθρωπιστική κρίση....
που μαστίζει την ελληνική κοινωνία έφεραν τους πολίτες στην σκηνή (έστω κι ως κομπάρσους). Οι πρώτες αντιδράσεις του 2010 και αργότερα του 2011 έδειξαν ότι οι πολίτες που αρνούνται να υποταχθούν δεν είναι λίγοι.

Η συγκυβέρνηση και οι τεχνοκράτες «που δε φοβούνται το πολιτικό κόστος» αντικατέστησαν τη βούληση των πολιτών. Άλλωστε, με αυτό το επιχείρημα σκόπευε το μιντιακό κατεστημένο να ανακόψει την άρνηση των πολιτών για συγκεκριμένες πολιτικές και να επιτεθεί στην -πλατωνική μας- δημοκρατία, στην οποία ο πολίτης τάχα δε γνωρίζει και δε θέλει, αλλά ο σοφός τεχνοκράτης μπορεί. Αργότερα, ήρθε η κοινοβουλευτική συμμαχία δύο κομμάτων που υποτίθεται ότι ακολουθούσαν εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική.

Αργότερα, όλοι επένδυσαν σε μια «ελιά». Βέβαια, απέκρυπταν πως όταν ιδρύθηκε η ιταλική συμμαχία ή νωρίτερα όταν ο Μιτεράν ένωσε όλα τα τροτσκιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα κι οργανώσεις, ήταν απαίτηση του ιταλικού και του γαλλικού κινήματος, ότι ήταν αποτέλεσμα της πίεσης των πολιτών. Και βέβαια απέκρυψαν ότι οι συμμαχίες έγιναν κάτω από εντελώς διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Βασικός, άλλωστε, στόχος της ιταλικής «ελιάς’ και του μιττερανικού σοσιαλιστικού κόμματος ήταν η πολιτική αντιμετώπιση της δεξιάς και η μερική αναδιανομή του πλούτου μέσω ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας προς όφελος των αδύναμων πολιτών.

Αντίθετα, η ελληνική «ελιά» ήρθε με τεχνητό τρόπο να φυτρώσει με σάπια συστατικά, βαθιά διαπλεκόμενα και –πολλά- διεφθαρμένα, όχι μόνο από «τα πάνω» αλλά μακριά κι αντίθετα από τα κινήματα. Αντί να έρθει ως απάντηση στην κοινωνική καταπίεση, ως ένας δρόμος αντίστασης στη νεοδεξιά, εμφανίστηκε ως αντιμετώπιση της αριστεράς που απειλεί το σύστημα.

Εχθές, ήρθε στην επιφάνεια ένας νέος πολιτικός σχηματισμός να προστεθεί δίπλα σε εκείνους που οδήγησαν την κοινωνία σε συνθήκες πολέμου. Ένα πολιτικό μόρφωμα ακόμα υπό μορφοποίηση, ευέλικτο όπως το νερό, εμφανίστηκε από το πουθενά ως μία ακόμα προσπάθεια τηλεοπτικής καθήλωσης των αγανακτισμένων κι αναποφάσιστων πολιτών.

Μακριά -και πάλι- από τις λαϊκές ανάγκες και με τη βοήθεια που προσφέρει η μιντιακή αναγνώριση, ο κ. Θεοδωράκης προσπαθεί να απορροφήσει μερίδιο στους αντισυστημικούς πολίτες. Με πρωταγωνιστή ένα μιντιακό κύκλωμα που τόσους μήνες αποσιωπούσε τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων ή τις πρόβαλε σοβαρά προβλήματα με την ελαφρότητα του lifestyle, κάποιοι επενδύουν στη μετεξέλιξη της πολιτικής σε κουτσομπολιό και δημοσιογραφική υπόθεση.

Και φυσικά δε μιλάμε απλά για ένα δημοσιογράφο που θα δοκιμαστεί στην πολιτική σκηνή. Μιλάμε για τον επικεφαλής ενός κόμματος. Είναι σημαντικό δε να δούμε τη μετεξέλιξη του πλέον συστημικού και διαπλεκόμενου καναλιού της χώρας με την άμεση συμμετοχή του στην πολιτική. Από αυτό το κανάλι βγήκε ο Αντώνης Λιάρος, με αυτό συνδέεται ο βουλευτής Ανδρέας Ψυχάρης,από αυτό ξεπηδά και ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Παρά τις όποιες προσπάθειες το σύστημα δεν αντέχει. Δεν αντέχει γιατί τελικά οι προσπάθειες ανάνηψης γίνονται με φυτικά ματζούνια και σπόρους καβουρδισμένους πάνω σε κλινικά νεκρά πολιτικά σώματα.

Ωστόσο, ας μην παραβλέπουμε ότι οι ατελέσφορες αυτές προσπάθειες αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, μετά τη χωροθέτηση της αριστεράς από το περιθώριο στην οδό της εξουσίας, έχουν καταφέρει να χαρίσουν χρόνο στη συγκυβέρνηση να επιβιώσει. Παρά τη λαϊκή κατακραυγή επέβαλε ένα αυταρχικό διοικητικά και τρομοκρατικό καθεστώς, διαλύοντας ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το ρόλο της φορολόγησης ως μέσο περιορισμού των κοινωνικών αντιθέσεων και του κράτους ως οικονομικού πυλώνα. Ταυτόχρονα, η προπαγάνδα εδώ και μήνες έχει καταφέρει να μετριάσει τις αντιδράσεις των πολιτών και να περιορίσει την κοινωνική έκρηξη…

Η αναδιάταξη και η επιβίωση όμως είναι θέμα των πολιτών. Αυτοί τελικά θα αποφασίσουν, παρά τις αυταπάτες που καλλιεργεί η κυβέρνηση και το κλίμα τρομοκρατίας που εγκαθιδρύουν οι λακέδες του συστήματος.

από το «tvxs.gr»

της Μαρίας Τριαντοπούλου

Έχω αρχίσει σχεδόν να τον λυπάμαι τον καημένο τον Βενιζέλο. Δεν μοιάζει να του κάθεται τίποτα. Ακόμα τον θυμάμαι με αστραφτερό μάτι στο Ζάππειο τον Σεπτέμβριο του 2007 να ανακοινώνει την υποψηφιότητα του για την αρχηγεία του κόμματος και μετά να την χάνει μέσα από τα χέρια του... Τόσα χρόνια προσπαθούσε να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και τα κατάφερε τώρα που το κόμμα του γεμίζει δε γεμίζει την πλατεία Συντάγματος – άλλο που εκείνος φέρεται σαν να ηγείται μιας τεράστιας πολιτικής δύναμης και της Ελλάδας γενικότερα.. Και κει που είχε αρχίσει να ελπίζει ότι θα «φορέσει» το ΠαΣοΚ στους «58», ο πνιγμένος και από τα μαλλιά του πιάνεται ακόμα προκειμένου να σωθεί, εκείνοι δεν έδειξαν σημάδια απόλυτης υποταγής. Πάρτε έναν «σταυρό προτίμησης» να μάθετε λοιπόν λέει αυτός. Δεν θα συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΙΑ στις ευρωεκλογές λένε εκείνοι. Με αυτά και με αυτά μοιάζει να «εξαφανίζονται» οι «58», να διασπώνται ή και να διαλύονται.

Μεγάλη στεναχώρια η σημερινή. Μεγάλη η απογοήτευση. Πως να το κάνουμε βρε παιδί μου, ...
είχαν δώσει έναν αέρα ανανέωσης, νεανικότητας και ελπίδας στο πολιτικό παιχνίδι... τόσα χαμόγελα τόσοι εναγκαλισμοί τόσες χαιρετούρες. Άκου να μην θέλουν οι «58» - τέτοιο μαζικό κίνημα βγαλμένο μέσα από την λαϊκή βούληση – να συνεργαστούν τελικά με την «Ελιά», άκου να μην τους αρέσει το καπελάκι που τους έφτιαξε με τόσο κόπο και σκέψη ο Ευάγγελος Βενιζέλος και να του το πετάξουν έτσι βάναυσα στα μούτρα.

Όχι ότι το παραδέχονται αυτό. Εμφανίζονται ενωμένοι ποτέ νικημένοι –όμως πριν καλά καλά προλάβουμε να τους γνωρίσουμε μοιάζουν να διαλύονται στα εξ ων συνετέθησαν. Αυτή η τρομαχτική ανάγκη λοιπόν που είχαν νιώσει αυθόρμητα οι «58» για την δημιουργία ενός τρίτου πόλου, για μια συνεργασία και συσπείρωση όλων των κομμάτων ή των δυνάμεων της προοδευτικής κεντροαριστεράς δεν μοιάζει να έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Μοιάζουν αντίθετα να μην μπορούν να συνεννοηθούν σε τίποτα μεταξύ τους οπότε κανείς εύλογα αναρωτιέται για ποιά συσπείρωση μιλάνε ακριβώς και ποιο κενό καλούνται να γεμίσουν; Προκύπτει μάλιστα αίφνης και η νέα κίνηση του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη, μια κίνηση που προτίθεται να ενεργοποιηθεί στον ίδιο αυτόν κεντροαριστερό χώρο για τις ευρωεκλογές, και δημιουργείται με πιθανή πρωτοβουλία του Κώστα Σημίτη αμέσως μόλις ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως έχει βουλιάξει την συνεργασία της ΕΛΙΑΣ με τους «58».

Άσε που σήμερα και ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης - και από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του success story του κυβερνητικού έργου και της ύπαρξης πρωτογενούς πλεονάσματος – θύμωνε και χτυπιόταν για τους αγώνες που έχει δώσει στην Ευρώπη και που κανείς δεν του αναγνωρίζει – έφαγε και αυτός και όλοι μαζι οι συνεργάτες του ένα χαστούκι από την Τρόικα που είπε ότι δεν αναγνωρίζει κανένα πλεόνασμα και συνέχισε να θέτει θέμα δημοσιονομικού κενού και να απαιτεί μέτρα.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος βέβαια δεν πτοείται εύκολα από κάτι τέτοια. Ούτε μνήμη διαθέτει ούτε ιδιαίτερη ευαισθησία ώστε να νιώθει ενοχές. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ό,τι και να τους συμβεί, όσο και να εκτεθούν έχουν ένα τρόπο να μην αφήνουν τίποτα να τους κάνει να νιώσουν μεταμέλεια, ντροπή, ήττα, κάτι τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποτέ αν αντιλαμβάνονται καν ότι έχουν εκτεθεί ότι έχουν ρεζιλευτεί ότι έχουν απαξιωθεί και παριστάνουν τους αδιάφορους ή αν η απόλυτη αλαζονεία και η δίψα για εξουσία τους τυφλώνει εντελώς. Έτσι κάπως και ο Βεζύρης Ιζνογκούντ στο τέλος κάθε περιπέτειας είναι ελεύθερος πάλι να σκεφθεί να τα πάει αλλού τα πράγματα, ελεύθερος ίσως μεν, όλο και πιο μόνος δε... αλλά αυτό είναι μάλλον μια κουβέντα για κάποια επόμενη φορά.

από το "tvxs.gr"

ενός απλού Έλληνα

Το πρόβλημα με τα ποτάμια στις μέρες μας είναι ότι ενώ στέκεσαι σε μια πλαγιά και τα βλέπεις να κυλούν με καθαρά και γάργαρα νερά, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω συναντούν μια βιομηχανία και γεμίζουν τοξικά χημικά απόβλητα ή ακόμα και κάποια βυτιοφόρα που μπορεί να χύνουν μέσα σε αυτά βοθρολήμματα.

Κι αν αυτό συμβαίνει μια φορά με τα φυσικά ποτάμια, συμβαίνει χίλιες φορές στους τεχνητούς χείμαρρους απορροής που φτιάχνονται από επιτήδειους. Εκεί από σχεδιασμό το ποτάμι έχει στόχο να παρασύρει κάποια καθαρά νερά, να τα συγκεντρώσει, να τα ανακατέψει με τα διαφόρων ειδών απόβλητα και να τα ξεβγάλει μακρυά από αυτούς που προκαλούν την μόλυνση.

Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις που μου 'ρθαν στο μυαλό όταν άκουσα για το νέο κόμμα "το Ποτάμι" του γνωστού πρωταγωνιστή.

Ένα δημιούργημα τεχνητό, που δεν στηρίζεται σε καμία πραγματική ανάγκη έκφρασης του ...
λαού μας, και έχει σαν μόνο σκοπό να παρασύρει τα καθαρά νερά της αντίδρασης των πολιτών για την πολιτική σαπίλα που μας οδήγησε στην καταστροφή και να τα ξαναβάλει στην κοίτη της μόλυνσης και των αποβλήτων.

Έτσι αν κάποιος έχει σιχαθεί την πολιτική ξευτίλα, ανικανότητα και υποτέλεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προσέξει πολύ, γιατί τότε είναι πλέον υποψήφιος να τον πάρει το ποτάμι μαζί με την ψήφο που θα του δώσει.

Και το ποτάμι αυτό μπορεί να φαίνεται εκεί που ξεκινά καθαρό και νέο, αλλά είναι έτσι φτιαγμένο που λίγο πιο κάτω θα ενώσει την καθαρή απόφαση αντίδρασης όσων πιθανώς παρασυρθούν από αυτό με την ξεκάθαρα τοξική λογική του μονόδρομου των μνημονιακών πολιτικών που μας κατέστρεψαν με πρωταγωνιστές την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Να προσέξουμε λοιπόν για να μην μας παρασύρει αυτό και κάθε τέτοιο ποτάμι, γιατί όπως έλεγαν παλιά κάποιοι πονηροί "το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω".

Σαν απλός Έλληνας ποτέ δεν συμπαθούσα τις δήθεν ανατρεπτικές ελιτίστικες κοσμοπολίτικες περιπλανήσεις των δόλιων υμνητών της εξουσίας, αυτό όμως που πραγματικά απεχθάνομαι είναι όταν αυτές θέλουν να γίνουν με τον στανιό παραπλανήσεις.

Καλούς αγώνες και Καλή Λευτεριά

http://seisaxthia-epam.blogspot.gr/2014/02/blog-post_8414.html

«Είναι, λοιπόν, ζωτικής σημασίας για το κράτος να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες του, για να καταστείλει τη διαφωνία, μιας και η αλήθεια είναι ο θανάσιμος εχθρός του ψέματος κι επομένως, κατ’ επέκταση, η αλήθεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του κράτους.»
Γιόζεφ Γκέμπελς.
__________________________________

του «askordoulakos»

Κάποτε, ακόμα κι αυτό το εξαρτημένο και ξενόδουλο ελληνικό πολιτικό σύστημα, διατηρούσε κάποια προσχήματα σχετικής σοβαρότητας.

Αρκετοί, απ΄ όσους εισέρχονταν στη Βουλή ήταν –ξέχωρα από τον πολιτικό τους ρόλο-συγκροτημένες προσωπικότητες, οι οποίες αποφάσισαν-για τους δικούς του λόγους ο καθένας- να τεθούν στην υπηρεσία του συστήματος. Να θυμίσουμε τον Κων/νο Τσάτσο, το Θανάση...
(«Θανασάκη») Κανελλόπουλο, το Γιάννη Ζίγδη (κατά τη γνώμη μου, από τους λίγους αξιοπρεπείς αστούς πολιτικούς), το Γιώργο Μαύρο κλπ.

Τη δεκαετία του ’80 αρχίζει να επικρατεί η κοσμοθεωρία «ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κώλος μας», σε συνδυασμό με την-μέσω της στοχευμένης υποκουλτούρας- όλο και μεγαλύτερη απο-πολιτικοποίηση των μαζών και με αποτέλεσμα την είσοδο στην πολιτική προσώπων σαν το Μειμαράκη και τον Τόμπρα, με αποκορύφωση το Λεβέντη και το Δημοσθένη Βεργή. Σταδιακά, η υποκουλτούρα επεκτάθηκε περισσότερο κι ακολούθησαν πρόσωπα σαν τον Ψωμιάδη, τον Καρατζαφέρη, τον Άδωνη, τη Γκερέκου, τον Μπίστη κα.

Κι είναι φυσικό, όσο περισσότερο σαπίζει η χώρα υπό καθεστώς κατοχής, τόσο πιο πολλά πολιτικά και κοινωνικά σαπρόφυτα κατέρχονται στον πολιτικό στίβο. Τι και ποιον να πρωτοθυμηθούμε; Τον Πεταλωτή και το Μόσιαλο; Τον Καμίνη και το Σίμο Κεδίκογλου; Την Άννα Μισέλ και το Ντινόπουλο; Τη Σώτη Τριανταφύλλου και τον Τατσόπουλο; Ή μήπως τον Άρη το Σπηλιωτόπουλο και τον Κουκουλόπουλο;

Από αυτό το «φεστιβάλ υποκουλτούρας» δεν θα μπορούσε, βέβαια, να λείψει η κοιτίδα της νεοελληνικής πολιτικής και πολιτισμικής σαπίλας, το MEGA, το οποίο αρχικά μας έκανε την τιμή να εισάγει στην πολιτική ζωή του τόπου τον πολιτικό ογκόλιθο, που ακούει στο όνομα Αντώνης Λιάρος (!), έπειτα προσπάθησε να μας πείσει, ότι τα 58 άνεργα καθεστωτικά λαμόγια αποτελούν τη νέα Φιλική Εταιρεία και τώρα μας προσφέρει μια νέα ελπιδοφόρα πρόταση για τη χειμαζόμενη κοινωνία: Τον «Πρωταγωνιστή» Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος αποφάσισε να πέσει...στο «Ποτάμι» για τη σωτηρία της χώρας φυσικά! Κάποιοι λένε ότι το σύμπαν κι η βλακεία είναι απέραντα. Ας προσθέσουν την απελπισία και την ανοησία. Απελπισία, διότι-ελλείψει εναλλακτικών επιλογών- το πολιτικό προσωπικό επιλέγεται πλέον από τον κατιμά των κάτω ραφιών κι ανοησία, διότι μόνο ένας ανόητος θα στήριζε τις ελπίδες του σε πρόσωπα, όπως ο Θεοδωράκης.


Εγώ πάντως, στις ερχόμενες ευρωεκλογές θα προτιμήσω το κόμμα του Γιάννη Φλωρινιώτη.

Διότι έτσι, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο πολύ συμπαθής σ’ εμένα τραγουδιστής σίγουρα θα δημιουργήσει κόμμα. Και γιατί όχι; Οι άλλοι είναι πιο σοβαροί πολιτικά δηλαδή;

Και μην ξεχνάμε: Να κρατήσουμε ψηλά, το πνεύμα του Μετώπου!

από το "Βαθύ Κόκκινο"

Το φλέγον ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες στην εμφυλιακή Ουκρανία ανέδειξε τις τελευταίες μέρες και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα...
Την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στη χώρα και, πιο συγκεκριμένα, των συνολικά 150.000 Ελλήνων που ζουν σήμερα στην Ουκρανία και οι οποίοι τελούν υπό το φόβο και την ανησυχία που προκαλούν οι ένοπλες απειλές των νεοναζιστών εθνικιστών του «Δεξιού Τομέα» που έχουν πάρει τον έλεγχο της χώρας και απειλούν με εθνικές εκκαθαρίσεις.
-Μια υπόθεση 2.500 ετών...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Του Καθ.Δρ.Γ.Ζουγανέλη
1. τις πλέον πιθανές θέσεις στις οποίες υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε όλη την Ελλάδα, όπως αυτές προκύπτουν απο μετρήσεις MAD του 2007, που πήραν άλλοι…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Του Κώστα Ράπτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama είχε παλαιότερα κατονομάσει τον Τούρκο πρωθυπουργό Tayyip Erdogan ως έναν από τους ξένους ηγέτες με τους οποίους είχε τη στενότερη επικοινωνία. Ωστόσο, τους τελευταίους έξι μήνες οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είχαν σαφώς μπεί στο ψυγείο.
Οι λόγοι πολλοί: Η άγρια καταστολή του κινήματος του Πάρκου Gezi, η οποία δεν επέτρεπε πλέον την προβολή της Τουρκίας ως “μοντέλου” σύνθεσης του Ισλάμ με τη Δημοκρατία για όλη τη Μέση Ανατολή.
Η απροθυμία του Erdogan να προχωρήσει στην αποκατάσταση των σχέσεων της χώρας του με το Ισραήλ, παρά τη “συγγνώμη” Netanyahu για το επεισόδιο του Mavi Marmara, την οποία εκμαίευσε προσωπικά ο Obama.
Οι αποκαλύψεις για την στήριξη από την Άγκυρα τζιχαντιστών στη Συρία.
Οι συμφωνίες της Τουρκίας με την κουρδική διοίκηση του αυτόνομου βόρειου Ιράκ για εξαγωγή πετρελαίου, ερήμην της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης.
Οι υποψίες (που τροφοδοτούσαν τόσο το Ισραήλ όσο και οι Γκιουλενιστές στην Τουρκία) για υπόγεια συνεργασία των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών με το Ιράν, παρά τις αντιτιθέμενες επιδιώξεις των δύο κρατών στην συριακή κρίση.
Κυρίως δε, τα σχέδια για αγορά από Τουρκία (χώρα του ΝΑΤΟ) κινεζικών αντιπυραυλικών συστημάτων και μάλιστα από εταιρεία την οποία η Ουάσιγκτον έχει θέσει σε μαύρη λίστα.

Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία ο Erdogan επίρριπτε υπαινικτικά κάθε αμφισβήτησή του στον “υπερατλαντικό δάκτυλο”, φθάνοντας μέχρι του σημείου να απειλεί ότι θα εκδιώξει τον Αμερικανό πρεσβευτή Francis Ricciardone για ανάμιξη στα εσωτερικά της χώρας του.

Και όμως: στις 19 Φεβρουαρίου οι Obama και Erdogan είχαν, με πρωτοβουλία του πρώτου, τηλεφωνική επικοινωνία 90 λεπτών, η οποία, με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, μπορεί να περιγραφεί ως “επίθεση γοητείας” για την αποκατάσταση μαις παλαιάς φιλίας.

Το προφανές ερμηνευτικό κλειδί για αυτή την αλλαγή κλίματος είναι η ουκρανική κρίση. Σε μία συγκυρία κατά την οποία δίνεται ολοφάνερα μάχη με τη Μόσχα για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας, η Τουρκία ως κλειδοκράτορας των Στενών του Βοσπόρου και χώρα με συμφέροντα στον Καύκασο πρέπει να αναλάβει πλήρως τον παλαιό ψυχροπολεμικό της ρόλο στην περιοχή.

Το στοίχημα είναι μεγάλο, διότι, χωρίς επαρκή κίνητρα η Τουρκία θα μπορούσε να ακολουθήσει την απολύτως αντίθετη κατεύθυνση: να δελεασθεί δηλ. από τον Vladimir Putin στη βάση της ενεργειακής τους συνεργασίας και του κοινού τους φόβου απέναντι στη Δύση, με αποτέλεσμα να προκύψει ο τέλειος για τη Μόσχα αντιπερισπασμός για την προώθηση της επιρροής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Οι λεονταρισμοί του Erdogan ότι η χώρα του θα μπορούσε να προσχηρήσει στον Οργανισμό της Σαγκάης (τον οποίο ίδρυσαν η Ρωσία και η Κίνα) μπορεί να μην είναι τίποτε περισσότερο από ρητορικό ξέσπασμα απέναντι στο βάλτωμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ε.Ε. Όμως η ιστορική εμπειρία δεν επιτρέπει να διαγραφεί το ιστορικό προηγούμενο της συμφωνίας Κεμάλ και μπολσεβίκων το 1921, όταν οι δύο διεθνείς παρίες της εποχής προχώρησαν απέναντι στην Entente σε μια σπάνια στην ιστορία των δύο κρατών σύμπραξη. (Η Ελλάδα είχε τότε αποστείλει το Α΄ Σώμα Στρατού στην Ουκρανία στο πλαίσιο της διεθνούς επέμβασης στον ρωσικό εμφύλιο πόλεμο...).

Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία κρατά μέχρι τώρα εξαιρετικά χαμηλούς τόνους ως προς τις ουκρανικές εξελίξεις (σε αντίθεση λ.χ. με τις ηχηρές αντιδράσεις της για την ανατροπή Morsi στην Αίγυπτο). Ούτε ότι ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών William Burns επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά την Τουρκία, καθ΄ οδόν προς το Κίεβο.

Το αν ο πολλαπλασιασμός, σε έναν ενδιαφέροντα συγχρονισμό με την ουκρανική κρίση, των καταγγελιών κατά του Erdogan για διαφθορά πρόκειται να έχει ως αποτέλεσμα την έξωση του Τούρκου πρωθυπουργού αποτελεί ακόμη ανοικτό ερώτημα – όπως και το αν, σε περίπτωση πολιτικής επιβίωσής του θα ερμηνεύσει καταλλήλως τα μηνύματα, συντασσόμενος αναφανδόν με το δυτικό στρατόπεδο.

Άλλωστε, η Τουρκία δεν είναι απλώς μία χώρα της Μαύρης Θάλασσας – είναι και χώρα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας και γεωγραφικά τα δύο μεγάλα μέτωπα (Ουκρανία και Συρία) στα οποία εκτυλίσσεται η τρέχουσα μεγάλη γεωπολιτική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το ναυάγιο της διάσκεψης “Γενεύη 2”, η ρωσο-αμερικανική συνεννόηση για τη συριακή κρίση αποτελεί παρελθόν, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Sergey Lavrov να καταγγέλλει ότι η ΗΠΑ επιλέγουν τη στήριξη των τζιχαντιστών και τους Αμερικανούς ιθύνοντες να ανακαλύπτουν εκ νέου με δηλώσεις τους την πιθανότητα μιας “στρατιωτικής επιλογής”.

Εξ ού και η τηλεφωνική συνομιλία Obama-Erdogan αφιερώθηκε όχι μόνο στην ουκρανική αλλά και στη συριακή κρίση, καθώς και στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού...
Πηγή:www.capital.gr

Υπό τον τίτλο «Μήπως η Κύπρος προσβλέπει σε προπώληση φυσικού αερίου για να κλείσει το κενό χρηματοδότησης», το αμερικανικό επιχειρηματικό περιοδικό Forbes, αναφέρεται σε ανάλυση του στη δυνατότητα προπώλησης του φυσικού πλούτου της Κύπρου, για χρηματοδότηση της αναγκαίας υποδομής.
Όπως αναφέρει στην ανάλυσή του ο αρθρογράφος Christofer Coats, ενώ ο Πρόεδρος Ανασατσιάδης υποστήριζε προεκλογικά δημιουργία ενός ξεχωριστού ταμείου υδρογονανθράκων που να μην συνδέεται με το χρέος της Κύπρου και υποστήριζε ότι η προπώληση φυσικού αερίου θα εξασφάλιζε πολύ χαμηλές τιμές, ένα χρόνο μετά το πραγματικό κόστος για την υποδομή, την εκμετάλλευση και την εξαγωγή των αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας έγινε σαφές, Αυτό προσθέτει ανάγκασε κυβερνητικούς αξιωματούχους να προτείνουν την προπώληση, για να καλύψουν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες της χώρας

Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρεται, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, μιλώντας με Κύπριο αρχηγό κόμματος, του ανέφερε ότι η προπώληση φυσικού αερίου αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση έργων υποδομής.

Στο άρθρο σημειώνεται ότι με βάση τα αποθέματα τα οποία εκτιμώνται στα 50 με 60 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 1,7 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου, μπορούν υπάρξουν έσοδα 400 δισ. δολάρια στην κυπριακή οικονομία τα επόμενα χρόνια, αν τύχουν σωστής εκμετάλλευσης.

Ωστόσο αναφέρεται, η εκμετάλλευση και εξαγωγή του αερίου θα χρειαστεί σημαντικές υποδομές, περιλαμβανομένης συμμετοχής και ξένων εταιρειών, κάτι που έγινε πιο δύσκολο για την Κύπρο λόγω της περσινής οικονομικής κατάρρευσης της χώρας και της ανακοίνωσης των πιο συντηρητικών εκτιμήσεων της Noble για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Αναφέρεται επίσης ότι με τις τελευταίες εκτιμήσεις η δημιουργία τερματικού υγροποίησης στην Κύπρο, καθίσταται λιγότερο ελκυστική από επενδυτές.

«Παρόλο που κάτι τέτοιο είναι ακριβό», προστίθεται « η δημιουργία τερματικού υγροποιημένου αερίου στην Κύπρο, επιτρέπει στην χώρα περισσότερη ευελιξία στην εξαγωγής του φυσικού της αερίου, απ’ ότι ένα αγωγός, ενώ αυξάνει τις πιθανότητες το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει το τερματικό για εξαγωγή του δικού του φυσικού αερίου. Περαιτέρω, μειώνει την πιθανότητα η Κύπρος να στραφεί στην λύση του αγωγού με την Τουρκία».
Σημερινή, ΚΥΠΕ

από MassMedia-gr.blogspot.com

Η απάντηση στην ερώτηση: «Φταίει ο πανικός, άραγε;» Είναι: ΝΑΙ, φταίει ο πανικός!Δεν εξηγούνται διαφορετικά όλα όσα συμβαίνουν στο δύσμοιρο τόπο που λέγεται Ελλάδα.

Μα, που πήγε η μεγαλοφυΐα του συστήματος κυριαρχίας και ελέγχου. Οι άνθρωποί του φαίνεται να τα έχουν χαμένα: Ενώ το σύστημα έχει μείνει από μηχανή, αυτοί νομίζουν ότι έμεινε από λάστιχο κι έβγαλαν… την αναγνωρίσιμη – επώνυμη μνημονιακή ρεζέρβα.

Μέσα στη μνημονιακή καταιγίδα καλούν τον κόσμο να έρθει στο ΠΟΤΑΜΙ. Μα, καλά, είναι δυνατόν να αγνοούν ότι οι σώφρονες άνθρωποι δεν πλησιάζουν στα ποτάμια κατά τη διάρκεια καταιγίδας; Ή μήπως έχουν επίγνωση του κινδύνου και επιδιώκουν να πνίξουν τους άβουλους ή χαζεμένους, καλώντας τους να μπουν στο ΠΟΤΑΜΙ;

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, λένε, δεν είναι σαν τον Πρετεντέρη, την Τρέμη, τονΤσίμα, τον Καψή κ.τ.ό., είναι ένας δημοσιογράφος που ασχολήθηκε κυρίως μεκοινωνικά θέματα. Είναι νέος, ευαισθητοποιημένος άνθρωπος, πολυβραβευμένος, επιτυχημένος δημοσιογράφος και επιχειρηματίας «λαϊκού» εστιατορίου. Συνεπώς, γιατί να μην τον ψηφίσουμε; Έλα, ντε…


Ο Θεοδωράκης πράγματι είναι «επιτυχημένος» στη δουλειά του. Αν δεν ήταν «επιτυχημένος» τα «δημοκρατικά» ΜΜ’Ε’ θα τον είχαν απολύσει. Αλλά ποια ακριβώς ήταν η δουλειά του κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου (που εξακολουθεί μέχρι σήμερα);

Το τηλεοπτικό προϊόν του Σταύρου Θεοδωράκη εξυπηρέτησε την κοινωνική πολιτικήτού μεγαλύτερου κατεστημένου ΜΜ’Ε’ της Ελλάδας, στο οποίο εργαζόταν μέχρι πρότινος (και στο οποίο θα εργαστεί ξανά στο μέλλον). Το τι σημαίνει αυτό το εξηγεί σε ένα συμπέρασμά του ο Νόαμ Τσόμκσι: «Η κοινωνική λειτουργία των ΜΜΕ συνίσταται στην υπεράσπιση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας των προνομιούχων ομάδων που κυριαρχούν στην κοινωνία μας και στο κράτος»(Manufacturing Consent).

Ο Θεοδωράκης προσέγγισε κινηματογραφικά τα κοινωνικά ζητήματα, όχι δημοσιογραφικά. Τα πλάνα, τα φώτα, ο ήχος, το μοντάζ, το σενάριο, ο πρωταγωνιστικός ρόλος του, ακόμα και ο ίδιος ο τίτλος τού τηλεοπτικού προϊόντος προδίδουν τις προθέσεις του. Η προπαγάνδα με το γυαλιστερό περιτύλιγμα αποσκοπούσε στον αποπροσανατολισμό της προσοχής των απλών ανθρώπων από τα μείζονα προβλήματα, στον υπνωτισμό, στην άνευ όρων υποταγή τους μέσω του κατευνασμού τής αγανάκτησής τους.

Την οποία αγανάκτηση –των Αγανακτισμένων Πολιτών– είχε λοιδορήσει στο πονηρό άρθρο του με τίτλο: «Στα μούτρα σας!». Στο εν λόγω άρθρο, ο κριτικός αναγνώστης εύκολα διαπίστωνε την πρόθεση του δημοσιογράφου να αποσπάσει την προσοχή από την ουσία του γεγονότος.

Τώρα ξαφνικά ο δημοσιογράφος αποφάσισε (ή υποχρεώθηκε να «αποφασίσει») τη δημιουργία «νέου» πολιτικού προϊόντος. Η ιδέα ήταν (και) δική σας, μας λέει στο «μανιφέστο» τού κόμματός του. Εμείς (δηλ. ο υποψήφιος λαός του, που σήμερα δεινοπαθεί), σκεφτήκαμε να ορίσουμε για γκρεμιστή του κυρίαρχου συστήματος έναπροϊόν του συστήματος, το οποίο –κατά τα λεγόμενά του– είναι έτυμο να ξεσπαθώσει ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και ενάντια στον «πατέρα» του:στους ασύδοτους και ανεξέλικτους μεγαλοεργολάβους καναλάρχες, και το πολιτικό και δημοσιογραφικό προσωπικό τους. Ακούγεται πολύ καλό για να ‘ναι αληθινό…

Η διαδικασία του πολιτικού μάρκετινγκ για το ΠΟΤΑΜΙ έχει ξεκινήσει. Το target group του δημοσιογράφου θα είναι κυρίως οι νέοι και οι γυναικές, αλλά όχι μόνο. Θέλει για οπαδούς τού κόμματός του μνημονιακούς φιλοευρωπαίους –φιλογερμανούς, όχι αντιμνημονιακούς ευρωσκεπτικιστές. Ξέρει ότι η σκέψη, που είναι αποτέλεσμα κριτικής ικανότητας, είναι φίλος της Δημοκρατίας που εχθρεύονται οι ελίτ…

Τα «σέβη» μου μεσιέ, Σταύρο Μπομπολάκη

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την αδιαμφισβήτητη αλήθεια και το δίκαιο να είναι κάθετα εναντίον του, δεν αντέχει άλλο την κατά κράτος πολιτική ήττα.

Αντιδρά σπασμωδικά και έτσι επιδόθηκε σε ένα άνευ προηγουμένου παραλήρημα κατά της κ. Ρένας Δούρου, προσπαθώνας ουσιαστικά να πείσει ότι τίποτα δεν συμβαίνει στη Ουκρανία, και για όλα αυτά που όλος ο πλανήτης βλέπει και συζητά εδώ και τόσες ημέρες το ΠΑΣΟκ προσπαθεί να μας πει "σας γελούν τα μάτια σας"!

Η ανακοίνωση είναι σχετικά με τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης και ειδικότερα της Ρένας Δούρου σχετικά με την κατάσταση των ομογενών στην Ουκρανία:

«Δεν φτάνουν τα συνεχή προβλήματα που δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό της χώρας μας, τώρα προσπαθεί να τα εξάγει και στην ομογένεια. (σ.σ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κ. Δούρου φταίει τώρα για τα πογκρόμ των Ουκρανών νεοναζί κατά των Ελλήνων και Ορθοδόξων στην Ουκρανία!)

Η κα. Δούρου, με αδιανόητη ανευθυνότητα, επιτίθεται στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κατηγορώντας τον ότι αδιαφορεί για τους ομογενείς στην Ουκρανία που "βρίσκονται στο στόχαστρο των ναζί". Και φυσικά, στο πλαίσιο του ετερόκλητου αντιμνημονιακού μετώπου, συμπλέουν μαζί της οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής!

Η ίδια όμως η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας έδωσε αποστομωτική απάντηση στην σκόπιμη κινδυνολογία της κα Δούρου και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει πως είναι σε συνεχή επαφή από την αρχή της κρίσης με τις ελληνικές διπλωματικές Αρχές στην Ουκρανία και πως οποιαδήποτε αναφορά για επιθέσεις σε βάρος του ελληνισμού είναι "κακόβουλη", "ανυπόστατη" και "δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα".

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβει ότι η κρίση στην Ουκρανία όπως και κάθε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής δεν προσφέρονται για μικροκομματικά παιχνίδια εσωτερικής κατανάλωσης και ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο εθνικό μέτωπο. Διαφορετικά, απλώς αποδεικνύουν πόσο ανεύθυνοι και επικίνδυνοι είναι.

Τελικά, η κα. Δούρου φαίνεται πως δεν μπορεί να επιδείξει σοβαρότητα σε κανένα ρόλο. Μετά τις κορυφαίες γκάφες της ως υποψήφια περιφερειάρχης αποσύρθηκε επανερχόμενη στο ρόλο της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσει από εκεί τις αστοχίες της».

Η Ρένα Δούρου το πρωί είχε επικαλεστεί ένα ρεπορτάζ που είχε κυκλοφορήσει στο Διαδίκτυο και είχε αναπαραχθεί από ορισμένα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και εμφάνιζε νεοναζιστικές οργανώσεις της Ουκρανίας να επιτίθενται κατά ελλήνων ομογενών και κατηγορήσει τον υπουργό Εξωτερικών Βαγγέλη Βενιζέλο για «αφωνία».

«Στο στόχαστρο της άκρως επικίνδυνης νεοναζιστικής οργάνωσης της Ουκρανίας, "Δεξιός Τομέας", που καλεί τα μέλη της να πάρουν τα όπλα και να κατέβουν στους δρόμους, βρίσκονται οι Έλληνες ομογενείς.

Μάλιστα η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων Ουκρανίας, Αλεξάντρα Προτσένκο, κατήγγειλε ξυλοδαρμούς ομογενών και κλίμα εκφοβισμού.

Ωστόσο αυτές τις εξελίξεις δεν προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με την Κάθριν Άστον, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, κ. Βενιζέλος, δεν αναφέρθηκε, σύμφωνα με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου, στο θέμα αυτό.

Είναι προφανές ότι οι 150 χιλιάδες ομογενείς που βρίσκονται στο στόχαστρο των νεοναζί, δεν εντάσσονται στις προτεραιότητες του υπουργείου Εξωτερικών. Εξ ου και η αφωνία του κ. Βενιζέλου» ανέφερε νωρίτερα σήμερα η ίδια...

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

«Τα σκληρά μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα αφήνουν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση της παιδικής θνησιμότητας, των λοιμώξεων από HIV και των αυτοκτονιών»

Ακολουθεί μεταφρασμένο άρθρο της Βρετανικής εφημερίδας Independent με τίτλο «Τα σκληρά μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα αφήνουν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση της παιδικής θνησιμότητας, των λοιμώξεων από HIV και των αυτοκτονιών»

αλλά και μετάφραση των κυριότερων σημείων μελέτης της Lancet με τίτλο«H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΤΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ», πάνω στην οποία βασίστηκε το άρθρο της Independent. Πλέον αυτά που γνωρίζουμε εμείς οι εθελοντές του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού μέσα από την καθημερινή τριβή μας εδώ και 26 μήνες με τους ανασφάλιστους ασθενείς μας, αποδεικνύονται από την μελέτη της Lancet. Η πλήρης διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια έχει ήδη αρχίσει να έχει δραματικά αποτελέσματα για την υγεία των πολιτών.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Τα σκληρά μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα αφήνουν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση της παιδικής θνησιμότητας, των λοιμώξεων από HIV και των αυτοκτονιών

του Charlie Cooper, 21/02/2014, The Independent

Σε μια καταδικαστική έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των περικοπών των δαπανών για το ελληνικό σύστημα Υγείας, ακαδημαϊκοί ερευνητές τεκμηρίωσαν την άνοδο του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας, τα πολύ υψηλά επίπεδα μόλυνσης από τον ιό HIV μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών, την επιστροφή της ελονοσίας, και την αλματώδη αύξηση των αυτοκτονιών.

Ο προϋπολογισμός για τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 25% μεταξύ του 2009 και του 2011, ενώ και οι δημόσιες δαπάνες για φαρμακευτικά προϊόντα περικόπηκαν κατά το ήμισυ και λιγότερο, με αποτέλεσμα κάποια φάρμακα να είναι αδύνατο να αποκτηθούν, όπως ανέφεραν ειδικοί από την Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ και το London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Η αύξηση της ανεργίας σε μια χώρα όπου η ασφάλιση υγείας συνδέεται με την εργασιακή κατάσταση, έχει οδηγήσει στο να στερούνται επιδόματα ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας περίπου 800.000 άτομα, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν παρέμβει διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου, για να παράσχουν υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα σε ευάλωτα άτομα.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στο ιατρικό περιοδικό The Lancet, κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα -η οποία απαίτησε δραστικές περικοπές ως προϋπόθεση για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους μεταξύ του 2010 και του 2012- ότι βρίσκονται “σε άρνηση” όσον αφορά την κλίμακα των δυσκολιών που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός.

“Αυτοί που κυρίως φέρουν το βάρος των επιπτώσεων της λιτότητας είναι οι απλοί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν πληγεί από τις μεγαλύτερες περικοπές που έχουν παρατηρηθεί στον τομέα της Υγείας στην Ευρώπη κατά τη σύγχρονη εποχή”, δήλωσε ένας από τους κύριους συγγραφείς της έκθεσης, ο Δρ. David Stuckler, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. “Ελπίζουμε ότι αυτή η έρευνα θα βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα στην κλιμάκωση αυτής της επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης”.

Η Ελλάδα αναγκάστηκε να κάνει τεράστιες περικοπές ώστε να πληρεί τους όρους των δίδυμων πακέτων διάσωσης, ύψους 240 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προσφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (γνωστά ως Τρόικα). Οι δαπάνες για την Υγεία έφθασαν μόλις το έξι τοις εκατό του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, η ανάλυση των στοιχείων από τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, αποκάλυψε μια απότομη άνοδο του αριθμού των ατόμων που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε σχέση με την Υγεία. Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης έχει μετατοπιστεί σημαντικά από το κράτος προς τους ασθενείς, με νέα τέλη για τις φαρμακευτικές συνταγές και αύξηση του κόστους των εξωτερικών επισκέψεων στα νοσοκομεία από τρία έως πέντε ευρώ.

Τα προγράμματα πρόληψης επιδημικών νόσων της κυβέρνησης έχουν επίσης ανασχεθεί, οδηγώντας στην επανεμφάνιση κάποτε σπάνιων μολυσματικών ασθενειών όπως η ελονοσία, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια.

“Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από μολυσματικές ασθένειες που έχουν διατηρηθεί υπό έλεγχο κατά τα τελευταία 50 ή 60 χρόνια, μέσω της ενίσχυσης των προσπαθειών για τη δημόσια υγεία. Αν όμως αυτό σταματήσει, όπως φαίνεται και από το παράδειγμα της Ελλάδας, πολύ εύκολα οι ασθένειες αυτές βρίσκουν την ευκαιρία να επανεμφανιστούν”, είπε στην Independent ο Martin McKee, καθηγητής Ευρωπαϊκής Δημόσιας Υγείας στο LSHTM και ένας από τους συν-συγγραφείς της έκθεσης. “Η εμπειρία της Ελλάδας καταδεικνύει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχουν στην Υγεία όλες οι πολιτικές που ακολουθούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας για χρήστες παράνομων ναρκωτικών ουσιών αντιμετωπίζουν μεγάλες περικοπές, με το ένα τρίτο των προγραμμάτων να έχει σταματήσει από το 2009-2010, το πρώτο έτος της λιτότητας. Σύμφωνα με την έκθεση, η μείωση του αριθμού των συριγγών και των προφυλακτικών που διανέμονται σε χρήστες ναρκωτικών, οδήγησε άμεσα σε μια απότομη αύξηση του ποσοστού των μολύνσεων από HIV σε αυτή την κοινότητα, από μόλις 15 το 2009 σε 484 το 2012.

Μολονότι δεν υπάρχουν ακόμα αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία του ευρύτερου πληθυσμού, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ανέφερε μια αύξηση κατά 21% στις θνησιγένειες μεταξύ του 2008 και του 2011, η οποία αποδόθηκε στη μειωμένη πρόσβαση σε προγεννητικές υπηρεσίες, ενώ και η βρεφική θνησιμότητα αυξήθηκε επίσης κατά 43% μεταξύ του 2008 και του 2010. Επιπλέον, το ποσοστό αυτοκτονιών έχει αυξηθεί από περίπου 400 το 2008 σε σχεδόν 500 το 2011.

Ο Αλέξανδρος Κεντικελένης (Alexander Kentikelenis), ερευνητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και κύριος συγγραφέας της έκθεσης, δήλωσε ότι “το ελληνικό κράτος πρόνοιας απέτυχε να προστατεύσει τους ανθρώπους, ακριβώς την περίοδο που χρειάζονταν περισσότερο τη βοήθειά του”. «Αυτό που συμβαίνει στις ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα είναι αρκετά σοκαριστικό”, είπε στην Independent. «Είναι αρκετά εύκολο να μετρήσει κανείς αυτό που έχει ήδη συμβεί, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία των μακροχρόνια άνεργων και ανασφάλιστων… Όταν ένα κράτος αφήνει τα προβλήματα στην Υγεία να βγουν εκτός ελέγχου, καταλήγει να του κοστίζει πολύ περισσότερο μακροπρόθεσμα».

Το ελληνικό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για σχολιασμό.

Μελέτη περίπτωσης:
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο στο Ελληνικό στην Αθήνα ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2011. Διοικείται από εθελοντές γιατρούς και παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε ανθρώπους χωρίς ιατρική ασφάλιση. Ο συν-ιδρυτής Χρήστος Σιδέρης δήλωσε στην Independent: “Η κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα είναι δυστυχώς δραματική.

Έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 4.400 ασθενείς, με περισσότερα από 20.300 ιατρικά ραντεβού μέσα σε 26 μήνες λειτουργίας. Φροντίζουμε περισσότερα από 300 παιδιά κάτω των τριών ετών, και έχουμε βοηθήσει 126 καρκινοπαθείς να κάνουν χημειοθεραπεία, σε συνεργασία με ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό δεν γίνεται επισήμως, αλλά από τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, με φάρμακα από δωρεές.

Έχουμε τρεις βασικούς κανόνες: Δεν δεχόμαστε χρήματα από κανέναν, δεν είμαστε πολιτικά προσκείμενοι κάπου, και δεν διαφημίζουμε κανέναν για τη βοήθεια που μας προσφέρει. Δεχόμαστε χρήματα μόνο από τους ίδιους τους εθελοντές μας, οι οποίοι είναι 250 προς το παρόν, και μεταξύ άλλων οργανώνουν εκδηλώσεις για συγκέντρωση πόρων για την κλινική. Ο δήμος μας βοηθά επίσης. Τα φάρμακά μας είναι όλα από δωρεές. Υπάρχουν περισσότερα από 40 κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία σαν εμάς σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ μόνο λόγω της ανάγκης να υπάρχουμε -δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα δημόσιο σύστημα Υγείας και ούτε και το θέλουμε”.

Πηγή http://www.independent.co.uk/

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΤΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ

(Lancet 2014; 383: 748–53)
Alexander Kentikelenis MPhil, Marina Karanikolos MPΗ (Master of Public Health), Prof Martin McKee Dsc (Doctor of Science), David Stuckler PhD, Aaron Reeves PhD

• Τμήμα Κοινωνιολογίας, King’s College, Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο
• Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
• Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
• Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει βαθύνει από το 2010, όταν και “διασώθηκε” από τη διεθνή κοινότητα, με την οικονομία της να συρρικνώνεται κατά 20% ανάμεσα στο 2008 και το 2012, και αναιμική ή καθόλου ανάπτυξη να προβλέπεται για το 2014. Η ανεργία υπερτριπλασιάστηκε, από 7,7% το 2008 σε 24,3% το 2012.

Αναφερόμαστε στο ιστορικό της κρίσης, αξιολογούμε το πώς επηρέασαν τα μέτρα λιτότητας την υγεία του ελληνικού πληθυσμού και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, και εξετάζουμε την πολιτική ανταπόκριση στις ολοένα και αυξανόμενες αποδείξεις μιας τραγωδίας στην ελληνική δημόσια υγεία.

Η ελληνική κρίση
Η ελληνική οικονομία είχε συσσωρεύσει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα πριν από την κρίση. Ωστόσο, η υπερβολική σπατάλη ήταν κρυμμένη 
από το δημόσιο βλέμμα, με τη βοήθεια των επενδυτικών τραπεζών και των εκθέσεων με ανακριβή δεδομένα. Τράπεζες και συνταξιοδοτικά ταμεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατείχαν μεγάλο μέρος του χρέους, και υπήρχε ο φόβος ότι η Ελλάδα θα αναγκαζόταν να χρεοκοπήσει, με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Από τις αρχές του 2010, η ελληνική κυβέρνηση ήταν σε συνομιλίες με τη διεθνή κοινότητα σχετικά με μια πιθανή διάσωση. Τον Μάιο, συμφωνήθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων. Σε αντάλλαγμα για ένα δάνειο 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση θα εφάρμοζε εκτεταμένα μέτρα λιτότητας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εποπτευόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (γνωστά ως Τρόικα). Ένα δεύτερο πακέτο διάσωσης συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2011, παρέχοντας άλλα 130 δισεκατομμύρια σε κεφάλαια, απαιτώντας περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και περικοπές.

Άμεσες επιπτώσεις της λιτότητας στην Υγεία
Στον τομέα της Υγείας, ο βασικός στόχος των μεταρρυθμίσεων ήταν να μειωθούν γρήγορα και δραστικά οι δημόσιες δαπάνες, με ανώτατο όριο το 6% του ΑΕΠ. Για να επιτευχθεί αυτό που ορίστηκε στη συμφωνία διάσωσης, οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία είναι τώρα μικρότερες από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ του 2004. Το 2012, σε μια προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η ελληνική κυβέρνηση ξεπέρασε τις απαιτήσεις της Τρόικας για περικοπές στις φαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες. Ο πρώην υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, παραδέχθηκε ότι “η ελληνική δημόσια διοίκηση χρησιμοποιεί μπαλτά [για την επίτευξη των περικοπών]«.

Οι αρνητικές επιπτώσεις των περικοπών αυτών έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται. Τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας για την παράνομη χρήση ναρκωτικών αντιμετωπίζουν μεγάλες περικοπές. Κατά το 2009 – 2010 καταργήθηκε το ένα τρίτο των προγραμμάτων εργασίας στον δρόμο. Την ίδια στιγμή, οι σύριγγες και τα προφυλακτικά που διανέμονταν σε χρήστες ναρκωτικών μειώθηκαν κατά 10% και 24% αντίστοιχα. Αυτό είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην υγεία αυτού του ευάλωτου πληθυσμού, αφού ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον ιό HIV στους χρήστες αυξήθηκε από 15 το 2009 σε 484 σε 2012, και τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2013 υποδηλώνουν ότι η εμφάνιση της φυματίωσης έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2012.

Επιπλέον, οι δραστικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς των δήμων, έχουν οδηγήσει στη μείωση διάφορων δραστηριοτήτων, όπως πχ. τα προγράμματα ψεκασμών για τα κουνούπια, πράγμα το οποίο σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, επέτρεψε την επανεμφάνιση της ελονοσίας σε τοπικό επίπεδο για πρώτη φορά σε 40 χρόνια.

Μέσα από μια σειρά μέτρων λιτότητας, ο κρατικός προϋπολογισμός για τα νοσοκομεία μειώθηκε κατά 26% μεταξύ του 2009 και του 2011. Οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, με ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό. Ένα άλλο βασικό κόστος που αποτελεί στόχο για την Τρόικα, είναι οι δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες. Ο στόχος ήταν να μειωθούν από 4,37 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 σε 2,88 δισεκατομμύρια το 2012 (ο στόχος εκπληρώθηκε) και σε 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2014. Ωστόσο, έχουν υπάρξει πολλά ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Μερικά φάρμακα είναι αδύνατο να αποκτηθούν λόγω των καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις των φαρμακείων, που δημιουργούν δυσβάστακτα χρέη. Επιπλέον, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν μειώσει τις προμήθειες λόγω των απλήρωτων λογαριασμών και του χαμηλού περιθωρίου κερδών.

Μετατόπιση του κόστους στους ασθενείς
Παρά τη ρητορική της “διατήρησης της καθολικής πρόσβασης και της βελτίωσης της ποιότητας της περίθαλψης” στη συμφωνία διάσωσης της Ελλάδας, διάφορες πολιτικές μετατοπίζουν το κόστος στους ασθενείς, πράγμα που οδηγεί σε μείωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Το 2011, το κόστος επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία αυξήθηκε από τα τρία στα πέντε ευρώ και η συμμετοχή για ορισμένα φάρμακα αυξήθηκε κατά 10% ή και περισσότερο, ανάλογα με την ασθένεια. Επίσης, από το 2014 τέθηκαν σε ισχύ νέα τέλη για τις συνταγές φαρμάκων (ένα ευρώ ανά συνταγή).

Μια άλλη ανησυχία είναι η μείωση της κάλυψης του πληθυσμού σε παροχές Υγείας. Η ασφαλιστική κάλυψη συνδέεται με την εργασία, και η ταχέως αυξανόμενη ανεργία από το 2009 έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ανασφάλιστων ατόμων. Εκτιμάται ότι 800.000 δυνητικοί δικαιούχοι έχουν μείνει χωρίς επιδόματα ανεργίας και κάλυψη Υγείας. Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες, διάφορες κοινωνικές κλινικές (ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας από εθελοντές γιατρούς) έχουν δημιουργηθεί στα αστικά κέντρα. Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν κλιμακώσει τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, και αναφέρουν αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας και φάρμακα από τις κλινικές τους, καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει. Πριν από την κρίση, οι υπηρεσίες αυτές στόχευαν κυρίως στον πληθυσμό των μεταναστών.

Για να εξετάσουμε αν οι πολιτικές αυτές έχουν επηρεάσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αναλύσαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης -μια έρευνα αντιπροσωπευτική σε εθνικό επίπεδο. Σε σύγκριση με το 2007, ένας σημαντικά αυξημένος αριθμός ατόμων ανέφερε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες το 2011.

Οι μεγάλες περικοπές στην πραγματικότητα είχαν αρνητικές οικονομικές συνέπειες, όπως αναγνωρίστηκε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΑΕΠ μειώθηκε απότομα και η ανεργία εκτινάχθηκε στα ύψη, ως αποτέλεσμα των μέτρων οικονομικής λιτότητας, πράγμα που δημιούργησε πρόσθετους κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν επηρεαστεί σοβαρά, αφού η κρατική χρηματοδότηση για την ψυχική υγεία μειώθηκε κατά 20% μεταξύ του 2010 και του 2011, και κατά 55% ακόμη, μεταξύ του 2011 και του 2012. Ευρήματα δείχνουν αύξηση της μείζονος κατάθλιψης από 3,3% το 2008 σε 8,2% το 2011, με την οικονομική δυσπραγία είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Επιπλέον, ερευνητές ανέφεραν αύξηση 36% μεταξύ του 2009 και του 2011 στον αριθμό των ανθρώπων που έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ οι θάνατοι από αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 45% μεταξύ του 2007 και του 2011.

Τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα έχουν επίσης επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, λόγω της ανεργίας των γονέων και των μειωμένων οικογενειακών εισοδημάτων. Το ποσοστό των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια αυξήθηκε από 28,2% το 2007 σε 30,4% το 2011, και όλο και περισσότερα παιδιά υποσιτίζονται. Μια έκθεση του 2012 των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ότι “το δικαίωμα στην υγεία και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας δεν είναι σεβαστό για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα».

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση 19% στον αριθμό των βρεφών με χαμηλό βάρος, μεταξύ του 2008 και του 2010. Ερευνητές από την Ελληνική Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ανέφεραν αύξηση κατά 21% σε θνησιγένειες μεταξύ του 2008 και του 2011, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη πρόσβαση σε προγεννητικές υπηρεσίες υγείας για τις εγκύους. Η θνησιμότητα νεογνών σημείωσε αύξηση κατά 43% μεταξύ του 2008 και του 2010, με τις αυξήσεις των θανάτων στα νεογνά να υποδεικνύουν εμπόδια στην πρόσβαση σε έγκαιρη και αποτελεσματική φροντίδα κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό.

Εν ολίγοις, παρότι οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της λιτότητας δεν υπολογίστηκαν σωστά, αγνοήθηκε το κοινωνικό κόστος, με πολύ επιβλαβείς συνέπειες για τους Έλληνες.

Άρνηση
Το κόστος της προσαρμογής βαρύνει κυρίως τους απλούς Έλληνες πολίτες. Υπόκεινται σε ένα από τα πιο ριζοσπαστικά προγράμματα περικοπών του κράτους πρόνοιας τα τελευταία χρόνια, που επηρεάζει την υγεία του πληθυσμού.

 Εν όψει αυτών των λεπτομερών στοιχείων για τις επιβλαβείς επιπτώσεις της λιτότητας στην Υγεία, η αποτυχία της δημόσιας αναγνώρισης του θέματος από διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς είναι αξιοσημείωτη. Πράγματι, η κυρίαρχη ανταπόκριση υπήρξε η άρνηση ότι υπάρχουν οποιεσδήποτε σοβαρές δυσχέρειες. Αυτή η απόρριψη πληροί τα κριτήρια της άρνησης αποδοχής της πραγματικότητας -και μάλιστα της προσπάθειας δυσφήμησης της επιστημονικής έρευνας.

Κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, η διεθνής κοινότητα ήταν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή σχετικά με αυτό το θέμα, παρέχοντας τη σιωπηρή υποστήριξή της. Μια εξαίρεση ήταν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, που εδώ και καιρό έχει εκφράσει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της λιτότητας στην υγεία. Η εμπειρία άλλων χωρών στην αντιμετώπιση κρίσεων, θα μπορούσε να βοηθήσει να καθοδηγήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής. Μια εναλλακτική αντιμετώπιση της κρίσης θα έδινε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να συνεχίσει τις δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με παράλληλη πρόληψη των καταστροφικών κοινωνικών συνεπειών. Η εμπειρία από άλλες χώρες που έχουν ξεπεράσει οικονομικές κρίσεις (όπως η Ισλανδία και η Φινλανδία), δείχνει ότι με την περιχαράκωση της Υγείας και των κοινωνικών παροχών, και με επικέντρωση σε περικοπές από άλλους τομείς, οι κυβερνήσεις μπορούν να αντισταθμίσουν τις επιβλαβείς συνέπειες της κρίσης στην υγεία των πληθυσμών τους.

Η κλίμακα και η ταχύτητα των αλλαγών που επιβλήθηκαν, περιόρισαν την ικανότητα του δημόσιου συστήματος Υγείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού, σε μια εποχή αυξημένης ζήτησης. Τα θεμέλια για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, χρειάζονται δομές για την πλήρη λογοδοσία, τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη διαχείριση της απόδοσης, καθώς και τη χρήση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της Υγείας και των πανεπιστημιακών -και όχι άρνηση της κατάστασης. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα αξίζουν κάτι καλύτερο.

Πηγή http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673613622916.pdf
totekmirio.gr
Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget